Supply Chain Visibility


Uppnå konkurrensfördelar genom visibilitet i alla led av distributionskedjan

I dagens kravstyrda distributionskedja är produkttillgänglighet och tillförlitliga tjänster till låga kostnader viktiga framgångsfaktorer. Den här nya dynamiken i distributionskedjan kräver nära samarbete med leverantörer och partner som en förlängning av er egen kapacitet, som följer era värderingar och levererar er prestation. Ni är inte ensamma…

Mer information Kontakta oss

Säkerställa integritet i distributionskedjan och konsumentsäkerhet

Reservdelar från leverantörer
Produktionsanläggningar
Lager
Distribution
Försäljningsstället
Slutkonsument

Spårbarhet

Transparens och autentisering för konsumenten

Skapa en samordnad översikt över er distributionskedja

Med ZetesZeus kan ni bryta ner silos och skapa en komplett bild som sammanför alla viktiga partner inom er distributionskedja.

Ni kommer att uppnå detta utan att omkonstruera befintliga system som ERP, WMS och TMS. Ni kan få tillgång till stora volymer data från era egna system eller era partners som ni kan visa i lättanvända dasboards.

Mer information om

Fördelarna med vår mjukvara för fullständig visibilitet i distributionskedjan

On Shelf Availability
Tillgänglighet av hyllvaror
 • Ökning av on-time-in-full (OTIF), fullständiga leveranser i tid.
 • Minskad avbrottstid och avvikelser i ledtid.
 • Ökning av försäljning genom bättre lagerhållning.
 • Lätt att omdirigera eller omfördela produkter.
A Connected Network
Ett anslutet nätverk
 • Ett sömlöst nätverk utan silos.
 • Sluten krets mellan planeringen av distributionskedjan och inkommande och utgående logistik.
 • Kör en helt ansluten distributionskedja.
 • Full insyn i logistikflödet. 
 • Insyn i distributionskedjans lager.
Real-time KPI Tracking & Disruption Alerts
KPI-spårning i realtid och avbrottsavisering
 • Korrekt data förbättrar operativ intelligens och prestanda.
 • Proaktiva aviseringar gör det möjligt för er att reagera snabbt på potentiella och faktiska störningar.
 • Förbättrad leverantörs/transportörsprestation.
Reduce Costs
Minskade kostnader
 • Mindre buffertlager behövs.
 • Minskade kostnader för bristande överensstämmelse och lägre ersättningskostnader för störningar (arbetskraft i distributionscentraler, leveranser, tredjepartslogistik, callcenter).
 • Effektivare användning av era egna och avtalade logistiktjänster.
 • Snabbare hantering av tvister och förfallna betalningar.

Övergripande transparens och spårbarhet

Ni kommer alltid veta vad som sker – när, var och hur – i distributionskedjan.

Förbättrad kontroll minskar risken, säkrar noggrannheten och ökar möjligheten till leverans i tid samt hjälper er att vid behov effektivt hantera returer. Rapporter och aviseringar i realtid är tillgängliga på surfplatta, smarttelefon och dator. Fördelar:

 • Alla varor och tjänster kan spåras
 • Transparens i alla aktiviteter, så att ni kan agera omedelbart
 • Överblick över alla leverantörer och övriga partners
 • Analys av grundorsaken till eventuella upprepade störningar i distributionskedjan.
M&S

"Genom att använda ett system för alla våra intressenter kör vi ett mycket tätare och smidigare nätverk och vi har verkligen funnit att samarbetet med leverantörer har ökat."

Lee Warner – Utvecklingschef för distributionskedjan för livsmedel hos Marks & Spencer

Klicka här
 

Zetes lösning för fullständig visibilitet

Zetes mjukvara för visibilitet i logistikkedjan möjliggör samarbete mellan alla era intressenter med en enda harmoniserad realtidsversion av verkligheten.

Detta ger er den realtids- och helhetskontroll ni behöver för att säkerställa maximal effektivitet och perfekt orderhantering med realtidsvarningar i händelse av en leveransstörning. Utrustar er för att maximera prestationen i er anslutna distributionskedja, skyddar ert varumärke och maximerar slutresultatet.

Med Zetes Management Dashboard kan ni uppnå:

 • Med Zetes mjukvara för fullständig visibilitet i distributionskedjan kan ni bryta ner silos och skapa en komplett bild som sammanför alla viktiga partner inom er distributionskedja. Ni kommer att uppnå detta utan att omkonstruera befintliga system som ERP, WMS och TMS.
 • Ni kan få tillgång till stora volymer data från era egna system eller era partners och visa i lättanvända dasboards.
 • Gå över från en reaktiv distributionskedja till en proaktiv multinationell distributionskedja i flera företag.

Betydelsen av visibilitet

Vad har hänt i vårt nätverk?

 • Förstå leverantörernas prestationer och resultat
 • Förstå exakt vad som har levererats och var
 • Förstå transportföretagens prestationer
 • Förstå nätverkets arbete och resultat
 • Maximera avkastningen på teknikinvesteringar genom att använda lämpliga lösningar baserade på underlag

Vad händer i vårt nätverk?

 • Var finns mina varor?
 • Var finns mina fel och flaskhalsar?
 • Är allting i tid - finns det några risker för leveransen?
 • Vad har jag inte koll på?

Vad kan hända i vårt nätverk?

 • Optimera leverantörernas leveranstid och produktflöde
 • Minimera onödigt slöseri/svinn
 • Öka/minskad kapacitet utifrån efterfrågan
 • Förändringar i realtid av riskprodukter/avvikelser i lager

Smidig kontroll
för kontinuerlig förbättring

 • Gör dynamiska prognoser till verklighet genom realtidsinsikter.
 • Integrering av kontaktpunkter med partners för orderhantering för att öka kapaciteten genom ett sömlöst serviceekosystem.
 • Förbättra tjänster och utlös varningar om händelser som skulle kunna ha en negativ inverkan på ert företag.
 • Ledningsinformation för att identifiera flaskhalsar i logistiknätverket för kontinuerliga förbättringsåtgärder.
 • Maximera ROI för teknikinvesteringar genom att använda lämpliga lösningar baserade på bevis.

Varumärke och
konsumentskydd

 • Maximera produkttillgänglighet för era kunder.
 • Att leverera personanpassat och att flytta en produkt i ett nätverk bestående av flera görs möjligt för att säkerställa ett robust serviceerbjudande.
 • Med fullständig kontroll kan ni identifiera och verifiera era produkter när och var som helst i distributionskedjan.
 • Reducera förluster genom att minimera tiden i nätverket och maximera försäljningstiden för hyllvaror.

Anpassningsbart gränssnitt
för samarbete

 • Aktiverat via en helt anpassningsbar dataplattform med delade dashboards och realtidsvarningar för alla intressenter. Det inkluderar leverantörer, tredjepartslogistik, juridiska enheter och konsumenter.

Flexibel molnbaserad
datahubb

 • Alla data, kvantitet, värde eller attribut från vilken som helst källa kan fångas.
 • Data registreras och säkras för visibilitet i realtid och för historik.
 • Det krävs ingen omkonstruktion av era befintliga system för att samla in data.


Hur hanterar vi ett projekt för visibilitet med er?

Vår strategi för att hjälpa våra kunder är skräddarsydd för era specifika behov men i vanliga fall ingår:

 • Kravspecifikation och design-workshops för att kartlägga kritiska områden och behov
 • Granskning av processerna i hela distributionskedjan och gap-analyser av distributionskedjans aktörer samt dataintegritet
 • Urval av lämplig tekniker för inläsning av data (streckkodsläsning, RFID, maskinläsning och IoT-sensorer)
 • Färdiga processer för integrering av nya leverantörer
 • Fullständig implementering, testning och support
 • Vi hjälper er att tänka stort, börja i liten skala och skala upp fort…

Tala med en expert om era behov och önskemål

Kontakta oss

Kundreferenser

EPC ensures complete unit traceability for explosives with Zetes collaborative supply chain solutions
EPC ensures complete unit traceability for explosives with Zetes collaborative supply chain solutions
PostNord TPL siktar på noll leveransfel med ZetesMedea
PostNord TPL siktar på noll leveransfel med ZetesMedea