Od pierwszej po ostatnia milę – Twój łańcuch dostaw musi być połączony, widoczny i elastyczny. Powinien być rozciągliwy jak guma, aby zaspokajać zapotrzebowanie w opłacalny sposób.

Niemal połowa decydentów w handlu detalicznym spodziewa się, że w nadchodzących dwóch latach złożoność łańcucha dostaw jeszcze wzrośnie, dlatego elastyczność nigdy nie była tak ważna. Firmy uzyskujące niskie marże nie mogą sobie pozwolić na zwiększenie produktywności przez podniesienie kosztów zmiennych ani na utrzymanie stanu wyjściowego sprzed okresu szczytu. Nie mogą również ryzykować utraty klientów na skutek słabej obsługi lub braku komunikacji. Proaktywne przedsiębiorstwa wykorzystują dane analityczne do przewidywania szczytów i przełomów oraz do wdrażania technologii, które można łatwo skalować, obejmujące internet rzeczy, duże zbiory danych i sztuczną inteligencję.

Real time visibility
 

Główne wyzwania związane z łańcuchem dostaw powodujące potrzebę elastyczności to m.in. rentowność w okresach największego natężenia handlu, niedobory siły roboczej oraz zapotrzebowanie klientów na usługi i doskonałość dostaw.

Wydajność w okresach największego natężenia handlu jest kluczowa

Wielu detalistów i przedsiębiorców z branży e-handlu wie dobrze o tym, że szczytowe okresy handlu mają ogromny wpływ na roczną rentowność firmy. Nieprawidłowości w łańcuchu dostaw nasilają się w okresach dużego natężenia handlu, takich jak Boże Narodzenie, dlatego należy zoptymalizować każdy etap. Oczywiście jest to ogromnym wyzwaniem, gdy zasoby są już ograniczone i konieczne jest szybkie wdrożenie dziesiątek tysięcy pracowników sezonowych. W przypadku dwukrotnego wzrostu liczby przesyłek procesy powinny się automatycznie skalować, jednak w szczytowym okresie handlu ponad jedna trzecia zamówień jest opóźniona lub niekompletna.

Niedobory pracowników tymczasowych

Trudności występujące w szczytowych okresach handlu nasilają się w związku z globalnym niedoborem pracowników tymczasowych oraz barierami takimi, jak język i umiejętności. Zatrudnianie i szkolenie pracowników tymczasowych nie jest rozwiązaniem oszczędnym ani zrównoważonym, jednak wdrożenie odpowiedniej technologii we współpracy z działem zasobów ludzkich może znacząco zmniejszyć ten problem.

Brak uszczerbku dla poziomu usług

Niesłabnące zapotrzebowanie na wygodę, doskonałą kompletację zamówień i bezbłędne dostawy jest coraz większym wyzwaniem. Wysoko wydajni detaliści i firmy logistyczne ustanawiają wysokie standardy uwzględniające regularne aktualizacje statusu zamówień w czasie rzeczywistym. Szacuje się, że klienci, zanim zmienią dostawcę, tolerują zwykle trzy błędy w dostawach (związane z niekompletną lub opóźnioną dostawą). W łańcuchu dostaw nie ma miejsca na błędy, opóźnienia czy luki, a pogorszenie poziomu obsługi klienta w celu zaoszczędzenia pieniędzy nigdy nie będzie wchodzić w grę.

W jaki sposób zatem łańcuch dostaw staje się bardziej elastyczny, aby wyeliminować te wyzwania i przekształcić je w możliwości, nawet w szczycie sezonu?

W pełni autonomiczny magazyn jest nadal kwestią dalekiej przyszłości dla wielu sprzedawców, jednak optymalizacja kontroli, szybkości i dokładności jest możliwa do osiągnięcia już teraz. Na etapie kompletacji, pakowania i wysyłki systemy wielomodalne i technologia wizualnej weryfikacji wysyłki są bardziej efektywne niż człowiek. Maszyny nie męczą się ani nie rozpraszają i mogą odczytywać wiele kodów kreskowych produktów na palecie, jednocześnie sygnalizując błędy. Błędne lub brakujące pozycje można skorygować na wczesnym etapie, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że palety trafią do niewłaściwej ciężarówki, a dokładność może wzrosnąć do 100%. Ten rodzaj technologii można łatwo i szybko skalować w okresach dużego natężenia handlu, a pracujący przy niej ludzie wymagają jedynie podstawowego szkolenia i zarządzania. Czy na pierwszym etapie dostawy Twój łańcuch dostaw jest ograniczony przez wysokie uzależnienie od pracy ludzi?

How elastic is your supply chain?
 

Rozwiązania w zakresie elektronicznego dowodu dostarczenia (ePOD) również przyczyniają się do zwiększenia elastyczności i skalowalności w całym łańcuchu dostaw dzięki umożliwieniu zapisu i interpretacji krytycznych danych. Wraz ze wzrostem liczby przesyłek rozpoczyna się optymalizacja, np. optymalne sekwencjonowanie ładunku w celu przyspieszenia wyładunku oraz zmiana trasy kierowcy przez system GPS w odpowiedzi na zdarzenia w czasie rzeczywistym. Rozwiązania nowej generacji w zakresie elektronicznego dowodu dostarczenia eliminują konieczność intensywnego szkolenia i mogą być wykorzystywane przez wielojęzyczną kadrę w celu poprawy wydajności na ostatnim etapie dostawy. Ze względu na to, że ostatni etap dostawy może odpowiadać za 30% łącznych kosztów realizacji zlecenia, rozwiązanie w zakresie elektronicznego dowodu dostarczenia powinno się postrzegać bardziej jako inwestycję niż koszt oraz jako istotny element elastycznego łańcucha dostaw. Czy Twoje rozwiązanie w zakresie elektronicznego dowodu dostarczenia zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym umożliwiający elastyczne zarządzanie dostawami?

Połączony i współpracujący ekosystem łańcucha dostaw jest również istotny z punktu widzenia skalowalności. Wgląd w jednolite informacje na temat wydajności wielu przewoźników umożliwia świadome i natychmiastowe podejmowanie decyzji, jednak 62% sprzedawców detalicznych nie ma dostępu w czasie rzeczywistym do informacji o dostępności produktów. Połączenie danych historycznych i danych w czasie rzeczywistym w ramach jednej platformy oraz ich uzupełnienie o trendy sezonowe jest bogatym źródłem danych analitycznych niezbędnych do opracowywania dokładniejszych prognoz. Taki wgląd w dane umożliwia opracowywanie innowacji w celu stałego doskonalenia, zarządzania zasobami ludzkimi i przesyłania klientom aktualnych informacji. 87% największych sprzedawców detalicznych potwierdza, że w pełni widoczny łańcuch dostaw zapewnia przewagę konkurencyjną. Czy Twoi dostawcy i usługodawcy mogą udostępniać dane w czasie rzeczywistym?

Podsumowując, elastyczność jest uzależniona od natychmiastowej wydajności. Podczas gdy pracownicy są nadal integralnym elementem łańcucha dostaw, optymalna harmonizacja technologii i ludzi zapewni maksymalną efektywność i najmniej błędów. Cyfryzacja umożliwia kierownictwu szybkie podejmowanie świadomych decyzji, a także ciągłe doskonalenie zgodnie z mottem: „myśl o wielkich rzeczach, idąc do przodu małymi krokami”.

Podczas gdy pracownicy są nadal integralnym elementem łańcucha dostaw, optymalna harmonizacja technologii i ludzi zapewni maksymalną efektywność i najmniej błędów.

Reagowanie na wahania popytu w sposób opłacalny i bez obniżania poziomu usług jest ogromnym wyzwaniem, z którym należy się zmierzyć, aby zachować konkurencyjność. Dzięki elastycznemu łańcuchowi dostaw można sobie pozwolić na składanie obietnic klientom i przekształcanie trudności w szczycie sezonu w możliwości.

Pobierz nasz przewodnik poświęcony zarządzaniu w szczytowych okresach handlu i zwiększ wydajność oraz elastyczność swojego łańcucha dostaw.