Bryssel (Belgien), 2021-06-29 - Det fortsätter att vara ett enormt tryck på distributionskedjan till följd av e-handelns tillväxt, utmanande globala marknader och kundernas ökande förväntningar. Med den extra osäkerheten och svårigheterna kring COVID-19 är det nu viktigare än någonsin att uppnå effektiv logistik.

  • Nedstängningarna under 2020 medförde att 65 % av försäljningen gjordes online, jämfört med 34 % före krisen
  • 78 % av kunderna skulle överväga att inte använda en detaljhandlare igen om en leverans var ofullständig eller sen tre gånger
  • 62 % av detaljhandlarna har inte tillgång till intelligent realtidsdata

Delivery excellenceI sin senaste e-bok, Optimera first till final mile för maximal leveranseffektivitet, undersöker teknikföretaget Zetes, specialister inom optimering av distributionskedjan, orsakerna bakom misslyckade leveranser och kostnaderna för återförsäljare och miljön. När det gäller pandemins inverkan förklarar den hur marknadsledare uppnår hållbar leveranskvalitet genom teknologi som förbättrar personalens kapacitet.

Kundkraven ökar ständigt

Utbrottet av COVID-19 har påskyndat övergången från fysiska butiker till näthandel. Sex av tio konsumenter säger nu att de kommer att fortsätta handla online lika mycket efter utbrottet. För att förbli konkurrenskraftiga är återförsäljarna pressade att erbjuda snabb leverans med uppdateringar i realtid. Men, på snabbväxande e-handelsmarknader kan andelen leveranser som misslyckas vid första försöket vara så mycket som 20 %.

Konsekvenser för ekonomi, varumärke och miljö

Det är troligt att återförsäljaren eller transportören får bära kostnaden för misslyckade leveranser (uppskattas vara 15 euro per leveransförsök) och kundlojaliteten äventyras också. Hela 420 000 ton koldioxid genereras av budbilar enbart för att hantera omleveranser. 

Lösningar för distributionskedjan

Från first till final mile innebär att varje kontaktpunkt inom logistiken är en möjlighet till att optimera leveransen. Marknadsledare uppnår felfri orderhantering genom att ta kontroll med skalbar teknologi som förbättrar personalens kapacitet och delar data effektivt. Detta inkluderar automatisering, kamerabaserad och multifunktionell teknik för röststyrt plock, nästa generations ePOD-lösningar (elektroniskt leveransbevis), prediktiv analys och proaktiv varningshantering. 

”Pandemin skapar långsiktiga e-handelsmöjligheter men endast för återförsäljare som prioriterar tekniska investeringar i visibilitet och kontroll av distributionskedjan.” Tiago Conceição, expert på transportlösningar hos Zetes

Tiago Conceição, expert på transportlösningar hos Zetes: ”Moderna distributionskedjor är komplexa och involverar många företag. I takt med att paketvolymerna och kundkraven ökar är det avgörande för en hållbar framtid att minska antalet misslyckade leveranser. Pandemin skapar långsiktiga e-handelsmöjligheter men endast för återförsäljare som prioriterar tekniska investeringar i visibilitet och kontroll av distributionskedjan.”

Hämta hela e-boken ”Optimera first till final mile för maximal leveranseffektivitet”.

Ladda ner e-boken