Utleverans


Effektiv hantering av era utleveranser

Ett effektivt system för utleverans kommer att säkerställa att era leveranser är snabba och korrekta så era kunders behov alltid uppfylls. ZetesMedea hjälper er att förbättra era utleveranser genom att kontrollera att rätt produkter lastas på rätt lastbärare. Ni kan använda en mobil enhet eller ha ett helt automatiserat tillvägagångssätt. Våra specialister kommer att ge er råd om det bästa alternativet för lagerhantering, volymer och leveranstyper.

Mer information om Kontakta Oss

ZetesMedea Shipping Verification - Lasta rätt produkter på rätt pall

Snabbare leverans med 100 % bevisbaserad noggrannhet

Med ZetesMedeas lösning för verifiering av försändelser vet du att rätt artiklar lastas på rätt pall eller lastbärare. Den tar också hänsyn till viktgränser så att dina varor staplas på rätt plats för att underlätta leveransen. Alla produkter kommer att ha streckkodsetiketter som kan läsas maskinellt så att du alltid vet exakt var dina varor finns.

Zetes unika kamerabaserade ImageID-teknik minskar dramatiskt tiden för hela verifieringsprocessen för leverans med 100 % noggrannhet och utan mänskliga fel eller extra kostnader för etiketter. Detta uppnås genom att den fångar en fullständig bild av de lastade pallarna och snabbt upptäcker och avkodar deras många streckkoder samtidigt. Den jämför omedelbart streckkodsdata med order och ger operatörerna visuella varningar i realtid om eventuella avvikelser och pekar ut saknade eller oläsbara etiketter. Digitala bilder lagras för visuella bevis.

Loading Verification – Lasta rätt gods på rätt fordon

Omedelbar kontroll vid lastbryggan för att garantera korrekta leveranser till dina kunder.

ZetesMedeas lösning för lastningsverifiering och kontroll snabbar upp utleveransprocesserna och eliminerar leveransfel med 100 % noggrannhet. Den automatiserade lösningen drivs av Zetes patenterade ImageID machine vision-teknologi. Kameror placerade vid utlastningsporten tar bilder av varje pall/returtillgång innan fordonet lastas. Den avkodar och verifierar omedelbart pallens streckkodsetikett och utlöser en go/no go-signal för lastningsoperatören. Bilder lagras i en bildbank vilket möjliggör tidsstämplat bevis på lastning.

Fördelarna med automatiserad styrning av lastningen:

 • Snabbare och effektivare lastning
 • 100 % noggrannhet för bättre service
 • Verifiering i realtid för total sinnesro
 • Ett helautomatiskt system som är lätt att använda
 • Visuella tidsstämplade bevis på last och tillstånd
Loading verification
 

Snabbare lastning. Noll fel. Enkel att installera.

Minska hanteringstiderna för lastbilar och garantera korrekta leveranser till dina kunder. ZetesMedeas automatiserade lösning för lastningsverifiering snabbar upp lastningssprocesserna och tar bort leveransfel med 100 % noggrannhet.

Ladda ner vår broschyr om lastningsverifiering

Sortering av paket med Visual Sort Assist

Ta steget till nästa generations sortering med Visual Sort Assist

Ökade ordervolymer kräver snabb sortering av paket. När detta görs manuellt kan det lätt leda till låg produktivitet och precision. Visual Sort Assist kan drastiskt öka kapaciteten, smidigheten och välbefinnandet hos de operatörer inom paketsortering, utan att bygga ut befintliga anläggningar eller investera i komplex helautomatisering och omfattande personalutbildning. Med kameror som läser en streckkod och projicerar ett nummer och en färg på varje paket, vilket hjälper personalen att sortera paketen snabbare och mer exakt.

Lär dig hur Visual Sort Assist kan förändra din sorteringsverksamhet genom:

 • Ökad genomströmning och noggrannhet, produktivitet och smidighet utan att du behöver utöka dina anläggningar
 • Minskad stress och belastning på din lagerpersonal
 • Snabbare introduktion av nya eller säsongsanställda medarbetare

Upptäck stegen för att effektivisera din sortering

Cross-Docking

Automatisera din cross-docking med ZetesMedea

Samordning av processer för cross-docking kräver en hög grad av synlighet av tillgångar för att säkerställa effektiv och korrekt förflyttning av både varor, utrustning och människor. ZetesMedea Cross-Docking säkerställer registrering och kontroll i realtid av godsrörelser på lagergolvet och på språng. På så sätt behåller du alltid insikt och kontroll över godset, var som helst i ditt distributionsnätverk. Som ett resultat minskas uppehållstid, lastningstid, fordonens väntetidrätt samt säkerställer att rätt varor lastas på rätt lastbil.

Fördelarna med vår lösning:

 • Insikt i realtid om status, last och plats
 • Behandla varor med olika villkor
 • Stöd för hubb med flera rutter
 • Rapportera incidenter
 • Kontroll av distributionslast
 • Godskontrollerade nästen för förflyttningar inom nätverket

Med ZetesMedea ImageID sparar vi tid och arbetskostnader samtidigt som vi ökar produktionen och kan leverera globalt med precision.

Vill du veta mer om våra lösningar för lagerautomation?

Kontakta oss

Läs mer om våra lagerlösningar

ZetesMedea är en beprövad och väletablerad programvara för logistik för stora och små företag i EMEA.

Vare sig ni driver ett tillverkningslager, ett butikslager eller ett nätverk med distributionscentraler kan våra lager- och distributionslösningar hjälpa er. Läs våra referenser och få reda på vad vi kan göra för att optimera er verksamhet.

Mer information?

Företag som litar på oss

Logos

Vilka hjälper vi?

Vi gick från 600 till noll fraktfel och uppnådde ROI på ett år med Zetes lösning för Loading Verification

Henrik Rosendahl Laursen, Warehouse and Distribution Consultant, Danfoss
Läs om våra referenser

Mer information?

Kontakta oss

Kundreferenser

Mediq förbättrar orderhanteringen med ZetesMedea Voice
Mediq förbättrar orderhanteringen med ZetesMedea Voice
Modexpress förbättrar sin verifieringsprocess för beställningar med hjälp av ZetesMedeas RFID-teknik
Modexpress förbättrar sin verifieringsprocess för beställningar med hjälp av ZetesMedeas RFID-teknik
Henderson uppgraderar till ny högpresterande röstplocksteknologi med Zetes
Henderson uppgraderar till ny högpresterande röstplocksteknologi med Zetes
Tradition möter högteknologi: Digitalisering med ZetesMedea
Tradition möter högteknologi: Digitalisering med ZetesMedea