Uw supply chain moet verbonden, zichtbaar en flexibel zijn, van de first mile tot de last mile. Net als een stuk elastiek moet de supply chain opgerekt of ingekrompen kunnen worden om zich aan te passen aan de vraag – en zonder hoge kosten.

Bijna de helft van de beslissers in de retailsector verwacht dat de supply chain de komende twee jaar nog complexer wordt. Elasticiteit was nog nooit zo belangrijk. Retailers werken met smalle marges en kunnen het zich niet permitteren om hun productiviteit op te schroeven door middel van extra overhead, of om buiten het piekseizoen een hoog basisniveau aan te houden. En ze kunnen het zich ook niet veroorloven dat ze klanten kwijtraken door slechte dienstverlening of gebrekkige communicatie. Proactieve bedrijven gebruiken intelligente methoden om pieken en dalen te voorspellen en technologie te implementeren die gemakkelijk schaalbaar is, zoals het Internet of Things (IoT), big data en kunstmatige intelligentie (AI).

Real time visibility
 

Elasticiteit wordt steeds belangrijker als gevolg van grote uitdagingen aan de supply chain: piekperioden moeten winstgevend zijn, er is een tekort aan arbeidskrachten en de klant eist perfecte service en levering.

Resultaten in piekperioden zijn cruciaal

Zoals iedereen in de retail en de e-commerce weet, hebben piekperioden een enorme impact op de jaarwinst. Problemen binnen de supply chain worden uitvergroot in drukke tijden, zoals de decembermaand. Daarom moet elke fase worden geoptimaliseerd. Dit is uiteraard een grote uitdaging op een moment dat de resources toch al onder druk staan en tienduizenden seizoenskrachten snel moeten worden ingewerkt. Wanneer het pakketvolume dubbel zo groot wordt, zouden de processen automatisch moeten opschalen. Maar toch wordt in het piekseizoen ruim een derde van de orders te laat of onvolledig geleverd.

Een tekort aan oproepkrachten

De uitdagingen in het piekseizoen worden nog vergroot door een wereldwijd tekort aan tijdelijk personeel en door taalproblemen en vaardigheidstekorten. Het aannemen en opleiden van tijdelijk personeel is geen kosteneffectieve of duurzame oplossing. Dit probleem kan voor een belangrijk deel worden opgelost door de juiste technologie te implementeren ter ondersteuning van menselijke arbeid.

Geen concessies op het gebied van service

De niet-aflatende vraag naar gemak, perfecte order picking en foutloze bezorging levert steeds grotere uitdagingen op. De beste retailers en logistiekbedrijven leggen de lat hoog door regelmatige updates te geven over de real-time status van orders. De gangbare opvatting is dat een klant maximaal drie fouten (onvolledige of te late levering) tolereert, alvorens hij zijn heil elders zoekt. Er is geen ruimte voor fouten, vertragingen of hiaten in uw supply chain. En het is nooit een optie om het niveau van de dienstverlening te verlagen als manier om kosten te besparen.

Dus hoe kunt u uw supply chain elastischer maken, zodat al deze uitdagingen worden overwonnen en u nieuwe kansen kunt benutten, zelfs in het piekseizoen?

Het volledig autonome magazijn is voor velen nog toekomstmuziek, maar het is nu al mogelijk om de controle, de snelheid en de betrouwbaarheid te optimaliseren. Bij het picken, inpakken en verzenden zijn multimodale pickingsystemen en vision-based technologie voor verzendverificatie effectiever dan menselijke arbeid. Machines raken nooit vermoeid of afgeleid, ze kunnen een groot aantal productbarcodes op een pallet in één keer lezen en ze detecteren en signaleren eventuele fouten. Verkeerde of ontbrekende artikelen kunnen in een vroeg stadium worden gecorrigeerd, pallets worden niet meer in de verkeerde vrachtwagens geladen en de betrouwbaarheid loopt op tot 100%. Deze technologie kan gemakkelijk en snel worden opgeschaald in drukke tijden en de gebruikers van de technologie hebben maar weinig training en toezicht nodig. Wordt uw supply chain beperkt door een grote inzet van menselijke arbeid in de first mile?

How elastic is your supply chain?
 

Ook oplossingen voor Electronic Proof of Delivery (ePOD) vergroten de elasticiteit en schaalbaarheid in de hele supply chain doordat ze essentiële data registreren en interpreteren. Wanneer de pakketvolumes groter worden, werpt de optimalisatie zijn vruchten af. Dankzij een geoptimaliseerde laadvolgorde kunnen pakketten sneller worden uitgeladen; chauffeurs worden met behulp van GPS omgeleid als er op de weg iets aan de hand is. De nieuwste generatie ePOD-oplossingen maakt uitgebreide training overbodig en kan ook door anderstalige medewerkers worden gebruikt, zodat u beter presteert in de last mile. Aangezien de last mile tot 30% van de totale kosten voor de orderlevering kan uitmaken, moet een ePOD-oplossing worden gezien als een investering en niet als een kostenpost. Het is een essentieel onderdeel van de elastische supply chain. Biedt uw ePOD-oplossing de real-time inzichten die u nodig hebt voor flexibel leveringsbeheer?

Een onderling verbonden, samenwerkend supply chain-ecosysteem is eveneens cruciaal voor de schaalbaarheid. Als u een geharmoniseerd beeld hebt van de prestaties van meerdere vervoerders, kunt u snelle, goed geïnformeerde beslissingen nemen. En toch heeft 62% van de retailers geen toegang tot real-time informatie. Als u historische en real-time data in één platform kunt combineren, afgezet tegen seizoentrends, kunt u betere prognoses maken met behulp van voorspellende analyse. Op basis van deze inzichten kunt u innovaties doorvoeren om voortdurende verbetering te bewerkstelligen, actuele updates aan de klant te geven en het human resource management te optimaliseren. 87% van de leiders in de retailsector zegt dat een compleet zicht op de supply chain een concurrentievoordeel oplevert. Zijn uw leveranciers en serviceproviders in staat om real-time data met u te delen?

Samenvattend kunnen we zeggen dat onmiddellijk beschikbare productiviteit cruciaal is voor elasticiteit. Hoewel menselijke arbeid nog altijd onmisbaar is voor de supply chain, kunt u maximale efficiëntie en het laagst mogelijke foutpercentage behalen door de technologie en de mens op een optimale manier te combineren. Dankzij digitalisering kan het management snelle en goed geïnformeerde beslissingen nemen en bovendien voortdurende verbetering doorvoeren – groot denken, klein beginnen en snel opschalen.

Hoewel menselijke arbeid nog altijd onmisbaar is voor de supply chain, kunt u maximale efficiëntie en het laagst mogelijke foutpercentage behalen door de technologie en de mens op een optimale manier te combineren.

Het valt niet mee om goed te reageren op hevige vraagschommelingen zonder de winstgevendheid of het serviceniveau in gevaar te brengen. Maar het is de enige manier om concurrerend te blijven. Met een elastische supply chain kunt u het zich weer permitteren om beloften aan de klant te doen, en verandert u het piekseizoen van een uitdaging in een kans.

Download onze handleiding over piekperioden en maak uw supply chain flexibel en elastisch.