Upptäck hur du kan förbättra dina produktionsprocesser med vår Smart Factory

Ladda ner PDF-versionen av Smart Factory för att läsa den senare

Upptäck stegen till operativ effektivitet inom er Smart Factory

Letar ni efter nya sätt att öka produktiviteten och eliminera flaskhalsar i ert produktionsflöde? Utforska den virtuella produktionsanläggningen för att hitta smarta lösningar och teknik som löser vanliga effektivitetsproblem!
 
Inlagring
 
Inventering
 
Orderplock
 
Lastningsverifiering
 
Visibilitet
 
Godsmottagning
 
Packaging Execution, Identifikation och Efterlevnad
 
Verifiering av gods
 
Spårning av tillgångar
 

Godsmottagning


Få realtidsinsikt i leverans- och ankomststatus för råvaror och komponenter.

Reagera tidigt på brister/sena leveranser och minska potentiella störningar för att undvika produktionsstopp.

Se hela videon
 

Implementera effektiva inventeringsfunktioner

Implementera effektiva inventeringsfunktioner

Det är viktigt att utföra löpande inventeringar, men att räkna manuellt tar tid samt mycket resurser. Zetes inventeringslösning låter er jämföra systemets lagernivåer med faktiska lagernivåer för att säkerställa att planerade åtgärder (baserat på lagersaldot i systemet) kan förverkligas fullt ut. Det hjälper er att räkna artiklar snabbare och hantera ert lager i realtid, samtidigt som ni får rätt antal och placering av allt i ert lager.

Fördelar:

 • Snabb inventeringsprocess
 • Inventering kombineras med andra processer
 • Mer exakta lagersaldon
 • Slipp slösa tid på att leta efter artiklar
 • Inget behov av ett buffertlager som ett säkerhetsnät mot felaktiga lagersaldon

Ladda ner vår broschyr Inventering av hela pallar

Intelligent och flexibelt processutförande för idag och i morgon

Smarta fabriker är kärnan i Industry 4.0 där en realtidskoppling mellan distributionskedjan och produktionslinjen är avgörande för att möta utmanande kundkrav på kvalitet, äkthet, snabbhet och anpassning.

Ladda ner vår broschyr om Smart Produktion

Packaging Execution


Identifiera, serialisera, spåra

ZetesAtlas är ett packaging execution-system för snabb och enkel identifiering, serialisering och aggregering även på de mest krävande förpackningslinjerna. Systemet erbjuder snabb och enkel tillgång till produktidentifikation och tillhandahåller fullständig spårbarhet. Lösningen säkerställer att företaget uppfyller både befintliga och framtida regelverk, som exempelvis Direktivet om förfalskade läkemedel (FMD) och UDI. Det hjälper er också att bekämpa förfalskning och säkra era produktions- och distributionskanaler.

Ladda ner broschyren Kontakta oss

Spåra tillgångar och material


Se till att komponenter och tillgångar är tillgängliga när och där de behövs.

 • Minska produktionsavbrott för att leta efter felplacerade artiklar.
 • Minska förlust av tillgångar och generera varningar när artiklar lämnar tilldelade områden.

Regelefterlevnad


Säkerställa efterlevnad av spårbarhetskraven

Efterlevnad av regulatoriska direktiv som kräver serialisering, verifiering och avaktivering.

Efterlevnad av tobaksdirektivet Efterlevnad av direktivet om förfalskade läkemedel

Put-away


Genom att placera ankommande gods på rätt plats säkerställs att andra processer i lagerhanteringen fungerar smidigt. När ni använder ZetesMedea kommer godset alltid att finnas på rätt plats vilket maximerar kundnöjdheten och produktionens driftid. Ert team får systemanvisningar som exempelvis var godset ska placeras och det snabbaste sättet att göra detta på. Tekniken möjliggör en större noggrannhet med streckkodsskanning, röststyrning och put-to-light. Det finns många fördelar vid inleveranshantering inklusive:

 • Kortare cykeltider från godsmottagning till lager.
 • Bättre lagervisibilitet, tillgänglighet och noggrannhet.
 • Säkerställa att inkommande gods lagras på rätt plats, varje gång.
 • Ökad produktivitet för lagerpersonalen då mer gods kan inlagras på kortare tid.
Kontakta oss

Förbättra kommunikationen mellan personal och chefer

Få fullständig operativ kontroll över hur beställningar expedieras från godsmottagning till leverans

Med ZetesMedea Management Dashboard får chefer tillgång till alla affärssystem och all personal med en knapptryckning. Administrationsmodulen ger statusinformation i realtid om viktiga inkommande-/utgående processer, och händelser kan enkelt delas mellan viktiga interna och externa intressenter för att underlätta samarbete. Detta gör att ni omedelbart kan göra ändringar och undvika störningar. Information presenteras i detaljerade rapporter på er läsplatta, smartphone och dator.

Med ZetesMedea Management Dashboard får ni:

 • Visibilitet av uppgifter i realtid
 • Visibilitet av prestanda i realtid
 • Revisionsspår för produktspårbarhet
 • Proaktiv hantering
 • Verksamhetskontroll

Orderplock


Snabbare och felfritt orderplock

Att hantera lagerlogistik har blivit en allt större utmaning under de senaste åren i takt med att distributionskedjorna blivit allt mer komplexa och att beställningar via omnikanal och e-handel blivit allt vanligare. För att era beställningar ska levereras i tid och i sin helhet måste ni ha detaljerade lagerprocesser. Ni kan hjälpa era medarbetare genom att förse dem med en mobil lösning för orderplock som hjälper till att effektivisera processerna.

Med ZetesMedea kan ni mixa och matcha teknik för alla plockmetoder inklusive batch picking, multi-order picking, wave picking, zone picking och pick by line. Era operatörer kommer att förbereda beställningar snabbare och felfritt så att ni kan uppfylla servicenivåavtalen (Service Level Agreements, SLA:er), leverera i tid och hantera oplanerade leveranser, även under högsäsong.

Kontakta oss

Verifiering av gods

Snabbare leveranser med 100 % evidensbaserad noggrannhet

Med ZetesMedea Shipping Verification kommer ni att veta att rätt produkter lastas på rätt pall eller lastbärare. Den tar även hänsyn till viktbegränsningar så att era produkter staplas på rätt plats för att underlätta leveransen. Alla era produkter kommer att vara försedda med streckkodsetiketter som är maskinläsbara så att ni hela tiden vet exakt plats för era artiklar.

Genom att integrera Zetes unika kamerabaserade ImageID-teknik minskar lösningen avsevärt den totala tiden för verifiering av gods och med 100 % noggrannhet och inga mänskliga fel eller extra taggkostnader. Den uppnår detta genom att fånga en komplett bild av de lastade pallarna, snabbt upptäcka och samtidigt avkoda alla deras streckkoder. Den jämför ögonblickligen streckkodsdata med fraktbeställningar och ger operatörerna visuella varningar i realtid om det finns avvikelser samt lokaliserar saknade eller oläsbara etiketter. Digitala bilder lagras för visuellt bevis.

Mer information om vår ImageID-teknik

Läs om företagen vi arbetar med

Zetes har varit en pålitlig partner till stora tillverkande företag över hela EMEA i mer än 30 år.
Inom alla branscher förstår vi de processer som krävs för en helt ansluten distributionskedja inom den tillverkande industrin.

Läs våra referenser och se hur vi kan hjälpa er.

Vill ni också optimera er Smart Factory?

Kontakta oss

 

Kontakta oss