I denna exklusiva intervju förklarar Amir Harel, General Manager Visibility Solutions på Zetes, vikten av ökad visibilitet i distributionskedjan, fördelarna med en ansluten och samarbetande distributionskedja samt de bästa tipsen för att uppnå visibilitet.

Vad är visibilitet i distributionskedjan och varför är det så viktigt?

Distributionskedjorna blir allt mer komplexa och globala samt involverar många aktörer som drivs av ökande förväntningar från konsumenterna och behovet av större flexibilitet, kontroll och effektivitet. Visibilitet är processen att sammanställa data om alla kritiska händelser i distributionskedjan för att skapa en korrekt bild av tidigare, nuvarande och framtida förhållanden. Sådan inblick underlättar ett kontinuerligt samarbete och ett proaktivt samt flexibelt beslutsfattande. Visibilitet i realtid eller nära realtid kan uppnås genom en modulär metod som fokuserar på skeden i distributionskedjan (t.ex. lagerhantering, transport eller leverans) eller genom en helhetsstrategi.

Amir Harel, General Manager of Visibility Solutions at Zetes
 

”Datadriven visibilitet framhäver möjligheter och risker i distributionskedjan i realtid och är fundamental för att uppnå Industry 4.0.”

Realtidsvisibilitet har blivit allt viktigare och värdefullt för många branscher. Vi ser att detaljhandelskunder kräver snabbhet, bekvämlighet, statusuppdateringar, felfri orderhantering och enkla returer. Tillverkarna pressas för att uppnå just-in-time (JIT) produktion, större anpassning av varor och hållbarhetsmål som inbegriper avfallshantering. Endast genom visibilitet i distributionskedjan är det möjligt att se och hantera i realtid det snabba händelseförloppet i komplexa distributionskedjor. Ekonomin förändras ständigt och flexibilitet är därför väsentligt för att skala upp och ner för att möta efterfrågan och integrera nya partner i distributionskedjan. Att upprätthålla visibiliteten är avgörande för att förbli konkurrenskraftig men det är utmanande om man saknar rätt teknologi och strategi.

Vad är skillnaden mellan visibilitet i distributionskedjan och spårbarhet?

Spårbarhet och visibilitet är datadrivna processer som är väsentliga för anslutna, samarbetande och flexibla distributionskedjor men jag ska kortfattat förklara varför de inte är samma sak. Spårbarhet är processen att spåra resvägen för delar, produkter och tillgångar på detaljerad nivå, via uppmärkning, serialisering och aggregering. Det underlättar spårning och produktåterkallelser, även bortom försäljningsstället medan visibilitet slutar med leveransbekräftelsen i sista milen. Visibilitet handlar mer om att maximera produktens tillgänglighet i rätt tid och genom att t.ex. möjliggöra just-in-time produktion eller hylltillgängligheten för detaljhandelsföretag.

Complex supply chain network

Hur uppnår man visibilitet i distributionskedjan och vilka hinder finns?

Eftersom visibilitet i distributionskedjan visar en kontaktpunkt eller kritisk händelse vid en viss (tidigare, nuvarande eller framtida) tidpunkt kan det endast uppnås genom exakta och tillgängliga data. Digitala orderflöden och fysiska leveranser måste synkroniseras och delas på ett säkert sätt. En plattform för visibilitet i realtid förenar data från olika intressenter och system för att skapa supply chain intelligence som presenteras på anpassningsbara dashboards. Med möjlighet att kompletteras med externa data från IoT-enheter om väder, trafik, förhållanden etc. kan intressenterna sedan tryggt bedöma tidigare och nuvarande händelser i distributionskedjan och korrekt förutsäga framtida händelser. Det framhäver även vad som inte sker som planerat. Aviseringar om möjliga disruptiva händelser (försenade fordon, beställningar som inte skickats fullständiga, tillståndsproblem på grund av temperaturer osv.) är kritiska för att möjliggöra undantagshantering. Åtgärder kan sedan vidtas för att avleda lagerprodukter till de platser där de behövs mest, för att stödja leverantörer, möta KPI:er och göra kontinuerliga förbättringar. Ett kontinuerligt realtidsflöde av data är också ytterst viktigt för att uppnå Supply Chain 4.0.

”Man är inte starkare än sin svagaste länk. Samarbete mellan intressenter och dataharmonisering är avgörande för realtidsvisibilitet i distributionskedjan.”

Att bryta ner silor är den kritiska faktorn

Det krävs naturligtvis en robust lösning för att uppnå visibilitet för alla aktörer och leverantörer i en komplex och global distributionskedja. Det är mycket viktigt med samarbete eftersom man inte är starkare än sin svagaste länk. Distributionskedjor som arbetar i silos med fragmenterade dataprocesser och otillräcklig datafångstteknik kan inte uppnå fullständig visibilitet. Data är bara fördelaktigt om man har rätt data, i ett användbart och delningsbart format. Stora mängder information, i olika format och i olika länkar av distributionskedjan, måste sammanställas och destilleras till insikter i realtid. Äldre kommunikationsmetoder (e-post och fax) är helt enkelt för långsamma.

Blinda fläckar i distributionskedjan måste också undvikas eftersom man inte kan kontrollera vad man inte kan se. Problem såsom leveransförseningar, flaskhalsar eller leveransbrister blir inte synliga förrän det är för sent att undvika dem. De tomma hyllorna i stormarknaderna under det tidiga skedet av covid-19-utbrottet berodde till exempel inte på lagerbrister. Problemet var bristen på realtidsvisibilitet och som resultat kunde lager- och fraktprocesserna inte skalas upp i tid. Detta kan undvikas med rätt investeringar.

De flesta chefer inom supply chain, detaljhandel eller logistik som jag talar med har en definierad plan för visibilitet, och några har infört processer för sina egna system men känner att det är utmanande och komplicerat att integrera alla partner. Visibilitet betyder olika saker för olika intressenter och en ram som möjliggör det fullständiga visibilitetsspektrumet (alla skeden i distributionskedjan) är det optimala målet.

Vilka råd kan du ge organisationer som söker visibilitet i distributionskedjan?

Många kunder förvånas över att det inte är nödvändigt att ersätta eller göra stora förändringar i befintliga system eller ha en oändlig budget för att uppnå visibilitet. Det finns ingen typ av teknik som kan rekommenderas till alla, eftersom organisationer har olika processer, problem och prioriteringar. Datakvalitet och datasamordning i realtid är dock nödvändiga! Zetes råd är att tänka stort, börja i litet och skala upp snabbt. Sök snabba resultat och komplettera era processer i stället för att ändra dem. Prioriteringen är att få tillgång till big data och harmonisera den på en samarbetsplattform.
Genom att göra små justeringar kommer ni snabbt att se var och hur ni kan extrahera mest värde för er distributionskedja, inklusive bättre KPI:er för kontroll, prognoser och leverantörer. Ni kan sedan skala upp snabbt för att driva långsiktig prestanda, ROI och lojalitet.

 

Mer information om full insyn i distributionskedjan