System för spårbarhet av produkter


Spåra allt som händer i er distributionskedja

För ett företag finns det inget viktigare än att skydda sitt varumärke och säkerställa konsumentsäkerhet. Genom kontroll och visibilitet i er verksamhet kan ni säkerställa ökad effektivitet, kundnöjdhet och att lagar och regler efterlevs. Vårt system ZetesOlympus för produktspårbarhet hjälper företag att framgångsrikt hantera sina serialiserings- och spårbarhetsutmaningar, från läkemedel och livsmedel till lyxvaror och skönhetsprodukter. Med vår spårbarhetsplattform kommer ni hela tiden att veta exakt vad som händer.

Mer information om Kontakta oss

Säkerställa integritet i distributionskedjan och konsumentsäkerhet

Reservdelar från leverantörer
Produktionsanläggningar
Lager
Distribution
Försäljningsstället
Slutkonsument

Spårbarhet

Transparens och autentisering för konsumenten

Vad kan vårt spårbarhetssystem göra för er?

 

Efterlevnad av lagstiftning

Uppfyll nuvarande och framtida föreskrifter och lagstiftning.

 

Verifiera varumärken

Verifiera produktursprung och bekämpa förfalskning.

 

Produktåterkallelse

Hantera produktåterkallelser på ett effektivt sätt.

 

Gråa marknader

Motverka obehörig distribution av produkter.

Zetes hjälper många branscher att följa lagar för spårbarhet. Här är några:

brochure transport
Zetes for Tobacco
brochure transport
Zetes for Healthcare
brochure transport
Zetes for Explosives
brochure transport
Zetes for Agro-science

Spårbarhet hela vägen från produktion till butik

ZetesOlympus är vår molnbaserade plattform för integrering av datahändelser.

Det här spårbarhetssystemet har konstruerats för att tillhandahålla spårbarhet i hela er distributionskedja. Ni kan använda det med vår portfölj av lösningar för datainsamling hela vägen från packlinjen med ZetesAtlas för serialisering av produkter till ZetesMedeas lösningar för lagret. ZetesChronos används för leveransbekräftelse och ZetesAthena för lösningar till butiken.

Sätt kurs mot fullständig spårbarhet

Inom flera branscher kommer effektivitet och transparens i distributionskedjan att vara en stor konkurrensfördel för organisationer under Industry 4.0-eran. Myndigheter och konsumenter utövar ett allt större inflytande på distributionskedjan och kräver bevis på produkters ursprung, äkthet och efterlevnad av lagar och regler.

Ladda ner broschyren
...

Ge er distributionskedja nya möjligheter med ZetesOlympus

Vilken bransch ni än arbetar i ger ZetesOlympus er personal exakt och aktuell information om händelser, material och tillgångar. Med detta avancerade spårbarhetssystem kommer ni att ha fullständig kontroll över er verksamhet inklusive:

 • Anpassad information relaterad till era produktbeställningar och deras komponenter, råvaror eller ingredienser.
 • Tidigare och nuvarande status för alla logistik- och transporthändelser i hela er distributionskedja.
 • Spårbara logistikenheter och anläggningstillgångar.
Synkronisera data från interna och externa källor

När ni använder ZetesOlympus spårbarhetssystem kan ni få fram och filtrera viktig data från både era interna system och från era partners i distributionskedjan.

Vilka är fördelarna med att använda vår helhetslösning för produktspårbarhet?

 

Flexibel molnbaserad datahubb

 • All data i distributionskedjan kan läsas in i ZetesOlympus.
 • Data registreras och säkras för visibilitet i realtid och för historik.
 • Ni behöver inte anpassa era befintliga system för att samla in data.
 

Anpassningsbart gränssnitt

 • Rådata kan anpassas för att tillhandahålla delade dashboards och realtidsaviseringar för alla intressenter.
 • Håll leverantörer, tredjepartslogistik, juridiska enheter och konsumenter informerade.
 

Skydd av varumärken och konsumenter

 • Ni kan när som helst identifiera och verifiera var och när era produkter befinner sig i distributionskedjan.

Innovativa funktioner för spårbarhet i alla led

...

Trots att behoven kommer att vara olika beroende på de utmaningar ni vill ta itu med koncentrerar sig vår strategi på tre nyckelområden:

 • Produktinformation och aviseringar
 • Information om produkttillgänglighet
 • Information om produktbeställningar

Oavsett om ni behöver visibilitet för vissa serienummer, batch-nummer eller relaterad information om inköpsorder, kan ni använda Zetes dashboards, rapporter och aviseringar.

PRODUKTINFORMATION

 • Materiallista
 • Komponenter
 • Råvaror
 • Ursprung
 • Verksamhetsdrift
 • Batch-nummer
 • Serienummer

PRODUKTTLLGÄNGLIGHET

 • Ett objekt
 • Bunt
 • Kartong
 • Pall
 • Anläggningstillgång

ORDERDOKUMENTAITON

 • Inköpsorder
 • Följesedel
 • Fraktsedelsnummer
 • Kollinummer

Varför samarbeta med Zetes?

ZetesOlympus gör det möjligt för våra tillverknings-, detaljhandels- och logistikkunder att uppnå spårbarhet och efterlevnad av lagar och regler i hela distributionskedjan.

Med denna avancerade och mycket skalbara visibilitetsplattform gör vi det möjligt för våra kunder att utbyta och få tillgång till kritiska data om produkter, beställningar, händelser och tillgångar från sina partners i distributionskedjan.

“Det som Zetes imponerade på oss med var deras expertis inom området spårbarhet på enhetsnivå, deras tekniska kompetens och engagemanget från deras supportteam.”
Charles-Ernest Armand, Administrativ chef och ekonomichef i EPC-koncernen
Läs mer om hur EPC säkerställer spårbarhet för sprängämnen på enhetsnivå

Vi skräddarsyr lösningar efter våra kunders behov men i vanliga fall ingår:

Vårt tillvägagångssätt för att hjälpa våra kunder är skräddarsytt för deras behov, men omfattar vanligtvis följande:

 • Workshops för att förstå behov och kartlägga de viktigaste kraven som berörda parter har.
 • Granskning av alla led i spårbarhetsprocessen och gap-analyser över distributionskedjans aktörer samt dataintegritet.
 • Urval av lämplig inläsningsteknik av data inklusive streckkodsläsning, RFID, maskinläsning och IoT-sensorer.
 • Färdiga processer för integrering av nya leverantörer och programvara.
 • Fullständig implementering, test och support.

Läs mer om vår mjukvarulösning för produktspårbarhet

Kontakta oss