Upptäck hur du kan förbättra dina produktionsprocesser med vår Smart Factory

Ladda ner PDF-versionen av Smart Factory för att läsa den senare

Serialisering


Serialisering av produkter ger er full produktspårbarhet och visibilitet

För att er verksamhet ska kunna hantera flödet av produkter, möta marknadsutmaningar och följa lagstiftningen så är det viktigt att ni enkelt kan identifiera och hantera era produkter. ZetesAtlas är en identifikations- och serialiseringslösning som hjälper er att följa och spåra produkter i hela er distributionskedja genom serialisering av produkter, multi-level aggregering och registrering av e-pedigree.

Mer information om Kontakta oss

Vilka kan dra nytta av serialisering av produkter?

Våra serialiseringsspecialister arbetar med företag inom en rad olika branscher:

 • Bilindustrin:
  Spårning av komponenter för drifttids- och kvalitetskontroll.
 • Lyxvaror:
  Följer och spårar lyxhandväskor från råmaterial till färdiga produkter i butiker. Detta garanterar autentisering och kontrollerar distributionskanalen.
 • Sprängämnen:
  Tillhandahåller spårbarhet av sprängämnen från början till slut. Läs hur EPC säkerställer spårbarhet på enhetsnivå.
 • Mat och dryck:
  Spårning av sprit och champagne för att bekämpa parallell distribution.
 • Läkemedelsindustrin:
  Serialisering på enhetsnivå för att uppfylla direktivet om förfalskade läkemedel.

Vi arbetar även med företag inom lantbruksforskning, flygindustri, teknisk och kemisk industri. Kontakta våra specialister för att få veta mer om dessa projekt eller ta en titt på våra kundreferenser

Mer information om

Fördelarna med serialisering av produkter

Efterlevnad av lagstiftning

Uppfyll nuvarande och framtida föreskrifter och lagstiftning.

Visibilitet och spårbarhet

Säkerställ kontroll över in- och utleveranser.

Konsumentskydd

Verifiera produktens autenticitet och hantera återkallelser effektivt.

Minskade kostnader

Reducera lagernivåer, garantera ökad drifttid och bekämpa gråa marknader.

Personifierad kommunikation

Möjliggör anpassad kommunikation och marknadsföring.

En säker integration

ZetesAtlas hanterar och kontrollerar alla  era processer för serialisering av produkter och aggregering. Ni kommer att ha en effektivt fungerade utrustning (Operational Equipment Efficiency, OEE) och total produktivitet på era packlinjer. Systemet samverkar med era ERP-, MES-, PES- och spårningsarkiv och kan på ett säkert sätt generera unika serienummer eller hämta dem från en extern källa.

Nyckelfunktionerna i vårt system för serialisering av produkter

 • Säkerställer produktionseffektivitet(Operational Equipment Efficiency, OEE).
 • Tillhandahåller effektiv och centraliserad linjehantering.
 • Tekniken fungerar självständigt.
 • Lagring och spårning av händelser för serialiseringen.
 • Genererar serienummer eller hämtar dem från en extern källa.
 • Tillhandahåller validering med en kontroll- och verifieringsprocess.
 • Fastställer e-Pedigree.
Mer information om

En modulär och skalbar lösning

Behovet av serialiserad produktspårning kan variera från företag till företag.

Det är därför vi alltid börjar med att utvärdera era befintliga processer. Vi arbetar med ert team för att se  över era behov och sedan kommer vi överens om vilken nivå av serialisering, aggregering och av-aggregering som behövs.  Ni kan börja i liten skala och lägga till ytterligare funktionalitet senare.

Märkning / etikettering

Applicera de identifierare som krävs datamatrix-kod, streckkod, databar, RFID-tagg.

Serialisering

Lägg till mänskligt läsbar och maskinläsbar serialisering för att unikt identifiera era produkter.

Aggregering

Skapa över-/underordnade relationer varje gång artiklar packas, packas upp och ompaketeras.

Inspektion

Säkerställer god kvalitet på identifierarna för att garantera datainsamling längre fram på linjen.

Palletering

Packa serialiserade produkter på pallar med data-aggregering.

Shipping verification

Analysera och upptäck snabbt alla streckkoder på en pall för att säkerställa datakvalitet och garantera exakta order.

Vilka hjälper vi?

“Det som Zetes imponerade på oss med var deras expertis inom området spårbarhet på enhetsnivå, deras tekniska kompetens och engagemanget från deras supportteam.”

Charles-Ernest Armand, Administrativ chef och ekonomichef i EPC-koncernen

Läs mer om hur
Varför samarbeta med Zetes?
 • Vi har över 30 års erfarenhet av förpackningsidentifiering.
 • Ni kommer att dra nytta av en leverantör som erbjuder egen programvara och hårdvara som utvecklats med kunskap om komplexa och globala spårbarhetsprocesser.
 • Att ha en enda kontaktpunkt tar bort risk och komplexitet.
 • Våra lösningar för märkning och serialisering används av ledande tillverkare som Louis Vuitton, EPC Group, Bristol Meyers Squibb, Sanofi, Azcar, osv.
 • Vi har över 30 kontor internationellt så vi kan erbjuda en snabb service.

Industriell kodning och märkning

Vår programvara för serialisering av produkterhanterar serialisering på alla logistiknivåer inklusive artikel, kartong, bunt, låda och pall. Den kan användas på era befintliga packlinjer eller köras på ett av våra industriella utskrifts- och märkningssystem. Alla maskiner designas och tillverkas på plats för att ge er maximal drifttid på er packlinje.

Tobaksproduktdirektivet (TPD) och dess inverkan på grossister, distributörer och detaljister

En helhetslösning för TPD-efterlevnad

Som experter på process- och teknikintegration hjälper vi dig att se till att varje rörelse av tobaksprodukter skannas och registreras i hela försörjningskedjan, från tillverkningsstället via distributionen till försäljningsstället. Vare sig du har mobil försäljningsbil som levererar direkt till butiker eller automater eller levererar till återförsäljare, hjälper vi dig att se till att reglerna följs i alla led.

Vår helt integrerade, paketerade lösning för tobaksförsörjningskedjan omfattar:

 • Minska risker eftersom ni kommer att kunna reagera direkt.
 • Kontrollera produktursprung från interna och externa leverantörer.
 • Skydda din distributionskedja från produktion till försäljningsställe.
 • Kontrollera distributionskanaler genom att bekämpa parallella och gråa marknader.
 • Hantera produktåterkallelser effektivt.

Kundreferenser

High performance Datamatrix marking with 100% quality control at Bristol-Myers Squibb
High performance Datamatrix marking with 100% quality control at Bristol-Myers Squibb
Produktion och spårbarhet: Phyteurop väljer ZetesAtlas för att accelerera sin serialisering
Produktion och spårbarhet: Phyteurop väljer ZetesAtlas för att accelerera sin serialisering
CTS är redo att följa det europeiska TPD tack vare Zetes
CTS är redo att följa det europeiska TPD tack vare Zetes
Lehning Laboratories uppfyller spårbarhetskraven i det nya direktivet om förfalskade läkemedel tack vare Zetes
Lehning Laboratories uppfyller spårbarhetskraven i det nya direktivet om förfalskade läkemedel tack vare Zetes