Målsättning:

  • Ersätta de gamla pappersbaserade processerna
  • Uppnå Danfoss-koncernens digitaliseringsstandarder
  • Förbättra den totala effektiviteten i lagret och minska antalet driftstopp

Lösning:

  • ZetesMedea Warehouse Execution System (WES)
  • Skräddarsydd lösning för att digitalisera alla processer mellan godsmottagning och utleverans
  • Implementering på flera platser
  • Integration med ERP-system

Resultat:

  • Produktiviteten ökade med över 35 %
  • Visibilitet av alla lagerprocesser i realtid
  • Ett enhetligt system i hela Danfoss-koncernen

Christiansfeld (Danmark), 2022-05-24 – Danfoss, den ledande tillverkaren av plattvärmeväxlare, digitaliserar alla lagerprocesser mellan godsmottagning och utleverans med lagerlösningen ZetesMedea. De nya automatiserade arbetsflödena möjliggör en snabbare och mer exakt datafångst i realtid med omedelbar felidentifiering. Genom att eliminera datasilos och felaktigheter har Danfoss nu spårbarhet i realtid av varje steg i orderhanteringsprocessen i lagret.

Redan 2016 tillkännagav Danfoss och Sondex att de kommit överens om att Danfoss skulle förvärva full äganderätt till Sondex Holding A/S och därmed skapades en världsledande aktör inom värmeöverföringslösningar. Sedan januari 2018 är Sondex ett av Danfoss varumärken. Sammanslagningen av dessa två starka aktörer medförde att Sondex måste följa Danfoss-koncernens digitaliseringsstandarder och ersätta sitt befintliga pappersbaserade system. Följaktligen valde de ZetesMedea som sitt enhetliga system för lagerhantering (Warehouse execution system, WES).

Ersatte pappersbaserade processer med digitala

Efter förvärvet behövde Sondex (numera Danfoss) uppgradera sin manuella lagerhantering för att uppfylla koncernens digitaliseringsstandarder. Nuvarande pappersbaserade processer måste ersättas med en automatiserad lösning för lagerhantering. Det önskade resultatet var att operativa procedurer skulle bli snabbare och enklare, samtidigt som tidskrävande manuellt arbete skulle elimineras och många arbetstimmar sparas. Därför vände sig Danfoss till Zetes, en pålitlig partner för att tillhandahålla intelligenta och effektiva lagerlösningar.

”Vi har upplevt en betydande förbättring av vårt teams produktivitet sedan vi introducerade ZetesMedea och vi kan lita på korrekta och tillförlitliga realtidsdata” Joakim Vodder, Produktionstekniker på Danfoss A/S

”De manuella arbetsflödena påverkade produktivitetsnivåer och effektivitet, vilket ledde till färre plock per timme och färre levererade beställningar per dag. Vi ville eliminera dessa flaskhalsar genom digitaliseringsprojektet med Zetes”, förklarar Joakim Vodder, Produktionstekniker på Danfoss A/S.

Ökade produktiviteten med över 35 %

Från att ha ett lager som sköttes helt manuellt har Danfoss vunnit betydande fördelar med ZetesMedea, inklusive en 35 % ökning av personalens produktivitet och förbättrad plocknoggrannhet. Dessutom har många lagerprocesser förbättrats, inklusive godsmottagning, inlagring, inventering och orderplock. Det enda som krävs är att mobila enheter är utrustade med appen ZetesMedea som operatörerna enkelt kan använda för att utföra sina uppgifter på ett tillförlitligt och snabbt sätt.

Med detta snabba och lättanvända system kan personal omedelbart vara produktiva, utan att slösa bort värdefull tid med att leta efter produkter eller korrigera manuella misstag. Förutom omedelbara produktivitetsvinster reducerar den direkta integrationen med Danfoss ERP-system potentialen för datafel och möjliggör korrekt utbyte av order- och lagerdata i realtid när en artikel i lagret flyttas. Detta ger ledningsgruppen tillgång till informationen i realtid, var som helst och när som helst.

Efter ett framgångsrikt digitaliseringsprojekt i Christiansfeld är nästa steg för Danfoss och Zetes att distribuera lösningen till anläggningen i Kolding. Det nya projektet kommer att vara implementerat under andra kvartalet 2022.

”Vi har upplevt en betydande förbättring av vårt teams produktivitet sedan vi introducerade ZetesMedea och vi kan lita på korrekta och tillförlitliga realtidsdata”, tillägger Joakim Vodder.

”Det är ett nöje att vara en del av detta digitaliseringsprojekt med Danfoss och att tillhandahålla en lösning som ger dem ökad produktivitet och noggrannhet i verksamheten. Vi är glada över att kunna stödja dem idag och i framtiden.”, Asif Akhtar, Försäljningschef på Zetes i Danmark.

Danfoss i Danmark har framgångsrikt implementerat ZetesMedea WES i lagret i Christiansfeld. Nästa lager som ska ingå i moderniseringsprojektet ligger i Kolding.

Resultatet: 35 % högre produktivitet, minskad risk för fel och kort introduktionstid för nya medarbetare.

Mer information om ZetesMedea