Váš dodavatelský řetězec musí být propojený, sledovatelný a agilní, v celém rozsahu. Musí být flexibilní a umožňovat expanzi i snížení objemu provozu, aby dokázal efektivně reagovat na výkyvy poptávky.

Téměř polovina vedoucích pracovníků v oblasti maloobchodu očekává, že dodavatelské řetězce budou za dva roky ještě složitější, flexibilita proto nebyla nikdy tak důležitá. Firmy pracují s nízkými maržemi a nemohou si dovolit navyšovat produktivitu zvýšením režijních nákladů ani udržovat plné obsazení v mimosezónních poklesech poptávky. Nemohou si dovolit ani ztratit zákazníky kvůli nižší úrovni služeb či nedostatečné komunikaci. Proaktivní podniky na základě analýz předpovídají výkyvy v poptávce a nasazují technologie s možností snadného škálování výkonu, včetně technologie IoT (internet of things), Big Data a umělé inteligence (AI).

Real time visibility
 

Mezi hlavní problémy dodavatelského řetězce, které si vynucují maximální flexibilitu, patří ziskovost v sezónních špičkách, nedostatek pracovních sil a požadavky zákazníků na prvotřídní služby a dodávky.

Výkon v sezónních špičkách je klíčový

Většina maloobchodů a e-commerce firem chápe, že sezónní špičky mají obrovský dopad na celoroční ziskovost. Problémy v dodavatelském řetězci se v sezónních špičkách násobí, proto je nutné optimalizovat všechny fáze. To samozřejmě není jednoduché, protože všechny prostředky jsou v těchto obdobích již na samotném limitu a je nutné rychle zapojit do práce tisíce. sezónních pracovníků. Když se zdvojnásobí objemy balíků, procesy by se měly automaticky škálovat. Přesto je v sezónních špičkách více než třetina objednávek dodána pozdě nebo nesprávně.

Nedostatek pracovních sil

Náročné sezónní špičky jsou ještě ztíženy globálním nedostatkem dočasných pracovníků a bariérami, jako jsou jazyky a dovednosti. Najímání a zaškolení dočasných pracovních sil není nákladově efektivní ani trvale udržitelné řešení. Tuto situaci dokáže podstatně vylepšit nasazení vhodných technologií.

Udržení vysoké úrovně služeb

Stále rostoucí nároky zákazníků na rychlé doručení, dokonalé vychystávání a větší pohodlí jsou neúprosné. Ty nejvýkonnější maloobchody a logistické firmy nastavily vysoké standardy, co se týče úrovně služeb, například pravidelné informování zákazníků o stavu objednávky v reálném čase. Odhaduje se, že zákazníci obvykle tolerují tři chyby při doručení (nekompletní nebo opožděné doručení), pak začnou využívat jiného dodavatele. V dodavatelském řetězci není žádný prostor pro chyby, zpoždění či výpadky a rozhodně nelze snížit náklady zhoršením úrovně zákaznických služeb.

Jak se tedy může dodavatelský řetězec stát tak flexibilní, aby dokázal překonat všechny tyto výzvy a změnil je na příležitosti – dokonce i v sezónní špičce?

Pro řadu firem je plně autonomní sklad stále ještě nedostižným cílem, ale optimalizaci řízení, rychlosti a přesnosti lze zajistit již nyní. Ve fázích vychystávání, balení a expedice jsou multi-modální vychystávací systémy a ověřování dodávek pomocí technologie strojového vidění/čtení (Machine Vision) efektivnější než lidská práce. Stroje se neunaví ani nepoleví v pozornosti, dokážou číst desítky či stovky čárových kódů na paletě najednou, zaznamenat chyby a okamžitě na ně upozornit. Nesprávné nebo chybějící položky lze v počátečních fázích snadno vyřešit, eliminuje se riziko naložení palety do nesprávného vozu a přesnost lze zvýšit až na 100 %. Tento typ technologií umožňuje snadné škálování v sezónních špičkách a na pracovníky klade jen minimální nároky na zaškolení a řízení. Je Váš dodavatelský řetězec svázán vysokým podílem lidské práce?

How elastic is your supply chain?
 

Řešení ePOD (Electronic Proof of Delivery) snímají a interpretují klíčová data, a tím pomáhají zvyšovat flexibilitu a škálovatelnost v celém rozsahu dodavatelského řetězce. S rostoucími objemy balíků roste i důležitost optimalizace, například optimalizace pořadí nakládky pro zajištění rychlejšího vykládání na trase a využití GPS ke přesměrování řidičů v reakci na problémy v reálném čase. Nová generace řešení ePOD nevyžaduje náročné zaškolení a díky efektivní práci cizojazyčných pracovníků vylepšuje výkon v poslední míli. Protože na finální fázi může připadnout až 30 % z celkových nákladů, řešení ePOD by mělo tvořit klíčovou součást flexibilního dodavatelského řetězce a mělo by být vnímáno jako investice, nikoli jako nákladová položka. Dovoluje Vaše řešení ePOD přehled v reálném čase a flexibilní řízení dodávek?

Pro škálovatelnost je také klíčové vytvoření inteligentního, propojeného a spolupracujícího ekosystému dodavatelského řetězce. Harmonizovaný přehled nad výkony všech přepravců umožňuje rozhodování na základě kvalitních a aktuálních informací, přesto 62 % maloobchodů stále nemá k dispozici informace v reálném čase. Kombinace dat v reálném čase i zobrazení historických dat v jednotné platformě s projekcí sezónních trendů nabízí kvalitní prediktivní analýzu a lepší predikce. Tento přehled podporuje inovace a průběžný rozvoj, řízení lidských zdrojů a lepší informovanost zákazníků. 87 % hlavních maloobchodů se shoduje, že plně viditelný dodavatelský řetězec s aktualizacemi v reálném čase by přinesl konkurenční výhody. Dokáží Vaši dodavatelé a poskytovatelé služeb sdílet data v reálném čase?

Když to shrneme, flexibilita spočívá v okamžité produktivitě. Přestože lidské pracovní síly jsou stále integrální součástí dodavatelského řetězce, optimální harmonizace technologií a lidí zajistí maximální efektivitu a nízkou chybovost. Digitalizace umožňuje managementu kvalifikovaně a rychle rozhodovat na základě efektivního náhledu na globální data s možností detailních informací podle aktuálních potřeb.

Protože pracovní síly jsou stále integrální součástí dodavatelského řetězce, harmonizace technologií a lidí zajistí maximální efektivitu a nízkou chybovost.

Efektivně reagovat na výkyvy poptávky bez zhoršení služeb je těžké, ale nezbytné. S flexibilním dodavatelským řetězcem lze plnit všechny závazky zákazníkům a přeměnit sezónní špičky na období úspěchu.

Stáhněte si našeho průvodce řízení sezónních špiček a zvyšte flexibilitu Vašeho dodavatelského řetězce.