In dit exclusieve interview vertelt Amir Harel, General Manager Visibility Solutions bij Zetes, waarom zichtbaarheid in de supply chain steeds belangrijker wordt, wat de voordelen zijn van een verbonden, samenwerkende keten en wat de beste manieren zijn om zichtbaarheid te bereiken.

Wat bedoelen we met 'zichtbaarheid van de supply chain' en waarom is het zo belangrijk?

Supply chains worden steeds complexer en internationaler, met een groot aantal actoren die worden gedreven door de oplopende verwachtingen van de consument en de toenemende behoefte aan wendbaarheid, controle en efficiëntie. Zichtbaarheid is een proces waarbij data over alle kritieke gebeurtenissen in de supply chain worden samengevoegd tot een nauwkeurig beeld van het verleden, het heden en de toekomst. Dit totaalbeeld vergemakkelijkt doorlopende samenwerking en proactieve, wendbare besluitvorming. Zichtbaarheid in (near) real-time wordt mogelijk gemaakt door een modulaire aanpak die is gericht op alle stadia van de supply chain (zoals inbound logistiek, transport of bezorging), of door een end-to-end benadering van de hele keten.

Amir Harel, General Manager of Visibility Solutions at Zetes
 

"Datagestuurde zichtbaarheid geeft in real-time informatie over de kansen en risico's in de supply chain en speelt een centrale rol bij het realiseren van Industry 4.0."

Real-time zichtbaarheid is voor de meeste sectoren bijzonder waardevol en is nog nooit zo belangrijk geweest. We zien dat de consument snelheid, gemak, statusupdates, perfecte bezorging en moeiteloze retourzending eist. Fabrikanten staan onder druk om JIT (just-in-time) productie, duurzaamheidsdoelstellingen zoals afvalbeheer en meer maatwerk en personalisatie van producten te bereiken. Zichtbaarheid is onontbeerlijk om de snelle opeenvolging van gebeurtenissen in complexe supply chains in real-time te overzien en aan te sturen. Omdat de economie voortdurend fluctueert, is elasticiteit onmisbaar om naar aanleiding van de vraag te kunnen op- en afschalen en om nieuwe partners aan de supply chain te kunnen toevoegen. Zichtbaarheid is van cruciaal belang om concurrerend te blijven, maar zonder de juiste technologie en strategie is dit een grote uitdaging.

Wat is het verschil tussen zichtbaarheid en traceerbaarheid?

Traceerbaarheid en zichtbaarheid zijn beide datagestuurde processen die essentieel zijn voor verbonden, samenwerkende en veerkrachtige supply chains, maar ze zijn niet hetzelfde. Ik zal dit kort uitleggen. Traceerbaarheid is een proces waarmee de bewegingen van onderdelen, goederen en producten op detailniveau worden getraceerd via labeling, serialisatie en aggregatie. Traceerbaarheid maakt effectieve track & trace en terugroepacties mogelijk, tot voorbij het verkooppunt. Zichtbaarheid eindigt daarentegen met het Proof of Delivery op het moment van bezorgen. Zichtbaarheid is essentieel om te zorgen dat producten tijdig beschikbaar zijn, ter ondersteuning van JIT-productie in de industrie en voorraadbeheer in de detailhandel.

Complex supply chain network

Hoe wordt zichtbaarheid bereikt en wat zijn de obstakels?

Omdat zichtbaarheid in de supply chain informatie moet verschaffen over contactpunten of kritieke gebeurtenissen op een specifiek moment (in het verleden, het heden of de toekomst), zijn hiervoor nauwkeurige en toegankelijke data vereist. Digitale orderprocessen en fysieke leveringen moeten gesynchroniseerd en veilig gedeeld kunnen worden. Een platform voor real-time zichtbaarheid combineert gegevens van niet-verbonden partners en systemen met elkaar om informatie over de supply chain te genereren, die vervolgens wordt gepresenteerd via configureerbare dashboards. Deze informatie kan worden verrijkt met externe, door IoT-apparaten aangeleverde gegevens over omstandigheden zoals het weer of de verkeersdrukte. Hierdoor kunnen alle betrokkenen met vertrouwen beoordelen wat er in de supply chain is gebeurd, wat er op dit moment gebeurt en wat er hierna zal gebeuren. Cruciaal is ook dat duidelijk wordt wat er niet gebeurt terwijl het wel was gepland. Waarschuwingen voor potentiële verstoringen (vertraagde vracht- of bestelwagens, incomplete orders, problemen met de temperatuurcondities van producten, ...) zijn essentieel om Management by Exception mogelijk te maken. Hierdoor kan worden ingegrepen om de voorraden daarheen te leiden waar ze het meest nodig zijn. Dit leidt ertoe dat leveranciers meer controle krijgen, de KPI's worden gehaald en een proces van voortdurende verbetering wordt ondersteund. De doorlopende real-time datastroom (zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts) is cruciaal om te komen tot Supply Chain 4.0.

"Je bent nooit sterker dan de zwakste schakel. Samenwerking tussen ketenpartners en dataharmonisatie zijn essentieel voor real-time zichtbaarheid van de supply chain."

Eliminatie van informatiesilo's is de kernfactor

Om zicht te krijgen op alle actoren en leveranciers in een complexe, wereldwijde supply chain hebben we uiteraard een robuuste oplossing nodig. Samenwerking is cruciaal, want een systeem is nooit sterker dan de zwakste schakel. End-to-end zichtbaarheid is onmogelijk te realiseren voor supply chains die nog werken met gefragmenteerde en verkokerde dataprocessen en inadequate technologieën voor gegevensregistratie. Data zijn alleen waardevol als het juiste, betrouwbare data zijn in een bruikbare en uitwisselbare indeling. Grote hoeveelheden data in verschillende indelingen, afkomstig van uiteenlopende schakels in de keten, moeten in real-time worden samengevoegd en tot inzichten worden gedistilleerd. Klassieke communicatiemethoden zoals e-mail en fax zijn hiervoor simpelweg niet snel genoeg.

Blinde vlekken in de supply chain zijn onaanvaardbaar, want we kunnen alleen controleren en beheren wat we kunnen zien. Als gevolg van blinde vlekken komen problemen zoals vertraagde verzending, voorraadtekorten en andere knelpunten pas aan het licht wanneer het te laat is om nog in te grijpen. Zo werden de lege schappen in de supermarkten aan het begin van de Covid-19 pandemie niet veroorzaakt door voorraadtekorten, maar door het ontbreken van real-time zichtbaarheid in de supply chain. Daardoor konden de magazijn- en verzendprocessen niet tijdig worden opgeschaald. Met de juiste investeringen kan dit worden voorkomen.

De meeste supply chain-, retail- en logistiekmanagers die ik spreek, beschikken wel over een stappenplan voor zichtbaarheid. Sommigen hebben ook al zichtbaarheidsprocessen ingevoerd voor hun eigen systemen, maar vinden het een lastige uitdaging om ook alle partners aan boord te krijgen. Zichtbaarheid betekent niet voor iedereen hetzelfde. Daarom moeten we een raamwerk vinden dat het complete zichtbaarheidsspectrum ondersteunt voor alle stadia van de supply chain.

Welk advies kunt u geven aan organisaties die naar zichtbaarheid streven?

Veel klanten zijn aangenaam verrast dat het niet noodzakelijk is om helemaal opnieuw te beginnen, bestaande systemen compleet te reviseren of een onbeperkt budget te hebben om tot maximale zichtbaarheid te komen. Er is niet één soort technologie die voor iedereen de beste oplossing is, want elke organisatie heeft zijn eigen processen, pijnpunten en prioriteiten. Maar hoogwaardige real-time data en optimale orkestratie zijn hoe dan ook onontbeerlijk! Zetes adviseert om groot te denken, klein te beginnen en snel op te schalen. Begin met de 'quick wins' en vul uw processen aan, in plaats van ze compleet te veranderen. De prioriteit ligt bij het ontsluiten en binnen een samenwerkingsplatform harmoniseren van big data. Door kleine aanpassingen te maken, kunt u al snel zien waar en hoe u de meeste waarde uit uw supply chain kunt halen, inclusief meer controle, betrouwbare prognoses en betere leverancier-KPI's. Vervolgens kunt u snel opschalen om de prestaties, de ROI en de klantloyaliteit op langere termijn te maximaliseren.

 

Ontdek meer over Supply chain-visibiliteit