Eindhoven, 25 oktober 2022 – Wesseling Logistics, som specialiserat sig på distribution, transport och lagerhantering, har börjat använda ZetesChronos för att förbättra visibiliteten och spårbarheten för alla last mile-leveranser och distributionsaktiviteter. Den här leverantören av logistiktjänster ersätter de fasta datorerna i alla sina lastbilar med Zetes mobila POD-lösning (Proof-of-Delivery). Wesseling valde ZetesChronos eftersom det stämmer bäst med deras kunders nuvarande och framtida behov. Detta projekt är resultatet av en framgångsrik implementering som Zetes utförde tidigare i år.

Realtidsinformation och spårbarhet av last mile-leveransen

Wesseling har använt ett transporthanteringssystem (Transport Management System) i många år med datorer i alla fordon för planering, spårning och registrering av leveranser. Lösningen ZetesChronos kommer att integreras med det befintliga TMS. De nya handdatorerna ger utökad realtidsinformation och full spårbarhet även utanför fordonet med en användarvänlig procedur för förarna. Urvalsprocessen för detta uppgraderingsprojekt visade att ZetesChronos uppfyller 95 % av alla behov och önskemål såsom att lösningen vägleder förare i den dagliga verksamheten och kan även användas utanför fordonet. Dessutom ger den planerare information om statusen för rutter som ska köras. Systemet är också enkelt att bygga ut med nya funktioner som en aktivitetsmodul och en förbättrad meddelandemodul.
Proof of delivery solution
 

Dessutom har ZetesChronos en förbättrad geografisk karta för att övervaka var fordonet befinner sig och ruttens förlopp. Zetes kommer också att leverera och hantera cirka 118 robusta handdatorer för att avlasta Wesseling Logistics helt och hållet.

Proaktiv information till kunder

Den mobila POD-lösningen gör att Wesseling kan fortsätta följa alla leveranser, även utanför fordonet, och ge proaktiv information till kunder om det sker några förändringar. ”Med ZetesChronos och mobila scanners kan vi ytterligare förbättra vår leveransvisibilitet, spårbarhet och tillförlitlighet”, säger Arie van Duijn IT-chef på Wesseling Logistics. ”Denna flexibla och skalbara POD-lösning gör det möjligt för oss att reagera snabbare på förändrade kundbehov under de kommande åren.”

”Med ZetesChronos och mobila scanners kan vi ytterligare förbättra vår leveransvisibilitet, spårbarhet och tillförlitlighet”, säger Arie van Duijn IT-chef på Wesseling Logistics

Outsourcing med Zetes TotalCare Managed Service

”Vi är glada över att fortsätta vårt samarbete med Wesseling Logistics efter den tidigare framgångsrika leveransen av vår ZetesMedea Crossdock-applikation för lagret”, säger Paul Lankhout, Country Manager Zetes Netherlands. ” Det beror också på att Wesseling Logistics är en del av TeamTrans, en kooperativ sammanslutning av oberoende familjeägda företag som specialiserat sig på (lokal) distribution, varav några redan är våra kunder. Som en del av den pågående utvecklingen av ZetesChronos lägger vi nu till ytterligare funktioner för aktivitetsregistrering och kommunikation, och för att underlätta för Wesseling kommer vi att tillhandahålla operativ hantering av de nya mobila enheterna med Zetes TotalCare.”

- SLUT-

Om Wesseling Logistics

Sassenheim-baserade Wesseling Logistics är ett modernt, medelstort familjeägt företag med över 100 års erfarenhet. Företaget utmärker sig med engagerad holländsktalande personal och en stark tonvikt på ICT och automation. Från enskilda paket till fulla laster och transport av såväl vanliga produkter som farligt gods, distribuerar Wesseling Logistics gods inom 24 timmar överallt i Benelux i samarbete med TeamTrans partner.

Ta reda på mer om ZetesChronos