Od 20. května 2019 platí směrnice TPD (Tobacco Products Directive), která zavádí nové požadavky na výrobu, distribuci a prodej cigaret a tabáku pro balené cigarety. Výrobky nebudou moci být uvedeny do prodeje, pokud nejsou jednoznačně serializovány a data o jednotlivých baleních a transakcích nejsou zaznamenávána a sdílena v celém rozsahu dodavatelského řetězce. Od roku 2024 pak bude platit i pro všechny ostatní tabákové produkty. Cílem směrnice TPD je zvýšit úroveň ochrany zdraví evropských občanů, umožnit kontrolu nad pašováním a zajistit řádné placení odpovídajících daní.

Tyto změny budou mít vliv na celý dodavatelský řetězec, od výrobců přes distributory a velkoobchody až po prodejce. Požadavky jednotlivých organizací se však mohou lišit. Správný postup při jejich zavádění umožní je efektivně splnit pomocí řešení v rámci stávajících procesů, místo vytvořením dalšího odděleného procesu. Olivier Frère, specialista na dohledatelnost ve společnosti Zetes, zdůrazňuje hlavní tři priority při zavádění požadavků směrnice:

ol.fr
 

1. Zjištění a vyhodnocení všech povinností

Na počátku je důležité, aby všichni účastníci dodavatelského řetězce chápali všechny požadavky nové směrnice a věděli, jak začít řešit nové povinnosti. Pohyb každého tabákového produktu musí být naskenován a zaznamenáván v celém dodavatelském řetězci od výroby přes distribuci až po prodejní místo.

Přitom však samozřejmě nelze použít přístup „one-size-fits-all“. Zatímco například některé velkoobchody mohou mít zavedené skladové systémy WMS (Warehouse Management System), s největší pravděpodobností nebudou mít možnost efektivně zaznamenávat, zpracovávat a přenášet všechny požadované údaje do routeru EU. Ať jste provozovatelem mobilního prodeje z vozu, který zaváží prodejny nebo prodejní automaty, nebo smluvním dopravcem zajišťujícím dodávky do prodejen, budete muset plnit předpisy na každém místě v každé fázi zpracování.

2. Výběr partnerů pro aplikaci řešení

Účastníci by měli na tuto směrnici efektivně reagovat následujícím způsobem:

  • Pečlivě vybrat vhodného partnera pro dodávku řešení. Na začátku by se měli ujistit, že tento partner již těsně spolupracuje s Evropskou komisí a perfektně se orientuje ve všech požadavcích.
  • Konzultovat výhradně s partnery, kteří mají osvědčené zkušenosti se sledovatelností a dohledatelností v regulovaných oblastech trhu. Na efektivitu plnění požadavků může mít podstatný vliv volba vhodných technologií, schopnosti agregace dat a přípravu na budoucí požadavky.
  • Zajistit minimální navýšení nákladů a zdrojů díky požadavku, aby navrhované řešení bylo možné začlenit do stávajících procesů namísto samostatného odděleného řešení. To zvyšuje rizika a náklady stávajících operací.
  • Ujistit se, že vybraný partner má prostředky pro komunikaci s primárním registrem prostřednictvím EU routeru.

Pro výrobce musí vybrané řešení zahrnovat funkce pro identifikaci produktu a balení, které jsou potřeba pro procesy serializace a agregace i dohledatelnost. Kompletní řešení by také mělo zahrnovat primární úložiště, kde budou ukládána a zpracována všechna relevantní data.

Velkoobchody, distributoři a maloobchody potřebují řešení umožňující záznam, kombinování a sdílení jedinečných identifikačních kódů spolu s prodejními daty, které společně identifikují transakce a jejich příjemce.

Tobacco_iStock
 

Existují dva přístupy, jak mohou podniky implementovat řešení nové legislativy. Integrovaný systém, který je připojen ke všem stávajícím databázím, což zvyšuje efektivitu, nebo samostatné řešení s rychlým zpracováním a reakcí. Je však důležité mít jistotu, že umožňuje další vývoj v druhé fázi a zajistí trvalou efektivitu a plnění požadavků směrnice TPD.

3. Další činnosti v procesech skladování/přepravy

Při správném vedení projektů pro zajištění požadavků směrnice může konečné řešení zásadním způsobem vylepšit firemní postupy a není nutné na něj nahlížet jen jako na přidané náklady kvůli nové směrnici. Přestože implementace projektu TPD může na první pohled vypadat jako narušení stávajícího provozu, při správném vedení a nasazení automatizace a vhodných technologií může kromě zajištění legislativních požadavků přinést další výhody a rozšířit viditelnost dodavatelského řetězce.

V rámci zajištění požadavků směrnice může vhodné řešení zásadním způsobem vylepšit firemní postupy a kromě dodatečných nákladů přinést i značné úspory.

Protože podnikání vyžaduje efektivní provoz a nové předpisy budou i nadále vyžadovat větší transparentnost pohybu produktů, musí firmy využít tuto příležitost a všechny výhody, které přináší dohledatelnost v dodavatelském řetězci. To lze zajistit implementací flexibilní platformy, díky které nebude nutné s každou novou směrnicí zavádět další samostatná řešení.

 

Přečtěte si více informací o našich řešeních TPD

Čtěte více