Upptäck hur du kan förbättra dina produktionsprocesser med vår Smart Factory

Ladda ner PDF-versionen av Smart Factory för att läsa den senare

Serialisering av tobaksvaror


Serialisering av tobaksvaror ger er full produktspårbarhet och visibilitet

För att er verksamhet ska kunna hantera flödet av produkter, möta marknadsutmaningar och följa lagstiftningen så är det viktigt att ni enkelt kan identifiera och hantera era produkter. ZetesAtlas är en identifikations- och serialiseringslösning som hjälper er att följa och spåra produkter i hela er distributionskedja genom serialisering av tobaksvaror, multi-level aggregering och registrering av e-pedigree.

Mer information om Kontakta oss

Fördelarna med serialisering av tobaksvaror

Inbound logistics
Efterlevnad av lagstiftning

Uppfyll nuvarande och framtida föreskrifter och lagstiftning.

Order Picking
Visibilitet och spårbarhet

Säkerställ kontroll över in- och utleveranser.

Voice-directed picking
Konsumentskydd

Verifiera produktens autenticitet och hantera återkallelser effektivt.

Outbound logistics
Minskade kostnader

Reducera lagernivåer, garantera ökad drifttid och bekämpa gråa marknader.

Other logistics processes
Personifierad kommunikation

Möjliggör anpassad kommunikation och marknadsföring.

En säker integration

ZetesAtlas hanterar och kontrollerar alla era processer för serialisering av tobaksvaror och aggregering. Ni kommer att ha en effektivt fungerade utrustning (Operational Equipment Efficiency, OEE) och total produktivitet på era packlinjer. Systemet samverkar med era ERP-, MES-, PES- och spårningsarkiv och kan på ett säkert sätt generera unika serienummer eller hämta dem från en extern källa.

Nyckelfunktionerna i vårt system för serialisering av tobaksvaror

 • Säkerställer produktionseffektivitet.
 • Tillhandahåller effektiv och centraliserad linjehantering.
 • Tekniken fungerar självständigt.
 • Lagring och spårning av händelser för serialiseringen.
 • Genererar serienummer eller hämtar dem från en extern källa.
 • Tillhandahåller validering med en kontroll- och verifieringsprocess.
 • Fastställer e-Pedigree.
Contact Us

Begär ett kostnadsfritt konsultmöte

Om ni vill ha en diskussion om direktivet och hur ni kan säkerställa att ert företag är redo, tveka inte att ta kontakt med oss.

 
 

 

En modulär och skalbar lösning

Behovet av serialiserad produktspårning kan variera från företag till företag.

Det är därför vi alltid börjar med att utvärdera era befintliga processer. Vi arbetar med ert team för att se över era behov och sedan kommer vi överens om vilken nivå av serialisering, aggregering och av-aggregering som behövs. Ni kan börja i liten skala och lägga till ytterligare funktionalitet senare.

Ladda ner ert kostnadsfria exemplar av Zetes Tobacco Serialisation Guide

I den här enkla snabbguiden kan ni lära er mer om vad tobakstillverkare och importörer främst bör tänka på inklusive:

 • Vilka är de störstaoperativa konsekvenserna?
 • Hur kan ni börja förbereda er förefterlevnad?
 • Vilka viktiga steg kan ni ta för att uppnå efterlevnad?
 • Hur framtidssäkrar ni implementeringen av serialisering och aggregering?
 • Vill ni hitta en specialiserad partner som vägleder er genom implementeringen?

Ladda ner ert kostnadsfria exemplar

Industriell kodning och märkning

Vår programvara för serialisering av tobaksvarorhanterar serialisering på alla logistiknivåer inklusive artikel, kartong, bunt, låda och pall. Den kan användas på era befintliga packlinjer eller köras på ett av våra industriella utskrifts- och märkningssystem. Alla maskiner designas och tillverkas på plats för att ge er maximal drifttid på er packlinje.

Vilka kan dra nytta av serialisering av tobaksvaror?

Våra serialiseringsspecialister arbetar med företag inom en rad olika branscher:

 • E-ciggtillverkare:

  Spårning av komponenter för att kontrollera driftstid och kvalitet.

 • Cigarrtillverkare:

  Track & trace av lyxvaror från råvaror till färdiga produkter i butiker. Detta säkerställer autentisering och kontroll över distributionskanalen.

 • Cigarilltillverkare:

  Tillhandahåller spårbarhet för hela tillverkningskedjan.

 • Alla andra tobaksrelaterade tillverkare:

  Serialisering på enhetsnivå för att följa tobaksdirektivet.

Kontakta våra specialister för att få veta mer om dessa projekt eller ta en titt på våra kundreferenser

En grund för full visibilitet i distributionskedjan

Följ och spåra serialiserade produkter i hela er distributionskedja serialisering av tobaksvaror tillåter er att bygga över-/underordnade relationer när produkter rör sig genom distributionskedjan.

Information samlas in vid varje steg av paketeringsprocessen, överordnade koder tilldelas och data registreras. Genom att läsa in relevant data och dela informationen med relevanta intressenter inom din anslutna distributionskedja kommer ni att kunna:

 • Minska risker eftersom ni kommer att kunna reagera direkt.
 • Kontrollera produktursprung från interna och externa leverantörer.
 • Skydda din distributionskedja från produktion till försäljningsställe.
 • Kontrollera distributionskanaler genom att bekämpa parallella och gråa marknader.
 • Hantera produktåterkallelser effektivt.

Vilka hjälper vi?

“Tack vare ZetesAtlas har vi nu en fullständig översikt över alla logistikaktiviteter i hela vår distributionskedja av tobaksvaror.”

Cédric Santelé, CEO, CTS

Läs mer
Varför samarbeta med Zetes?
 • Vi har över 30 års erfarenhet av förpackningsidentifiering.
 • Ni kommer att dra nytta av en leverantör som erbjuder egen programvara och hårdvara som utvecklats med kunskap om komplexa och globala spårbarhetsprocesser.
 • Att ha en enda kontaktpunkt tar bort risk och komplexitet.
 • Våra lösningar för märkning och serialisering används av ledande tillverkare.
 • Vi har över 30 kontor internationellt så vi kan erbjuda en snabb service.

Kundreferenser

High performance Datamatrix marking with 100% quality control at Bristol-Myers Squibb
High performance Datamatrix marking with 100% quality control at Bristol-Myers Squibb
Produktion och spårbarhet: Phyteurop väljer ZetesAtlas för att accelerera sin serialisering
Produktion och spårbarhet: Phyteurop väljer ZetesAtlas för att accelerera sin serialisering
CTS är redo att följa det europeiska TPD tack vare Zetes
CTS är redo att följa det europeiska TPD tack vare Zetes
Lehning Laboratories uppfyller spårbarhetskraven i det nya direktivet om förfalskade läkemedel tack vare Zetes
Lehning Laboratories uppfyller spårbarhetskraven i det nya direktivet om förfalskade läkemedel tack vare Zetes

Mer information?

Kontakta oss