Serializacja tytoniu (Dyrektywa)


Serializacja zapewnia pełną identyfikowalność i widoczność produktów

Aby zarządzać przepływem produktów, stawiać czoła wyzwaniom rynku i spełniać wymogi prawa, bardzo ważna jest zdolność do identyfikowania towarów znajdujących się w obrocie. ZetesAtlas to rozwiązanie do identyfikacji i serializacji tytoniu, które umożliwia śledzenie i identyfikowanie produktów w całym łańcuchu dostaw z wykorzystaniem serializacji tytoniu, wielopoziomowej agregacji oraz rejestracji e-certyfikatów.

Dowiedz się więcej o Kontakt

Korzyści płynące z serializacji tytoniu produktów

Inbound logistics
Zgodność z przepisami prawa

Spełnienie obecnych i przyszłych wymogów regulacyjnych.

Order Picking
Widoczność i identyfikowalność

Pewność kontroli nad realizacją procesów przychodzących i wychodzących.

Voice-directed picking
Ochrona bezpieczeństwa konsumenta

Pewność autentyczności produktu i możliwość efektywnego zarządzania zwrotami.

Outbound logistics
Redukcja kosztów

Redukcja poziomu zapasów, utrzymanie ciągłości produkcji oraz eliminowanie szarej strefy.

Other logistics processes
Personalizacja komunikacji

Możliwość personalizacji komunikacji i marketingu.

Bezpieczna integracja

Oprogramowanie ZetesAtlas oferuje szerokie możliwości w zakresie zarządzania i kontroli nad wszystkimi procesami serializacji tytoniu i agregacji produktów. Przekłada się to na wysoką całkowitą efektywność wyposażenia oraz całkowitą wydajność linii pakujących. System zapewnia integrację z istniejącymi systemami ERP, MES i PES oraz repozytorium śledzenia i identyfikowania Może on także generować unikalne numery seryjne lub pobierać je z zewnętrznego źródła.

Podstawowe właściwości systemu serializacji tytoniu produktów

 • Wysoka całkowita efektywność wyposażenia.
 • Wydajne scentralizowane zarządzanie linią.
 • Autonomia technologii.
 • Tworzenie ścieżki audytu serializacji tytoniu.
 • Generowanie numerów seryjnych lub przydzielanie ich na podstawie zewnętrznych źródeł.
 • Walidacja w oparciu o proces kontroli, sprawdzania i weryfikacji.
 • Ustanawianie e-certyfikatów.

Modułowe, skalowalne rozwiązanie

Potrzeby w zakresie śledzenia zserializowanych produktów zależą od przedsiębiorstwa.

Z tego powodu zawsze zaczynamy od ewaluacji istniejących procesów. We współpracy z Twoimi zespołami przyglądamy się Twoim potrzebom, a następnie uzgadniamy odpowiedni poziom serializacji tytoniu, agregacji oraz deagregacji. Możliwe jest rozpoczęcie od podstawowych narzędzi oraz dodawanie z czasem kolejnych funkcji.

Intelligent, agile process execution for today and tomorrow

Whilst addressing these challenges, ZetesMedea enables complete real-time visibility of critical processes in the warehouse to provide full operational control of the order fulfilment journey from goods receipt to shipment, as well as capturing the essential information needed for full traceability.

Download our Warehouse Brochure

Kodowanie i znakowanie

Nasze oprogramowanie do serializacji tytoniu produktów zapewnia zarządzanie serializacją na dowolnym poziomie logistycznym, w tym w odniesieniu do kartonu, partii, pudełka oraz palety. Może ono być wykorzystywane wraz z istniejącymi liniami pakującymi lub w połączeniu z naszymi systemami etykietowania i znakowania. Wszystkie maszyny są zaprojektowane i wykonane przez nas, co przekłada się na utrzymanie maksymalnej ciągłości pracy linii pakującej.

Kto czerpie korzyści płynące z serializacji tytoniu produktów?

Nasi specjaliści w dziedzinie serializacji współpracują z przedsiębiorstwami z różnych branż:

 • Motoryzacyjnej:

  w zakresie śledzenia podzespołów na potrzeby sprawdzania ciągłości funkcjonowania oraz kontroli jakości.

 • Dóbr luksusowych:

  Tw zakresie śledzenia i identyfikowania luksusowych torebek na wszystkich etapach od dostarczenia surowców aż po gotowe wyroby w sklepach. Zapewnia to uwierzytelnianie oraz kontrolę nad kanałem dystrybucji.

 • Materiałów wybuchowych:

  w zakresie zapewnienia kompletnej identyfikowalności materiałów wybuchowych na poziomie pojedynczych towarów. Dowiedz się, w jaki sposób EPC dba o identyfikowalność na poziomie pojedynczych towarów.

 • Farmaceutycznej:

  w zakresie serializacji na poziomie pojedynczych towarów w ramach zgodności z Dyrektywą dotyczącą zapobiegania fałszowaniu leków.

Współpracujemy także z przedsiębiorstwami z branż badań rolnych, lotniczej, inżynieryjnej i chemicznej. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych projektów, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami lub zapoznania się z naszymi referencjami.

Podstawa pełnej widoczności łańcucha dostaw

Śledzenie i identyfikowanie zserializowanych towarów w całym łańcuchu dostaw

Serializacja produktów pozwala na uwzględnienie hierarchicznych relacji między towarami w obrębie łańcucha dostaw. Na każdym etapie pakowania odbywa się gromadzenie informacji, przydzielanie kodów towarów nadrzędnych oraz rejestrowanie danych. Zapisywanie odnośnych danych i udostępnianie ich odpowiednim interesariuszom w obrębie powiązanego łańcucha dostaw pozwala także na:

 • Ograniczenie ryzyka w związku z możliwością podjęcia natychmiastowej reakcji.
 • Sprawowanie kontroli nad pochodzeniem produktów od wewnętrznych i zewnętrznych dostawców.
 • Ochronę łańcucha dostaw na wszystkich etapach od produkcji po sprzedaż.
 • Kontrolę nad kanałami dystrybucji poprzez zwalczanie szarej strefy.
 • Wydajne zarządzanie zwrotami produktów..

Komu pomagamy?

“Dzięki ZetesAtlas mamy teraz pełny przegląd wszystkich działań logistycznych w naszym łańcuchu dostaw tytoniu.”

Cédric Santelé, CEO, CTS

Przeczytaj case study.
Dlaczego warto nawiązać współpracę z Zetes?
 • Mamy za sobą ponad 30 lat doświadczenia w dostarczaniu rozwiązań do identyfikacji opakowań.
 • Klient uzyskuje dostęp do jednego dostawcy oferującego własne oprogramowanie i rozwiązania sprzętowe, które są wynikiem doskonałego zrozumienia złożonych globalnych procesów identyfikowalności.
 • Pojedynczy punkt kontaktu pozwala ograniczyć ryzyko i komplikacje.
 • Nasze rozwiązania w dziedzinie znakowania kodem Datamatrix i serializacji są wykorzystywane przez czołowych producentów, w tym  EPC Group, Bristol Meyers Squibb, Sanofi itd.
 • Dysponując ponad 30 biurami w wielu krajach, jesteśmy w stanie zapewnić szybką obsługę.

References

CTS przygotowana do przestrzegania unijnej dyrektywy TPD dzięki wsparciu Zetes
CTS przygotowana do przestrzegania unijnej dyrektywy TPD dzięki wsparciu Zetes
Dzięki Zetes Lehning Laboratories dostosowała się do dyrektywy o zapobieganiu fałszowania leków
Dzięki Zetes Lehning Laboratories dostosowała się do dyrektywy o zapobieganiu fałszowania leków
Norbord automatyzuje etykietowanie 700 palet dziennie dzięki ZetesAtlas
Norbord automatyzuje etykietowanie 700 palet dziennie dzięki ZetesAtlas
Alliance Healthcare wybiera Zetes, aby zapewnić zgodność z dyrektywą FMD w całej Europie
Alliance Healthcare wybiera Zetes, aby zapewnić zgodność z dyrektywą FMD w całej Europie

Request a free, non-binding consultancy meeting

Contact Us