Fullständig spårbarhet från produktion till distribution


 

Vid tillverkning ”just-in-time” är det nödvändigt att veta var allt är vid varje tidpunkt, inklusive komponenter, personer, utrustning, frakt och färdiga varor. Detta är en viktig del av bilindustrin. Med våra lösningar för hantering av distributionskedjan i bilindustrin, får ni en överskådlig överblick av hela distributionskedjan.

Mer information om Kontakta oss

Fördelar med våra lösningar för hantering av distributionskedjan i bilindustrin

 • Insyn i distributionskedjan i realtid, både för inkommande och utgående gods
 • Intelligens och aviseringar för distributionskedjan
 • Maximal drifttid i produktionen
 • Optimerat lager och rörelsekapital, som exempelvis returnerbara inventarier
 • Snabbare anpassning av IoT för att samordna personer, processer och teknik
 • Fullständigt produktursprung och spårbarhet
 • Effektiv hantering av produktreturer
 • Korrekt leverans av order i rätt tid, varje gång

Hantera alla processer snabbt och enkelt

Produktion
Märk, identifiera och serialisera fordonsreservdelar
 • Identifiera komponentartiklar, kartonger, lådor och pallar
 • Skapa en komplett spårbarhetskedja med dataaggregering från komponent till pall
 • Spåra produkter och händelser så att ni vid behov enkelt kan hantera returer

Se hur vår lösning för identifikation och spårbarhetkan hjälpa er.

Lagerhållning
Säkerställ snabba orderfullgöranden
 • Leverera komponenter just-in-time till monteringslinjen med förbättrad inventeringskontroll
 • Säkerställ effektivitet och spårbarhet i orderplock, kitting och fraktverksamhet
 • Korta ner ledtider och undvik kostsamma krav och returer med en leveransnoggrannhet på 100 %

Se hur våra lagerlösningar kan hjälpa er.

Leverans
Leverera alltid korrekta order i rätt tid
 • Garantera noggranna och snabba leveranser
 • Möjliggör hämtningar och leveranser i sista minuten
 • Tillhandahåll visuella bevis på leverans och skick
 • Spåra varor, fordon och åtgärder i realtid
 • Meddela en korrekt uppskattad leveranstid (ETA)

Läs om hur vår programvara för leveranshantering kan hjälpa er.

Fullständig insyn
Ni vet vad som sker och när det sker
 • Spåra alla varor och åtgärder i er verksamhet
 • Håll ett öga på alla fullgörandeaktiviteter så att ni kan agera omedelbart vid behov
 • Få översikt över alla leverantörer och intressenter
 • Övervaka returnerbara inventarier och minska överlager

Läs om hur våra övergripande lösningar för spårbarhet kan hjälpa er.

Våra kunder litar på oss

Zetes lösningar för hantering av distributionskedjan i bilindustrin används av ledande företag inom bilindustrin i hela EMEA. Vi arbetar med biltillverkare, komponenttillverkare samt grossister och distributörer av reservdelar som vill garantera kvalitet och spårbarhet genom hela distributionskedjan.

Ett övergripande synsätt för ro i sinnet

Ta bort IT-komplexiteten

Vi är experter på integration och kan utöka funktionerna för alla typer av MES-, ERP-, WMS- och TMS-system. Vår Mobile Enterprise Application Platform hjälper er hantera hela den mobila infrastrukturen med en enda plattform.

En partner för alla lösningar

Dra fördel av våra tekniska kunskaper och oöverträffade partnerskap med alla ledande hårdvarutillverkare. Dra nytta av vår mjukvara och våra märknings- och etiketteringssystemlösningar för era behov av serialisering och identifikation.

Flexibla service- och supportplaner

Vi stöder er i hela vägen med rådgivning, projekthantering och service. Med internationell täckning och lokal service håller vi säkerställer vi kontinuerligt funktion i din distributionskedja.

“Vi registrerar mottagningen av varor via streckkodsskanning med handdatorer. För orderplock använder vi ZetesMedea Voice. Kombinationen av dessa verktyg gör det möjligt för oss att arbeta snabbt och precist. Vår felmarginal är extremt låg: endast 0,05 %”
Christian Celis, Logistikchef, Doyen Auto
Läs intervjun
“Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe realiserar möjligheten att arbeta med ”nollager” med hjälp av RFID. Genom att effektivisera vår monteringslinje och lagerhantering, har vi kunnat öka produktionskapaciteten i anläggningen med upp till 60 %”
Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe
Läs hela artikeln

Mer information?

Kontakta oss