Stockholm (Sverige) 14/04/2022 – Axfood, en ledande koncern inom dagligvaruhandeln i Sverige, har implementerat ZetesMedea Voice som en del av ett omfattande projekt för modernisering av sina lager. Med det nya systemet för hantering av lagerprocesser uppnås ett snabbare och noggrannare orderplock samtidigt som det säkerställer att Axfood upprätthåller högsta möjliga effektivitet på flera lager- och distributionsanläggningar.

Axfoods varumärken inkluderar bland annat Willys, Hemköp, Snabbgross samt Dagab och har en personalstyrka på över 12 000 anställda, varav hundratals lageroperatörer på flera olika platser i Sverige. För att optimera lagerprocesserna och öka genomströmningen av leveranser sökte Axfood efter en skalbar lagerlösning (warehouse execution system, WES) som skulle möjliggöra för ett enhetligt samt effektivt arbetssätt på deras samtliga anläggningar. Axfood valde därför ZetesMedea som sitt gemensamma WES för sina lager. Detta storskaliga projekt är nu fullt utvecklat och i användning hos Axfood.

Framtidssäkra lagertekniken

Axfood var övertygade om att ZetesMedea Voice, från sin mångåriga samarbetspartner Zetes, var den bäst lämpade lösningen för att säkerställa produktivitet, noggrannhet och maximal drifttid. Tack vare den nya lösningen kan Axfood uppnå hög operativ effektivitet genom att optimera arbetsflödena för plock och leverans av beställningar utan någon omarbetning av sitt SAP lagerhanteringssystem.

Lösningens avancerade röstigenkänningssystem stöder flerspråkiga arbetsgrupper, vilket gör det lättare att introducera personer i arbetet som inte har svenska språket som modersmål och eliminerar behovet av kostsam utbildning. Användning av ett talaroberoende röstsystem bidrar avsevärt till att öka effektiviteten i arbetsstyrkan och lagerprocesserna, särskilt de som står inför arbetskraftsutmaningar i samband med hög personalomsättning eller säsongsbetonade anställningsmetoder. Detta leder till stora kostnadsbesparingar och produktivitetsökningar. ZetesMedea, som för närvarande används av 500 orderplockare hos Axfood och som förväntas fördubblas under de närmaste åren, kommer att spela en viktig roll för att säkerställa en smidig drift av deras lagerverksamheter.

Nästa generations röstteknologi
 

En plattform för alla lagerprocesser

ZetesMedea är en modulär WES-plattform som erbjuder största möjliga urval av funktionalitet, flexibilitet och integrationsförmåga för att underlätta tekniker som röststyrt arbete, datainsamling i realtid och visibilitet. Med sin flexibla arkitektur möjliggör den skalbarhet och smidighet för att hantera alla lagerprocesser, så att Axfood snabbt kan utöka lösningen till nya anläggningar och lageroperatörer, i linje med efterfrågan, affärstillväxt och införandet av ny teknik.

"Under nästan tio år har vårt partnerskap med Zetes gjort det möjligt för oss att öka effektiviteten och minska kostnaderna längs hela distributionskedjan", Lenny Eriksson, System Manager på Axfood.

Ur ett ledningsperspektiv kommer Axfood att dra nytta av full visibilitet i realtid över sina anläggningar, vilket gör det möjligt för ledningen att enkelt få tillgång till information om prestanda och följa upp kritiska operativa KPI:er.

"Vi är glada och förväntansfulla över det fortsatta samarbetet med Axfood och ser fram emot att utöka lösningen till andra lagerprocesser", kommenterar Håkan Hammar, Country Manager på Zetes Sverige.

"Under nästan tio år har vårt partnerskap med Zetes gjort det möjligt för oss att öka effektiviteten och minska kostnaderna längs hela distributionskedjan. Vi är återigen mycket nöjda med den lösning som föreslagits och den service och support som levererats", säger Lenny Eriksson, System Manager på Axfood.

Läs mer om ZetesMedea Voice