Inleverans


Spara tid och minska antalet fel genom att strukturera inleveransen i ert lager

För att säkerställa att ni har ett konstant och kontrollerat flöde för godset som anländer till ert lager är det nödvändigt att ni noggrant granskar och registrera ankommande gods. Med ZetesMedea för inleverans tas gods emot snabbare, fel upptäcks omedelbart och produkterna identifieras korrekt och placeras på rätt plats. Detta skapar ett förtroende för hanteringen av lagerprocesserna och gör att de efterföljande stegen fram till utleverans fungerar problemfritt.

Mer information om Kontakta oss

Fördelar med ZetesMedea

 • Snabbare hantering och kontroll vilket sparar tid.          
 • Säkerställer att ankommande gods snabbare lagras på rätt plats.
 • Färre fel förebygger framtida problem med utleveranser.          
 • Förbättrad lageröversikt och noggrannhet ger trygghet.
 • Bevis på godsets skick vid ankomsten vid leverantörstvister.    
 • Högre produktivitet på ert lager innebär kostnadsbesparingar.
Mer information om Kontakta oss

Godsmottagning

Er lagerpersonal kommer ha möjlighet att ta emot och kontrollera ankommande gods på olika nivåer, antingen per artikel, kartong, pall eller bur. Godsmottagningen kan ske med eller utan validering gentemot en följesedel, inköpsorder eller annan leveransinformation från tredjepartsleverantör eller distributionscentral.

Med vår modul för inleverans kan er personal tryggt:

in-the-shop

Behandla och kontrollera inleveranser snabbare.

in-the-shop

Få systemstyrd vägledning för ankommande gods.

icon-delivery

Säkra bildbevis på godsets skick vi ankomsten.

icon-printer

Skriva ut etiketter direkt för att ersätta skadade eller tappade etiketter.

Vår logistiklösning för inleverans synkroniseras med ert eget bakomliggande system och ger er korrekta lagersaldon för att minimera risken för lagerbrist. Modulen skapar även aviseringar när artiklar inte har levererats, så att ni kan söka efter alternativa artiklar. Ni kommer att märka en förbättring av personalens produktivitet samt att risken för fel minskas och om ni behöver lösa tvister eller kvalitetsproblem med en leverantör har ni de bevis ni behöver. 

Mer information om Kontakta oss

Inlagring

Genom att placera ankommande gods på rätt plats säkerställer ni att lagerprocesserna fungerar smidigt. När ni använder ZetesMedea kommer godset alltid att finnas på rätt plats vilket maximera kundnöjdheten och minimera driftstopp. Ert team får systemanvisningar som exempelvis var godset ska placeras och det snabbaste sättet att göra detta på. Tekniken möjliggör en större noggrannhet med streckkodsskanning, voice och put-to-light. Det finns många fördelar med vår logistiklösning för inleverans inklusive: 

 • Kortare ankomstmottagning-till-lagerplats-cykeltider.
 • Bättre lageröversikt, tillgänglighet och noggrannhet.
 • Säkerhet, eftersom ankommande gods placeras på rätt plats – varje gång.
 • Ökad produktivitet för lagerpersonalen då mer gods kan inlagras på kortare tid.
Mer information om Kontakta oss

Returlogistik

Förbättra handläggningstiderna för returer och få omedelbar insyn i lagret

ZetesMedea hjälper dig att få full visibilitet över din verksamhet, så att du effektivt kan behandla kundreturer, återföra säsongsbetonade och överskottslager till lager eller identifiera varor som ska renoveras eller bortskaffas. Systemet gör det möjligt för dig att snabbt hantera dina returer för att minimera kostnaderna, förbättra tillgängligheten, minska lagerföråldringen och maximera din marginal.

Det finns många fördelar med ZetesMedea, bland annat följande:

 • Snabb hantering av returer för att minska cyklerna från mottagning till lager
 • Skapa omvända plocklistor för att returnera till lagret
 • Förbättrad arbetsproduktivitet
 • Undvik att slösa tid på att leta efter artiklar
 • Fånga bevis på skick för att minimera tvister

Kundreferenser

Mediq förbättrar orderhanteringen med ZetesMedea Voice
Mediq förbättrar orderhanteringen med ZetesMedea Voice
Modexpress förbättrar sin verifieringsprocess för beställningar med hjälp av ZetesMedeas RFID-teknik
Modexpress förbättrar sin verifieringsprocess för beställningar med hjälp av ZetesMedeas RFID-teknik
Henderson uppgraderar till ny högpresterande röstplocksteknologi med Zetes
Henderson uppgraderar till ny högpresterande röstplocksteknologi med Zetes
Tradition möter högteknologi: Digitalisering med ZetesMedea
Tradition möter högteknologi: Digitalisering med ZetesMedea