Sinds 20 mei 2019 is de nieuwe Tabaksrichtlijn (TPD) van kracht. Dit heeft in eerste instantie gevolgen voor de productie, distributie en verkoop van sigaretten en shag. Producten mogen alleen nog worden verkocht als ze unieke serienummers hebben en als de gegevens van afzonderlijke verpakkingen en transacties worden geregistreerd en in de hele supply chain worden gedeeld. Vanaf 2024 geldt de nieuwe richtlijn voor alle tabaksproducten. Het doel van de Tabaksrichtlijn is een goede bescherming van de gezondheid van alle Europese burgers, gekoppeld aan controle op illegale handel en ontduiking van belastingen.

Van producenten, distributeurs en groothandelaren tot winkeliers en andere retailers: iedereen in de supply chain heeft met de nieuwe regels te maken. Maar de behoeften kunnen van bedrijf tot bedrijf verschillen. Als u de juiste aanpak kiest, kunt u op een efficiënte manier aan de TPD-eisen voldoen door een oplossing in uw huidige processen te integreren, zonder dat u een heel nieuw proces hoeft op te tuigen. Olivier Frère, Traceability Expert van Zetes vertelt over de drie belangrijkste vereisten voor naleving van de Tabaksrichtlijn:

ol.fr
 

1. Wat zijn uw verplichtingen

Om te beginnen is het belangrijk dat bedrijven in de supply chain goed begrijpen welke eisen de Tabaksrichtlijn aan hen stelt en hoe ze aan deze eisen kunnen voldoen. De beweging van elk afzonderlijk tabaksproduct wordt voortaan overal in de supply chain gescand en vastgelegd, van productie en distributie tot en met het verkooppunt.

Maar de aanpak is niet voor iedereen hetzelfde. Een voorbeeld: veel groothandelaren hebben wel de beschikking over een Warehouse Management System, maar dit heeft waarschijnlijk niet de mogelijkheid om alle verplichte data op een efficiënte manier vast te leggen, te verwerken en door te sturen naar de Europese hub. De Tabaksrichtlijn geldt ook voor directe mobiele verkoop aan winkels, voor het bijvullen van verkoopautomaten en voor bevoorrading van retailers door logistiekpartners: op elke locatie en bij elke stap moet aan de eisen worden voldaan.

2. Selectie van de juiste leverancier

Om goed aan de eisen van de Tabaksrichtlijn te kunnen voldoen, moeten bedrijven in de supply chain rekening houden met het volgende:

  • Kies zorgvuldig de beste leverancier voor uw oplossingen. Controleer allereerst of de leverancier al nauw met de Europese Commissie samenwerkt en alles weet over de EU-vereisten.
  • Benader leveranciers die een goede staat van dienst hebben in gereguleerde markten. Als uw leverancier niet de juiste technologieën ondersteunt en geen toekomstbestendige oplossingen levert voor aggregatie van gegevens, komt de efficiëntie van uw bedrijfsvoering in gevaar en bent u misschien zelfs in overtreding van de regels.
  • Zorg dat er zo min mogelijk overhead ontstaat: controleer of de voorgestelde oplossing in uw huidige processen kan worden ingebed en geen nieuw, op zichzelf staand proces toevoegt. Losse oplossingen brengen extra risico's en kosten voor uw bedrijfsvoering met zich mee.
  • Controleer of de leverancier beschikt over een interface met de primaire repository en de Europese hub.

Tabaksproducenten hebben een oplossing nodig die identificatie van verpakkingen en producten mogelijk maakt. Dit is noodzakelijk voor serialisatie, aggregratie en traceerbaarheid. De totaaloplossing moet ook een primaire repository aanbieden, waarin alle benodigde gegevens worden gepubliceerd en aangevuld.

Groothandelaren, distributeurs en retailers hebben een oplossing nodig voor het registreren, combineren en publiceren van de unieke identificatiecodes en de gegevens over de verkooptransacties, zodat alle transacties en de daarbij betrokken partners worden vastgelegd.

Tobacco_iStock
 

Een bedrijf kan op twee manieren een oplossing implementeren die aan de eisen van de Tabaksrichtlijn voldoet: hetzij een geïntegreerd systeem dat extra efficiëntie biedt door met alle bestaande databases te communiceren, of (indien haast geboden is) een op zichzelf staande oplossing. In het laatste geval is het belangrijk dat het zelfstandige systeem in een vervolgfase alsnog geïntegreerd kan worden, zodat de efficiëntie op langere termijn gewaarborgd is.

3. Extra activiteiten in magazijn- en logistiekprocessen

Als TPD-projecten op een goede manier worden uitgevoerd, kunnen ze een verrijking zijn voor de bedrijfsvoering, en niet alleen maar extra overhead genereren vanwege de nieuwe voorschriften. U kunt de uitvoering van een TPD-project natuurlijk beschouwen als een verstoring van uw processen. Maar met de juiste begeleiding, automatisering en technologie kunt u niet alleen aan de nieuwe eisen voldoen, maar ook een concrete meerwaarde creëren en beter zicht op de supply chain krijgen.

Als TPD-projecten op een goede manier worden uitgevoerd, kunnen ze een verrijking zijn voor de bedrijfsvoering, en niet alleen maar extra overhead genereren vanwege de nieuwe voorschriften.

Nieuwe richtlijnen vereisen steeds meer transparantie over de productbewegingen Dit leidt tot traceerbaarheid in de hele supply chain. Bedrijven kunnen hiervan gebruikmaken om hun operationele efficiëntie te vergroten, wanneer ze een flexibel oplossingenplatform implementeren in plaats van een aparte oplossing toe te voegen voor elke nieuwe verplichting.

 

Lees verder over onze TPD-oplossing

Lees meer