Widoczność w obrębie powiązanego łańcucha dostaw produkcji


Rozwiązania Zetes dla łańcucha dostaw produkcji pozwalają na zarządzanie w czasie rzeczywistym w pełni powiązanym łańcuchem dostaw. Zyskujesz elastyczność, identyfikowalność oraz widoczność towarów, ludzi, aktywów i zdarzeń na całym odcinku od zakładu i magazynu aż po dystrybucję i dostarczanie. Rozwiązania Zetes zapewniają wsparcie w ograniczeniu zapasu, zarządzaniu wydajnością dostawców, dotrzymaniu napiętych terminów dostaw realizowanych na czas oraz uzyskaniu zgodności z najnowszymi standardami identyfikowalności.

Dowiedz się więcej o Kontakt

Korzyści płynące z dostępu do rozwiązań dla łańcucha dostaw produkcji

 • Precyzyjne zarządzanie zapasem
 • Mniejsze ryzyko związane z realizacją
 • Pełna widoczność w łańcuchu dostaw
 • Wydajne zarządzanie wycofywaniem produktów
 • Lepsze relacje z dostawcami
 • Wydajne zarządzanie aktywami
 • Zapewnienie jakości, uwierzytelnianie produktów oraz ochrona marki
 • Wydajność, dokładność i widoczność procesów
 • Elastyczne, skalowalne aplikacje z myślą o aktualizacji procesów

Wzrost wydajności w łańcuchu dostaw produkcji

Produkcja
Kompletna identyfikowalność produktów poprzez skuteczną identyfikację, serializację i agregację.
 • Etykietowanie i serializacja produktów
 • Agregacja i tworzenie e-certyfikatów
 • Uwierzytelnianie produktów
 • Weryfikacja wysyłek

Dowiedz się, jakie możliwości oferuje rozwiązanie w dziedzinie identyfikacji.

Magazynowanie
Punktualna i dokładna realizacja zamówień w najbardziej niestabilnych środowiskach
 • Usprawnienie logistyki rozwiązań przychodzących
 • Podniesienie wydajności i dokładności kompletacji zamówień
 • Zmniejszenie zapasu
 • Gwarancja dokładności wysyłki

Dowiedz się, jakie możliwości oferują rozwiązania magazynowe.

Dystrybucja
Kontrola nad kanałami dystrybucji z myślą o zapewnieniu prawidłowych dostaw.
 • Dowód dostarczenia
 • Śledzenie i identyfikowanie zdarzeń
 • Zarządzanie zasobami zwrotnymi
 • Bezpośrednie dostawy do sklepu
 • Sprzedaż z samochodu

Dowiedz się, jakie możliwości oferują rozwiązania w dziedzinie usług terenowych

Pełna identyfikowalność
Świadomość miejsca i czasu wszystkich zdarzeń pozwala na zmniejszenie ryzyka i zapewnienie dokładnej realizacji.
 • Śledzenie i identyfikowanie wszystkich towarów i zdarzeń
 • Znajomość bieżącej sytuacji, co umożliwia szybką reakcję
 • Widoczność wszystkich dostawców oraz interesariuszy
 • Zarządzanie zasobami zwrotnymi

Dowiedz się, jakie możliwości oferują nasze kompleksowe rozwiązania.

Model skalowalności i integracji

Możliwe jest rozpoczęcie od podstawowych narzędzi oraz dodawanie kolejnych funkcji w miarę wzrostu potrzeb. Rozwiązania dla łańcucha dostaw produkcji mogą zostać zintegrowane ze wszystkimi najpopularniejszymi systemami ERP, MES, WMS i TMS, w tym SAP. Nasza znajomość technologii IoT oraz mobilnego rejestrowania danych to pewność dostępu w czasie rzeczywistym do przydatnych danych operacyjnych dotyczących lokalizacji oraz stanu towarów i aktywów.

View the full Video
 

Model dostępu do wszystkich rozwiązań z jednego miejsca

Uproszczenie środowiska IT

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie integracji i zapewniamy rozszerzenie funkcjonalności systemów MES, ERP, WMS i TMS. Zarządzanie całą infrastrukturą mobilną możliwe jest za pośrednictwem pojedynczej platformy.

Jeden dostawca wszystkich rozwiązań

Wiedza i współpraca ze wszystkimi czołowymi producentami sprzętu stanowią gwarancję najnowszych technologii. Aby zaspokoić swoje potrzeby w zakresie serializacji i identyfikacji, sięgnij po nasze oprogramowanie oraz zaprojektowane i wykonane przez nas systemy znakowania i etykietowania.

Elastyczne plany serwisu i wsparcia

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie: od konsultacji, zarządzania projektami i dostarczenia w pełni zarządzanej usługi, aż po usługi pomocnicze oraz świadczone przez naszych pracowników usługi utrzymania i naprawy. Dysponując biurami w wielu krajach, zapewniamy lokalną obsługę, która stanowi gwarancję utrzymania funkcjonowania łańcucha dostaw.

Przegląd przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy

Od ponad 30 lat firma Zetes cieszy się zaufaniem największych przedsiębiorstw produkcyjnych w regionie EMEA. Bez względu na sektor rozumiemy procesy niezbędne z punktu widzenia dysponowania w pełni powiązanym łańcuchem dostaw produkcji.Zapoznaj się z naszymi referencjami oraz informacjami na temat możliwości uzyskania naszego wsparcia.

“Obecnie EPC dba o identyfikowalność materiałów wybuchowych na poziomie pojedynczego wyrobu w oparciu o rozwiązania dla współpracującego łańcucha dostaw.”
Charles-Ernest Armand, dyrektor administracyjny i finansowy, EPC Group
Zapoznaj się ze studium przypadku

Potrzebujesz pełnej identyfikowalności w swoich systemach produkcji?

Kontakt