Från first till last mile behöver er distributionskedja vara ansluten, synlig och smidig. Precis som ett elastiskt band bör den kunna töjas ut och dra ihop sig för att klara kraven på ett kostnadseffektivt sätt.

Nästan hälften av beslutsfattarna i detaljhandeln förväntar sig att distributionskedjan blir ännu mer komplex under de kommande två åren, så flexibilitet har aldrig varit viktigare. Företag som arbetar med små marginaler har inte råd att förbättra produktiviteten på bekostnad av ökade omkostnader som följd och det räcker inte att bara ha en lågsäsongsbemanning. De har inte heller råd att förlora kunder på grund av dålig service eller brist på kommunikation. Proaktiva företag använder information för att förutsäga toppar och flaskhalsar och implementerar teknik som är lätt att anpassa, inklusive Internet of Things (IoT), big data och artificiell intelligens (AI).

Real time visibility
 

Det finns stora utmaningar i distributionskedjan som ökar behovet av flexibilitet, bland annat lönsamhet under högsäsong, personalbrist och kundernas efterfrågan på utmärkt service och leverans.

Prestationen under högsäsong är avgörande

Som många detaljhandlare och e-handelsföretag vet har högsäsongsperioder en enorm inverkan på den årliga lönsamheten. Misslyckanden inom distributionskedjan märks mer under exempelvis julruschen, så varje steg måste optimeras. Uppenbarligen är detta en enorm utmaning när resurserna redan är utnyttjade till bristningsgränsen och det finns tiotusentals säsongsarbetare att snabbutbilda. När antalet paket fördubblas bör processerna automatiskt skala upp, men mer än en tredjedel av beställningarna är sena eller ofullständiga under högsäsong.

Brist på lättillgänglig personal

Utmaningarna under högsäsong förvärras av en global brist på extrapersonal, språkbarriärer och upplärningstid. Att anställa och utbilda tillfällig personal är inte en kostnadseffektiv eller hållbar lösning men implementering av lämplig teknik tillsammans med personalresurserna kan dramatiskt minska detta problem.

Kompromissa inte med servicen

De ständigt ökande kraven på bekvämlighet, perfekt plockning och felfri leverans är en växande utmaning. Högpresterande detaljhandlare och logistikföretag sätter ribban högt med regelbundna uppdateringar av orderstatus i realtid. Det beräknas att kunder tolererar tre misstag (ofullständig eller sen leverans) innan de börjar leta efter en annan leverantör. Det finns inget utrymme för fel, förseningar eller luckor i er distributionskedja och det kommer aldrig att bli ett alternativ att spara pengar genom en lägre kundservicenivå.

Så hur kan en distributionskedja bli mer flexibel för att klara dessa utmaningar och förvandla dem till möjligheter även under högsäsong?

Det helt autonoma lagret är fortfarande långt borta för många, men att optimera kontroll, hastighet och noggrannhet är möjligt idag. På plock- packnings- och leveransstadiet är multimodala plocksystem och visionsbaserad teknik för shipping verification effektivare än vad en människa kan vara. Maskiner blir inte trötta eller distraherade och kan läsa flera produktstreckkoder på en pall samtidigt som de flaggar för fel. Felaktiga eller saknade objekt kan korrigeras på ett tidigt stadium, det är mindre risk att pallar hamnar i fel lastbil och noggrannheten kan ökas till 100 %. Denna typ av teknik kan lätt och snabbt skalas upp i hektiska perioder och det krävs endast grundläggande utbildning och ledning av personal som arbetar med den. Hålls er distributionskedja tillbaka för att den till stor del måste förlita sig på människor under first mile?

How elastic is your supply chain?
 

Lösningar för elektronisk leveranshantering (Proof of Delivery, ePOD) möjliggör också flexibilitet och skalbarhet i hela distributionskedjan genom att fånga in och tolka viktig data. När paketvolymerna ökar optimerar teknik lastningssekvensen för att påskynda avlastning och GPS för att omdirigera förare som svar på realtidshändelser. Nästa generations ePOD-lösningar kräver inte omfattande utbildning och de kan användas av en flerspråkig arbetsstyrka för att förbättra final mile-prestationen. Eftersom last mile kan stå för hela 30 % av de totala kostnaderna för leveransen bör en ePOD-lösning betraktas som en investering, istället för en kostnad och en viktig del av en flexibel distributionskedja. Tillhandahåller er ePOD-lösning den realtidsinformation ni behöver för en smidig leveranshantering?

Ett anslutet och samarbetande ekosystem inom distributionskedjan är också viktigt för skalbarhet. En samtidig bild av flera transportörers prestation möjliggör ett välgrundat och omedelbart beslutsfattande, men ändå har 62 % av detaljhandlarna inte tillgång till information i realtid. Genom att kombinera historik och realtidsdata på en enda plattform och lägga till säsongstrender, erhålls en prediktiv analys som kan förbättra prognoser. Denna insikt möjliggör innovation för kontinuerlig förbättring, personalhantering och kunduppdateringar. 87 % av ledande detaljhandlare instämmer i att en distributionskedja med fullständig visibilitet ger konkurrensfördelar. Kan era leverantörer och tjänsteleverantörer dela data i realtid?

Kort sagt är flexibilitet beroende av omedelbar produktivitet. Även om människor förblir en viktig del av distributionskedjan så säkerställer harmonisering av teknik och människor optimal effektivitet och lägsta felfrekvens. Digitalisering ger ledningen möjlighet att snabbt fatta välgrundade beslut och göra kontinuerliga förbättringar – tänk stort, börja i liten skala och skala upp snabbt.

Även om människor fortfarande är integrerade med distributionskedjan så säkerställer harmonisering av teknik och människor optimal effektivitet och lägsta felfrekvens.

Att möta föränderlig efterfrågan på ett lönsamt sätt utan att kompromissa med servicenivåerna är en enorm utmaning, men det enda sättet att förbli konkurrenskraftig. Med en flexibel distributionskedja kan ni ge kundlöften och förvandla högsäsonger till möjligheter.

Ladda ner vår guide om hantering av högsäsonger och gör er distributionskedja mer smidig och flexibel.