Upptäck hur du kan förbättra dina produktionsprocesser med vår Smart Factory

Ladda ner PDF-versionen av Smart Factory för att läsa den senare

Serialisering av läkemedel


Serialisering av läkemedel: riskfri och framtidssäker

ZetesAtlas for Pharma är en lösning för serialisering och förpackningsidentifikation för läkemedels- och sjukvårdsindustrin. Systemet är modulärt och skalbart, vilket förenklar implementeringen. Lösningen hjälper företaget att uppfylla förordningen direktivet om förfalskade läkemedel, Unique Device Identification (UDI) och eventuella framtida krav på serialisering, aggregering och e-pedigree.

Gör projekt snabbare och enklare att implementera

Mer information om

ZetesAtlas kan snabbt implementeras på befintliga eller nya produktionslinjer och vår lösning integreras enkelt med ditt MES- eller ERP-system. Våra experter på förpackningslinjer arbetar från över 30 kontor i hela Europa och ger hjälp med alla aspekter i samband med projekt för serialisering av läkemedel. Under projektet har du en enda kontaktpunkt för att säkerställa en kostnadseffektiv och smidig implementering.

En modulär och skalbar lösning

Behovet av serialiserad produktspårning kan variera från företag till företag.

Det är därför vi alltid börjar med att utvärdera era befintliga processer. Vi arbetar med ert team för att se över era behov och sedan kommer vi överens om vilken nivå av serialisering, aggregering och av-aggregering som behövs. Ni kan börja i liten skala och lägga till ytterligare funktionalitet senare.

Nyckelfunktionerna i vårt system för serialisering

 • Säkerställer produktionseffektivitet.
 • Tillhandahåller effektiv och centraliserad linjehantering.
 • Tekniken fungerar självständigt.
 • Lagring och spårning av händelser för serialiseringen.
 • Genererar serienummer eller hämtar dem från en extern källa.
 • Tillhandahåller validering med en kontroll- och verifieringsprocess.
 • Fastställer e-Pedigree.

En modulär lösning

Med ZetesAtlas kan du centralt hantera och styra de kritiska funktionerna i dina processer för serialisering och aggregering av läkemedel. Välj de moduler du behöver idag, och lägg till funktioner senare utan avbrott i produktionen.

“Vi sätter stort värde på flexibiliteten i Zete-teamets ingenjörsarbete – de gav oss maskiner som perfekt uppfyllde våra krav. Projektet blev ytterst innovativt, vilket gör att vi kan göra ytterligare framsteg i kvaliteten.”
Sylvain Ballesta,
Projektchef, Bristol Meyers Squibb
Läs fallstudien
“En av de största utmaningarna med serialisering är det faktum att vi blandar tre datavärldar: masterdata, transaktionsdata och den fysiska produkten. Alla dessa element ska kontinuerligt och dynamiskt förbindas.”
Sébastien Sliski,
Chef för samarbetslösningar, Zetes
Läs artikeln

En komplett serialiseringslösning

ZetesAtlas integreras med dina befintliga påfyllnadslinjer, märknings- och etiketteringsmaskiner samt med ERP- eller MES-system. Lösningen kan även levereras via våra märknings- och etiketteringssystem för läkemedelsindustrin som utvecklas och produceras av oss.

MASKINVARA

ID-system utvecklade för läkemedelsindustrin

 • Kartong-ID
 • Bunt-ID
 • Låd-ID
 • Pall-ID
 • Aggregering
 • Säkerhetsförsegling
 • Säker utskrift och kontroll

PROGRAMVARA

 • Säkerställer OEE
 • Effektiv, central linjehantering
 • Teknikoberoende
 • Serialisering, revisionsspår (registrering av händelser/prestanda)
 • Hantering av serienummer:
 • Extern källa
 • S/N-skapande
 • Validering (styr/kontrollera/bekräfta)

Hög hastighet

ZetesAtlas säkerställer noggrann, snabb identifikation och serialisering utan störningar i påfyllnadslinjen. Märkning av upp till 430 kartonger per minut.

Säker integration

 • Gedigen integration med ERP-, MES- och EPSIS-system.
 • Säker generering av serienummer skapade via ZetesAtlas eller en extern källa.
 • Smidig integration med befintliga eller nya påfyllnadslinjer.

Varför arbeta med Zetes?

 • Vi har över 30 års erfarenhet av genomförandet av paketeringsprocesser.
 • Utvecklingen av vår egenutvecklade program- och maskinvara drivs av en djupgående förståelse av komplexa, globala spårbarhetsprocesser i krävande marknader.
 • Med endast en kontaktpunkt minimeras risker och komplexitet.
 • Våra lösningar för Datamatrix-märkning och serialisering används av ledande läkemedelsföretag som exempelvis Bristol Meyers Squibb och Sanofi.
 • Med över 30 kontor över hela Europa kan vi alltid hjälpa dig när det behövs.
Mer information om Kontakta oss

Spårbarhet hela vägen genom distributionskedjan

Mer information om

Vår Collaborative Supply Chain Suite för läkemedelsbranschen ger dig möjlighet att uppfylla nuvarande och framtida utmaningar inom spårbarhet, från produktionsanläggningen till apoteket. Lösningen hjälper dig att skapa och hantera serialiserade produkter genom hela distributionskedjan, samtidigt som kostnad, effektivitet och kundnöjdhet förbättras.