Upptäck hur du kan förbättra dina produktionsprocesser med vår Smart Factory

Ladda ner PDF-versionen av Smart Factory för att läsa den senare

Lösningar för förpackningslinjen


Identifiera, serialisera, spåra

ZetesAtlas är en logistiklösning för packprocessen i produktionen som tillhandahåller snabb och enkel identifikation, serialisering och spårning i de mest krävande packlinjerna. Systemet erbjuder snabb och enkel tillgång till produktidentifikation och levererar fullständig spårbarhet. Lösningen säkerställer att företag uppfyller både befintliga och framtida förordningar, som exempelvis direktivet om förfalskade läkemedel (FMD) och kravet på unik produktidentifiering (UDI). Den hjälper även företag att bekämpa förfalskningar och säkerställa säkra produktions- och distributionskanaler.

Mer information om Kontakta oss

En modulär och skalbar lösning

Behovet av serialiserad produktspårning kan variera från företag till företag.

Det är därför vi alltid börjar med att utvärdera era befintliga processer. Vi arbetar med ert team för att se över era behov och sedan kommer vi överens om vilken nivå av serialisering, aggregering och av-aggregering som behövs. Ni kan börja i liten skala och lägga till ytterligare funktionalitet senare.

Nyckelfunktionerna i vårt system för serialisering av tobaksvaror

  • Säkerställer produktionseffektivitet.
  • Tillhandahåller effektiv och centraliserad linjehantering.
  • Tekniken fungerar självständigt.
  • Lagring och spårning av händelser för serialiseringen.
  • Genererar serienummer eller hämtar dem från en extern källa.
  • Tillhandahåller validering med en kontroll- och verifieringsprocess.
  • Fastställer e-Pedigree.

Vilka hjälper vi?

ZetesAtlas är en avancerad lösning som gör det möjligt för tillverkare att skapa en solid grund för effektiv spårbarhet och efterlevnad av regelverk.

Våra kunder finns inom många olika sektorer, bland annat läkemedel, tobak, kosmetika, mat och dryck, fordon, agrokemiska produkter, textil, mode och lyx.

"Vi uppskattade flexibiliteten i lösningen som Zetes levererade – de tog fram utrustning som uppfyllde våra krav perfekt. Detta projekt har varit väldigt innovativt och bidragit till utveckling i andra delar av vår verksamhet som ytterligare kunnat förbättra vår kvalitet."
Sylvain Ballesta, Project Manager, Bristol Meyers Squibb
Mer information?

En dynamisk lösning för dina behov av identifikation och spårbarhet

Serialisering av läkemedel

ZetesAtlas för läkemedelsindustrin hjälper er att uppfylla direktivet mot förfalskade läkemedel, UDI och andra förordningar. Med vår lösning för serialisering och aggregering av läkemedel erhålls en unik möjlighet till identifikation och spårbarhet för läkemedelsprodukter och medicinsk utrustning genom hela distributionskedjan.

Serialisering av produkter i industrin

Bekämpa förfalskningar och den gråa marknaden, hantera spårbarhet och skapa en tillförlitlig tillförsel av produkter med vår lösning för serialisering och aggregering av produkter. Lösningen erbjuder fullständig spårbarhet och transparens genom hela distributionskedjan.

Industriella märkningssystem

Våra egenutvecklade märkningslösningar säkerställer spårbarhet, serialisering, kontroll och aggregering på era produktionslinjer. Våra lösningar tillhandahåller även snabb märkning och serialisering av individuella produkter.

Industriella etiketteringssystem

Vår portfölj av industriella etiketteringssystem identifierar och serialiserar alla produkter i ert produktionslinje. Alla våra utskrifts- och appliceringssystem kan enkelt integreras med ert befintliga produktionslinje och ditt MES-, affärs- eller WMS-system.

Stabil integration och problemfri implementering

Vår lösning för produktidentifikation och spårbarhet kan enkelt integreras med dina befintliga förpackningslinjer och ditt affärs-, MES- eller WMS-system. Vår programvara ZetesAtlas kan integreras i befintliga system eller i våra egentillverkade industriella märknings- och etiketteringsmaskiner. Under hela projektet arbetar ni med en enda kontaktpunkt, vilket reducerar projektets implementeringstid och minimerar riskerna.

Kundreferenser

High performance Datamatrix marking with 100% quality control at Bristol-Myers Squibb
High performance Datamatrix marking with 100% quality control at Bristol-Myers Squibb
Produktion och spårbarhet: Phyteurop väljer ZetesAtlas för att accelerera sin serialisering
Produktion och spårbarhet: Phyteurop väljer ZetesAtlas för att accelerera sin serialisering
CTS är redo att följa det europeiska TPD tack vare Zetes
CTS är redo att följa det europeiska TPD tack vare Zetes
Lehning Laboratories uppfyller spårbarhetskraven i det nya direktivet om förfalskade läkemedel tack vare Zetes
Lehning Laboratories uppfyller spårbarhetskraven i det nya direktivet om förfalskade läkemedel tack vare Zetes

A Complete Packaging Execution Solution

The accurate identification of goods is key to improving agility, visibility and traceability within the supply chain, which is why coding, printing and labelling solutions are an integral part of our collaborative supply chain solutions portfolio.

Download the Zetes Product Identification Brochure