Paris (Frankrike), 2 april 2024 – Logistik- och transportspecialisten Prévoté har tagit ett stort steg mot effektivare inventering tack vare lösningen ZetesMedea Full Pallet Inventory. Detta initiativ är ett viktigt steg i Prévotés resa mot digitala transformation och stärker dess engagemang för operativ effektivitet och förbättrad kundnöjdhet.

Hantera en stor utmaning – inventeringen

Prévoté ställdes inför flera utmaningar under sin inventering, såsom tillgång till personal, risk för fel och produkter som blev kvar på lagret länge, och identifierade möjligheter till att införa ett snabbare, exaktare och effektivare system. Företaget vände sig därför till Zetes, en specialist på lösningar som optimerar distributionskedjan, för att implementera en lösning som använder kamerateknologi för att förbättra processen. Införandet av ZetesMedea Full Pallet Inventory (FPI) gav dem en smidig, automatiserad inventering på lagret.

Inventeringskontroll

Fortsätta mot automatisering

Integrationen av denna innovativa teknik är i linje med en bredare strategi för att modernisera alla aspekter av företagets logistikverksamhet. Identifikation med streckkoder har integrerats sömlöst i varje steg i processen, från godsmottagning till orderplock och lagring. Denna noggranna identifiering säkerställer exakt och omedelbar spårbarhet av pallar, vilket förbättrar visibilitet av alla enheter som används på lagret.

Machine Vision för att fånga 3D-bilder

FPI-systemet består av en Zetes ImageID-station utrustad med kameror som ger omedelbar bildfångst av 1D/2D-streckkoder. Den här lösningen identifierar noggrant alla pallkoder och deras respektive platser, vilket möjliggör helautomatisk lagerhantering. Systemet som är monterat på en gaffeltruck navigerar genom olika lagergångar, vilket är en optimal mobil lösning för lagerkontroll och inventering. Med sin magnetiska bas som säkerställer perfekt stabilitet och dess sensorer och radar som upptäcker eventuella hinder garanteras operatörens säkerhet.

En stor uppgradering som lyckades till 100 %

Den här uppgraderingen visar företagets fortlöpande engagemang att möta och överträffa kundernas förväntningar. Med den här automatiserade inventeringslösningen på plats kan Prévoté enkelt hantera eventuella revisionsförfrågningar genom att få tillgång till sin databas och sitt bildarkiv vid varje given tidpunkt. Detta är en utmärkt metod som stärker förtroendet mellan dem och deras kommersiella partner.

"Vi har ökat vår effektivitet avsevärt och gått från 100 till mer än 600 pallar per timme när vi inventerar lagret." Laurent Ricaux, logistikchef på Prévoté

Produktiviteten ökar sexfaldigt

Herr Laurent Ricaux, logistikchef på Prévoté, uttrycker sin tillfredsställelse med de resultat som uppnåtts genom Zetes lösning: ”Vi är mycket nöjda med de resultat som uppnåtts med Zetes lösning. Faktum är att vi har ökat vår effektivitet avsevärt och gått från 100 till mer än 600 pallar per timme när vi inventerar lagret. Denna stora tekniska utveckling har inte bara förbättrat vår operativa effektivitet, utan också stärkt vår marknadsposition som en innovativ och pålitlig logistikleverantör.”


- SLUT -

Om Prévoté

Prévoté, ett familjeföretag med över 70 års erfarenhet i transport-, logistik-, uthyrnings- och kurirbranscherna, erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för att hantera varuflöden och siktar på att bli en stor aktör i sin region med en omsättning på 70 miljoner euro.

Företaget åtnjuter ett gediget anseende för sitt personliga fokus och sin expertis, både i relationerna med sina kunder och med sina 575 anställda. De är alltid i frontlinjen när det gäller innovation och anpassar sig till de ständigt föränderliga utmaningarna i transport- och logistikbranschen. Mot denna dynamiska bakgrund strävar Prévoté mot tillväxt med beslutsamhet och flexibilitet.


 

Mer information om ZetesMedea