Sprawdź, jak usprawnić procesy dzięki koncepcji Smart Factory

Pobierz PDF Smart Factory, aby przeczytać go później

Rozwiązania dla hal produkcyjnych


Identyfikacja, serializacja, śledzenie

ZetesAtlas to system rozwiązań w zakresie pakowania, który umożliwia szybką i łatwą identyfikację, serializację i agregację nawet na najbardziej wymagających liniach pakujących. System ten zapewnia szybki i łatwy dostęp do funkcji identyfikacji produktu oraz pełną identyfikowalność. Takie rozwiązanie gwarantuje zgodność z obowiązującymi i przyszłymi regulacjami, takimi jak dyrektywa w sprawie sfałszowanych produktów leczniczych i dyrektywa w sprawie niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych. Pomaga także w przeciwdziałaniu fałszerstwom i zabezpiecza kanalów produkcji i dystrybucji.

Dowiedz się więcej o Kontakt

Modułowe, skalowalne rozwiązanie

Potrzeby w zakresie śledzenia zserializowanych produktów zależą od przedsiębiorstwa.

Z tego powodu zawsze zaczynamy od ewaluacji istniejących procesów. We współpracy z Twoimi zespołami przyglądamy się Twoim potrzebom, a następnie uzgadniamy odpowiedni poziom serializacji tytoniu, agregacji oraz deagregacji. Możliwe jest rozpoczęcie od podstawowych narzędzi oraz dodawanie z czasem kolejnych funkcji.

Podstawowe właściwości systemu serializacji tytoniu produktów

  • Wysoka całkowita efektywność wyposażenia.
  • Wydajne scentralizowane zarządzanie linią.
  • Autonomia technologii.
  • Tworzenie ścieżki audytu serializacji tytoniu.
  • Generowanie numerów seryjnych lub przydzielanie ich na podstawie zewnętrznych źródeł.
  • Walidacja w oparciu o proces kontroli, sprawdzania i weryfikacji.
  • Ustanawianie e-certyfikatów.

Kto korzysta z naszego rozwiazania?

ZetesAtlas to sprawdzone i ugruntowane oprogramowanie dla dużych i małych firm w regionie EMEA.

Współpracujemy z wieloma firmami, które chcą zastąpić papierowe, ręczne procesy najnowszym oprogramowaniem. Klienci wywodzą się z wielu branż, w tym krajowych operatorów pocztowych, kurierskich usług ekspresowych i paczkowych (CEPS), ale także producentów, sieci handlowych i dystrybutorów farmaceutycznych wymagających monitorowania temperatury.

“Ogromnie doceniamy elastyczne podejście do projektowania zespołów Zetes, które dostarczyły nam maszyny stanowiące odpowiedź na nasze potrzeby. Projekt odznacza się dużą innowacyjnością, co umożliwi nam dalsze podnoszenie poziomu jakości.”
Sylvain Ballesta, menedżer projektów, Bristol Meyers Squibb
Zapoznaj się ze studium przypadku

Potężny pakiet oprogramowania na potrzeby identyfikacji i identyfikowalności

Serializacja farmaceutyczna

Oprogramowanie ZetesAtlas dla branży farmaceutycznej pomaga zachować zgodność z dyrektywą w sprawie sfałszowanych produktów leczniczych, dyrektywą w sprawie niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych oraz innymi regulacjami. Dzięki naszemu rozwiązaniu z zakresu serializacji i agregacji farmaceutycznej uzyskasz unikalny numer identyfikacyjny oraz możliwość śledzenia produktów farmaceutycznych i urządzeń medycznych w całym swoim łańcuchu dostaw.

Serializacja produktów w różnych branżach

Przeciwdziałaj fałszerstwom, zwalczaj zjawisko szarej strefy, zarządzaj identyfikowalnością i zadbaj o ciągłość dostaw produktów dzięki naszemu rozwiązaniu w zakresie serializacji i agregacji produktów. Rozwiązanie to gwarantuje pełną widoczność w całym łańcuchu dostaw.

Systemy znakowania

Aby umożliwić bezpieczną serializację, kontrolę i agregację Twoich linii produkcyjnych, zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy nasze własne systemy znakowania i etykietowania. Umożliwiają one szybkie znakowanie i serializację poszczególnych produktów.

Systemy etykietowania

Nasze portfolio systemów etykietowania umożliwia identyfikację i serializację dowolnych artykułów znajdujących się na linii pakującej. Wszystkie nasze systemy „drukuj i aplikuj” można z łatwością zintegrować z istniejącą linią pakującą oraz systemami MES, ERP lub WMS.

Niezawodna integracja, bezproblemowe wdrożenie

Nasze rozwiązanie w zakresie identyfikacji i identyfikowalności produktu można z łatwością zintegrować z istniejącymi liniami pakującymi oraz systemami ERP, MES i WMS. Nasze oprogramowanie ZetesAtlas może działać w ramach istniejących systemów klienta lub na naszych własnych urządzeniach do znakowania i etykietowania przemysłowego. Przez cały czas trwania projektu klient współpracuje z pojedynczym punktem kontaktu, co pozwala skrócić czas realizacji projektu i ograniczyć występowanie ryzyka.

ZetesAtlas Resources

Identyfikowalność: Phyteurop wybiera ZetesAtlas
Identyfikowalność: Phyteurop wybiera ZetesAtlas
Norbord automatyzuje etykietowanie 700 palet dziennie dzięki ZetesAtlas
Norbord automatyzuje etykietowanie 700 palet dziennie dzięki ZetesAtlas
Dzięki Zetes Lehning Laboratories dostosowała się do dyrektywy o zapobieganiu fałszowania leków
Dzięki Zetes Lehning Laboratories dostosowała się do dyrektywy o zapobieganiu fałszowania leków
CTS przygotowana do przestrzegania unijnej dyrektywy TPD dzięki wsparciu Zetes
CTS przygotowana do przestrzegania unijnej dyrektywy TPD dzięki wsparciu Zetes

A Complete Packaging Execution Solution

The accurate identification of goods is key to improving agility, visibility and traceability within the supply chain, which is why coding, printing and labelling solutions are an integral part of our collaborative supply chain solutions portfolio.

Download the Zetes Product Identification Brochure