Rozwiązania dla łańcucha dostaw w branży żywności i napojów


Zapewnienie ciągłości produkcji i kontroli nad dystrybucją

Kluczową rolę z punktu widzenia ochrony marki i trwałego sukcesu przedsiębiorstwa z branży żywności i napojów odgrywa identyfikowalność. Rozwiązania Zetes dla branży żywności i napojów zapewniają pełną kontrolę nad łańcuchem dostaw. Oferują one usprawnienie procesów identyfikowalności, w tym etykietowania, serializacji, agregacji oraz ustanawiania e-certyfikatów. Klient zyskuje wsparcie w zapewnieniu bezbłędnego przygotowania wysyłek, wydajnej realizacji zamówień, punktualnych i dokładnych dostaw. Oferujemy także najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie bezpośrednich dostaw do sklepu.

Dowiedz się więcej o Kontakt

Ochrona marki dzięki wydajnej i punktualnej realizacji zamówień

Sięgając po rozwiązania Zetes dla łańcucha dostaw w branży żywności i napojów, zyskujesz:

 • uporządkowane i zgodne z przepisami regulacyjnymi etykietowanie produktów
 • serializację produktów na poziomie pojedynczego wyrobu na potrzeby uwierzytelniania i ochrony marki
 • wydajne zarządzanie wycofanymi produktami w celu ograniczenia uszczerbku dla wizerunku marki
 • zarządzanie wynikami dostawców
 • pełną widoczność w łańcuchu dostaww czasie rzeczywistym zarówno we wcześniejszej, jak i dalszej części łańcucha
 • zarządzanie aktywami zwrotnymi
 • szybszą, dokładniejszą i punktualną realizację zamówień
 • skalowalne aplikacje, które mogą zostać zintegrowane z istniejącymi systemami oraz technologią IoT

Uwalnianie pokładów wydajności i skuteczności tkwiących w łańcuchu dostaw dla produkcji

Produkcja

Kompletna identyfikowalność produktów poprzez skuteczną identyfikację, serializację i agregację

 • Etykietowanie i serializacja produktów
 • Agregacja i tworzenie e-certyfikatów
 • Uwierzytelnianie produktów
 • Weryfikacja wysyłek
Dowiedz się, jakie możliwości oferuje rozwiązanie w dziedzinie identyfikacji.

Magazynowanie

Szybsze i bezbłędne przygotowywanie zamówień

 • Usprawnienie logistyki rozwiązań przychodzących
 • Podniesienie wydajności i dokładności kompletacji zamówień
 • Obniżenie zapasu
 • Gwarancja dokładności wysyłki
Dowiedz się, jakie możliwości oferują rozwiązania magazynowe

Dystrybucja

Kontrola nad kanałami dystrybucji z myślą o zapewnieniu prawidłowych dostaw

 • Dowód dostarczenia
 • Śledzenie i identyfikowanie zdarzeń
 • Zarządzanie aktywami zwrotnymi
 • Bezpośrednie dostawy do sklepu
 • Sprzedaż z samochodu
Dowiedz się, jakie możliwości oferują rozwiązania w dziedzinie usług terenowych.

Zarządzanie aktywami zwrotnymi

Widoczność aktywów zwrotnych

 • Śledzenie i identyfikowanie zasobów w całym łańcuchu dostaw
 • Fakturowanie brakujących lub uszkodzonych wyrobów
 • Zmniejszenie nadwyżki zapasu
 • Monitorowanie zużycia oraz cykli czyszczenia
Dowiedz się, jakie możliwości oferują nasze kompleksowe rozwiązania

Pełna widoczność i identyfikowalność

Zawsze wiesz, co się dzieje i gdzie oraz kto za co odpowiada w łańcuchu dostaw. Korzyści dla Ciebie:

Przekłada się to na zmniejszenie ryzyka, zapewnienie dokładnej i punktualnej realizacji zamówień oraz wspieranie zarządzania wycofanymi produktami, gdy okazuje się to konieczne. Raporty i ostrzeżenia są dostępne w czasie rzeczywistym na tablecie, smartfonie oraz pulpicie.

 • możliwość śledzenia i identyfikowania wszystkich towarów i zdarzeń.
 • znajomość bieżącej sytuacji, co umożliwia szybką reakcję.
 • przegląd wszystkich dostawców oraz interesariuszy.
 • analiza przyczyn wszelkich powtarzających się zakłóceń w funkcjonowaniu łańcucha dostaw.

Model skalowalności i integracji

Możliwe jest rozpoczęcie od podstawowych narzędzi oraz dodawanie kolejnych funkcji w miarę wzrostu potrzeb.

Rozwiązania dla łańcucha dostaw w branży żywności i napojów mogą zostać zintegrowane ze wszystkimi najpopularniejszymi systemami ERP, MES, WMS i TMS, w tym SAP.

Model dostępu do wszystkich rozwiązań z jednego miejsca

 

Uproszczenie środowiska IT

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie integracji i zapewniamy rozszerzenie funkcjonalności systemów MES, ERP, WMS czy TMS. Nasza przystosowana do obsługi łańcucha dostaw Platforma Aplikacji dla Przedsiębiorstw Mobilnych pozwala na zarządzanie całą infrastrukturą mobilną za pośrednictwem pojedynczej platformy.

 

Jeden dostawca

Wiedza i partnerstwa ze wszystkimi czołowymi producentami sprzętustanowią gwarancję najlepszych technologii. Aby zaspokoić swoje potrzeby w zakresie serializacji i identyfikacji, sięgnij po nasze oprogramowanie oraz zaprojektowane i wykonane przez nas systemy znakowania i etykietowania.

 

Elastyczne plany serwisu i wsparcia

Oferujemy wsparcie na każdym etapie: od konsultacji, zarządzania projektami i dostarczenia w pełni zarządzanej usługi, aż po usługi pomocnicze oraz świadczone przez naszych pracowników usługi utrzymania i naprawy. Dysponując biurami w wielu krajach, jesteśmy w stanie zapewnić lokalną obsługę w ramach utrzymania funkcjonowania łańcucha dostaw.

Z kim jeszcze współpracowaliśmy

Od ponad 30 lat firma Zetes cieszy się zaufaniem przedsiębiorstw z branży żywności i napojów w całym regionie EMEA. Doskonale rozumiemy procesy, które towarzyszą działalności przedsiębiorstw z tej branży: producentów, hurtowników oraz dystrybutorów żywności i napojów alkoholowych. Zapoznaj się z naszymi referencjami i informacjami na temat naszych możliwości w zakresie optymalizacji powiązanego łańcucha dostaw.

“Rozwiązanie jest doskonale zintegrowane z naszym systemem SAP, a brak konieczności zapewnienia szkoleń stwarza możliwość błyskawicznego wdrożenia do pracy nowych lub tymczasowych pracowników.”
George Antipas, menedżer ds. logistyki, Unilever
Czytaj więcej

Więcej informacji?

Kontakt