20 maja 2019 r. weszła w życie dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych, która w pierwszym etapie obejmie produkcję, dystrybucję i sprzedaż papierosów oraz tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów. Produkty nie zostaną dopuszczone do sprzedaży, jeśli nie będą objęte serializacją, a dane dotyczące poszczególnych opakowań i transakcji nie będą rejestrowane i udostępniane w ramach łańcucha dostaw. Do 2024 r. dyrektywa obejmie wszystkie pozostałe wyroby pochodzenia tytoniowego. Celem dyrektywy tytoniowej jest zapewnienie wyższego poziomu ochrony zdrowia obywateli Unii Europejsiej, przy jednoczesnym ograniczeniu przemytu i lepszej kontroli odprowadzania należnych podatków.

Zmiany obejmą cały łańcuch dostaw - Od producentów, dystrybutorów i hurtowników po sprzedawców detalicznych. Jednak wymogi wobec poszczególnych podmiotów mogą się nieco różnić, a właściwa reakcja zapewni zgodność z przepisami dzięki opracowaniu rozwiązań, które zamiast wymoszać zmiany w funcjonowaniu frimy będą się wpisywały w dotychczasowe procedury. . Olivier Frère, ekspert ds. identyfikowalności w firmie Zetes, podpowiada, że aby to osiągnąć warto skupić się na trzech priorytetach dotyczących zgodności:

ol.fr
 

1. Poznać i zrozumieć swoje nowe obowiązki

Najważniejsze jest, aby uczestnicy łańcucha dostaw w pełni zrozumieli wymogi dyrektywy oraz zastanowili się w jaki sposób powinni dostosować się do jej wymogów. Przemieszczanie każdego wyrobu tytoniowego będzie teraz skanowane i rejestrowane w ramach całego łańcucha dostaw, od zakładu produkcyjnego, przez wszystkie ogniwa dystrybucyjne, po punkt sprzedaży detalicznej.

Nie jest to jednak uniwersalne podejście. Chociaż niektórzy hurtownicy stosują system zarządzania magazynem, jest mało prawdopodobne, aby mieli możliwość efektywnej rejestracji, obsługi i transferu do europejskiego routera wszystkich wymaganych przez dyrektywę danych. Dyrektywa dotyczy również działalności mobilnych vansellerów, realizujących bezpośrednie dostawy do sklepów lub automatów do sprzedaży, jak i podmiotów dostarczających towar do punktów sprzedaży detalicznej: należy zagwarantować dostosowanie się do przepisów na każdym etapie, w każdej lokalizacji.

2. Wybrać partnerów, którzy są w stanie dostarczyć optymalne rozwiązania

Aby skutecznie dostosować się do nowych regulacji wprowadzonych przez dyrektywy, objęte nią podmioty powinny:

  • Świadomie wybrać partnera, który ma dostarczyć niezbędne rozwiązania rozwiązania. Przede wszystkim należy upewnić się, że dostawca rozwiązań współpracuje z Komisją Europejską i na bieżąco dostosowuje się do jej wymagań.
  • Skontaktować się z partnerami, którzy mają potwierdzone referencje w zakresie skutecznego wdrożenia procesów tropienia i śledzenia typowych dla innych produktów regulowanych. W przypadku braku odpowiedniej technologii, możliwości agregacji danych lub technicznego wsparcia w przyszłość zły wybór dostawcy może negatywnie wpłynąć na efektywność biznesową jak również brak zgodności z przepisami.
  • Zagwarantować minimalne koszty zmienne poprzez możliwość wbudowania proponowanego rozwiązania w dotychczasowe procesy zamiast tworzenia samodzielnego, odrębnego rozwiązania, które zwiększy ryzyko biznesowe i koszty działalności operacyjnej firmy./li>
  • Upewnić się, że rozwiązanie wybranego dostawcy jest bezpośrednio połączone poprzez router europejski bezpośrednio z z głównym repozytorium.

Dla producentów najważniejsze jest aby wybrane rozwiązanie umożliwiało identyfikację opakowań jednostkowych i zbiorczych śledzonych produktów zgodnie z wymagymi zasadami serializacji, obsługi procesów agregacji oraz identyfikowalności. Kompletne rozwiązanie powinno również zawierać główne repozytorium, w którym będą publikowane i uzupełniane wszystkie potrzebne dane.

, dystrybutorów i detalistów Rozwiązanie wybrane przez dostawców hurtowych i detalicznych musi im umożliwiać odczyt, agregacjęgenerowanie i wydruk unikalnych kodów identyfikacyjnych wraz z danymi dotyczącymi sprzedaży, które ma zapewnić identyfikację transakcji i wskazanię jej odbiorcy.

Tobacco_iStock
 

Istnieją dwa sposoby wdrożenia odpowiedniego rozwiązania w firmie. Jednym z nich jest zintegrowany system, który łączy się z wszystkimi istniejącymi bazami danych aby osiągnąć większą efektywność, a drugim samodzielne rozwiązanie, zapewniające szybkość działania. Ważne jest jednak, aby upewnić się, że wybrane rozwiązanie może ewoluować wraz z wejściem w życie drugiego etapu nowelizacji dyrektywy, zapewniając nieprzerwaną efektywność i stosowanie się do przepisów.

3. Podjąć dodatkowe działania w obrębie magazynu/transportu

Jeżeli prawidłowo zaprojektujemy proces wdrożenia rozwiązań mających zapewnić zgodność z dyrektywą tytoniową, nowe rozwiązanie może dodatkowo zoptymalizować podstawową działalność firmy, nie będąc wyłącznie obciążeniem wynikającym z nowych regulacji prawnych. Choć wdrożenie projektu związanego z dyrektywą TPD może być postrzegane jako przeszkoda w codziennej działalności, przy odpowiedniej pomocy, automatyzacji i technologii, oprócz zgodności z przepisami, można zyskać również dodatkową wartość i większą widoczność w łańcuchu dostaw.

Prawidłowe wdrożenie nowego rozwiązania może zoptymalizować podstawową działalność firmy, nie będąc wyłącznie obciążeniem wynikającym z wdrożenia nowych przepów.

Ponieważ celem każdego przedsiębiorstwa jest większa efektywność operacyjna, a nowe przepisy nadal przewidują obowiązek zapewnienia przejrzystości przepływów wyrobów, firmy muszą skorzystać z tej szansy i postawić na korzyści związane z identyfikowalnością w ramach łańcucha dostaw poprzez wdrożenie elastycznej platformy rozwiązań, która pozwala ominąć stosowanie odrębnych rozwiązań dla każdego aktu prawnego.

 

Dowiedz się więcej o naszym rozwiązaniu dotyczącym TPD

Przeczytaj więcej