Det nya tobaksdirektivet trädde i kraft den 20 maj 2019. Inledningsvis påverkas tillverkning, distribution och försäljningen av cigaretter och rulltobak. Produkter kommer inte att tillåtas på marknaden om de inte är unikt serialiserade och uppgifterna om de enskilda förpackningarna och transaktionerna registreras och delas genom hela distributionskedjan. Vid 2024 kommer detta att gälla alla tobaksvaror. Syftet med TPD är att sträva efter en hög hälsoskyddsnivå för de europeiska medborgarna, samtidigt som man säkerställer kontrollen av smuggling och att rätt skatt betalas.

Ändringarna kommer att påverka hela distributionskedjan, från tillverkare, distributörer och grossister till detaljhandlare. Kraven kommer emellertid inte att vara desamma för alla enskilda organisationer och en lämplig åtgärd för att ni effektivt ska kunna uppnå efterlevnad är att bygga en lösning inom era befintliga processer i stället för att skapa en separat process. Olivier Frère, spårbarhetsexpert hos Zetes lyfter fram de tre viktigaste prioriteringarna för att bli TPD-kompatibel:

ol.fr
 

1. Upptäck och förstå era skyldigheter

För det första är det viktigt att distributionskedjans intressenter förstår direktivets krav fullt ut och hur man ska uppfylla sina skyldigheter. Varje tobaksprodukts rörelse kommer nu att skannas och registreras genom hela distributionskedjan, från tillverkningsstället, genom distributionen till försäljningsstället.

Det finns dock inget tillvägagångssätt som passar alla. Till exempel, även om vissa grossister har ett lagerhanteringssystem, är det mycket osannolikt att de också kan fånga, hantera och överföra alla data som krävs till EU-routern på ett effektivt sätt. Direktivet gäller även operatörer med mobil försäljning som levererar direkt till butik, leveranser till varuautomater eller underleverantörer som levererar produkter till återförsäljare: efterlevnad måste garanteras vid varje steg och på varje plats.

2. Att välja lösningspartner

För att kunna uppfylla direktivet på ett effektivt sätt bör intressenter:

  • Vara noggranna vid valet av lösningspartner. För det första bör de se till att lösningspartnern redan har ett nära samarbete med Europeiska kommissionen och har en god förståelse av kraven.
  • Konsultera partner som har en stor erfarenhet av spårbarhet på reglerade marknader. Driftseffektivitet – och i synnerhet efterlevnad – kan påverkas negativt utan rätt teknikstöd, dataaggregeringsfunktioner eller framtidssäkrade processer.
  • Säkerställa minimala löpande resurskostnader genom att klargöra att lösningen som föreslås kan integreras i befintliga processer och inte är en fristående separat lösning. Detta lägger till risk och kostnad i den pågående verksamheten.
  • Säkerställa att partnern har möjlighet att samverka med den centrala databasen via EU-routern.

För tillverkare behöver lösningen tillhandahålla den förpacknings- och produktidentifikation som krävs för serialiserings- och aggregeringsprocesser samt spårbarhet. Den kompletta lösningen bör även leverera en primär databas där alla relevanta data kommer att publiceras och kompletteras.

För grossister, distributörer och återförsäljare måste lösningen fånga, kombinera och publicera de unika identifieringskoderna tillsammans med de specifika försäljningsuppgifterna för att identifiera transaktioner och mottagare.

Tobacco_iStock
 

En verksamhet kan implementera en TPD-lösning på två sätt. Antingen med ett integrerat system som ansluter till alla befintliga databaser för större effektivitetsvinster eller med en fristående lösning. I det senare fallet är viktigt att säkerställa att lösningen kan utvecklas genom en andra fas för att uppnå fortsatt effektivitet och efterlevnad i processen.

3. Ytterligare aktiviteter i lager-/transportprocesser

När efterlevnadsprojekt genomförs på rätt sätt kan de berika affärsverksamheten och inte bara ses som en extra kostnad på grund av den nya lagstiftningen. Även om en implementering av ett TPD-projekt kan ses som driftstörande kan företag med lämplig vägledning, automation och teknik på plats, se ökat affärsvärde och få förbättrad insyn i distributionskedjan, utöver efterlevnad.

När efterlevnadsprojekt genomförs på rätt sätt kan de berika affärsverksamheten och inte bara ses som en extra kostnad på grund av den nya lagstiftningen.

Eftersom företag strävar efter operativ effektivitet och nya regler fortsätter att kräva transparens kring hur produkter rör sig, måste företag fånga varje möjlighet att utnyttja de fördelar som spårbarhet i hela distributionskedjan kan medföra genom att implementera en flexibel lösningsplattform i stället för separata lösningar för varje förordning.

 

Mer information om vår TPD-lösning

Läs mer