Sprawdź, jak usprawnić procesy dzięki koncepcji Smart Factory

Pobierz PDF Smart Factory, aby przeczytać go później

Serializacja tytoniu (Dyrektywa)


Serializacja zapewnia pełną identyfikowalność i widoczność produktów

Aby zarządzać przepływem produktów, stawiać czoła wyzwaniom rynku i spełniać wymogi prawa, bardzo ważna jest zdolność do identyfikowania towarów znajdujących się w obrocie. ZetesAtlas to rozwiązanie do identyfikacji i serializacji tytoniu, które umożliwia śledzenie i identyfikowanie produktów w całym łańcuchu dostaw z wykorzystaniem serializacji tytoniu, wielopoziomowej agregacji oraz rejestracji e-certyfikatów.

Dowiedz się więcej o Kontakt

Korzyści płynące z serializacji tytoniu produktów

Inbound logistics
Zgodność z przepisami prawa

Spełnienie obecnych i przyszłych wymogów regulacyjnych.

Order Picking
Widoczność i identyfikowalność

Pewność kontroli nad realizacją procesów przychodzących i wychodzących.

Voice-directed picking
Ochrona bezpieczeństwa konsumenta

Pewność autentyczności produktu i możliwość efektywnego zarządzania zwrotami.

Outbound logistics
Redukcja kosztów

Redukcja poziomu zapasów, utrzymanie ciągłości produkcji oraz eliminowanie szarej strefy.

Other logistics processes
Personalizacja komunikacji

Możliwość personalizacji komunikacji i marketingu.

Bezpieczna integracja

Oprogramowanie ZetesAtlas oferuje szerokie możliwości w zakresie zarządzania i kontroli nad wszystkimi procesami serializacji tytoniu i agregacji produktów. Przekłada się to na wysoką całkowitą efektywność wyposażenia oraz całkowitą wydajność linii pakujących. System zapewnia integrację z istniejącymi systemami ERP, MES i PES oraz repozytorium śledzenia i identyfikowania Może on także generować unikalne numery seryjne lub pobierać je z zewnętrznego źródła.

Podstawowe właściwości systemu serializacji tytoniu produktów

 • Wysoka całkowita efektywność wyposażenia.
 • Wydajne scentralizowane zarządzanie linią.
 • Autonomia technologii.
 • Tworzenie ścieżki audytu serializacji tytoniu.
 • Generowanie numerów seryjnych lub przydzielanie ich na podstawie zewnętrznych źródeł.
 • Walidacja w oparciu o proces kontroli, sprawdzania i weryfikacji.
 • Ustanawianie e-certyfikatów.
Contact Us

CTS przygotowana do przestrzegania unijnej dyrektywy TPD dzięki wsparciu Zetes

“Potem skanujemy unikalne kody, a ZetesOlympus automatycznie zapisuje je w bazie danych połączonej z europejskim repozytorium. Dzięki temu rząd i organy celne mogą zawsze sprawdzić, czy wyroby tytoniowe są oryginalne czy sfałszowane”.

 
 

 

Modułowe, skalowalne rozwiązanie

Potrzeby w zakresie śledzenia zserializowanych produktów zależą od przedsiębiorstwa.

Z tego powodu zawsze zaczynamy od ewaluacji istniejących procesów. We współpracy z Twoimi zespołami przyglądamy się Twoim potrzebom, a następnie uzgadniamy odpowiedni poziom serializacji tytoniu, agregacji oraz deagregacji. Możliwe jest rozpoczęcie od podstawowych narzędzi oraz dodawanie z czasem kolejnych funkcji.

Pobierz darmowy egzemplarz Przewodnika Zetes poświęconego serializacji wyrobów tytoniowych

W tym krótkim i przystępnym przewodniku przedstawiamy najważniejsze kwestie z punktu widzenia producentów i importerów wyrobów tytoniowych, m.in:

 • Jakie są główne skutki związane z działalnością operacyjną?
 • Jak firmy mogą rozpocząć przygotowania do zapewnienia zgodności?
 • Jakie są ważne działania zmierzające do zapewnienia zgodności?
 • Jak wdrożyć serializację i agregację w sposób zapewniający wsparcie na przyszłość?
 • Jakich cech poszukiwać u wyspecjalizowanego partnera, który poprowadzi nas przez proces wdrożenia?
Pobierz darmowy egzemplarz

Kodowanie i znakowanie

Nasze oprogramowanie do serializacji tytoniu produktów zapewnia zarządzanie serializacją na dowolnym poziomie logistycznym, w tym w odniesieniu do kartonu, partii, pudełka oraz palety. Może ono być wykorzystywane wraz z istniejącymi liniami pakującymi lub w połączeniu z naszymi systemami etykietowania i znakowania. Wszystkie maszyny są zaprojektowane i wykonane przez nas, co przekłada się na utrzymanie maksymalnej ciągłości pracy linii pakującej.

Kto czerpie korzyści płynące z serializacji tytoniu produktów?

Nasi specjaliści w dziedzinie serializacji współpracują z przedsiębiorstwami z różnych branż:

 • Motoryzacyjnej:

  w zakresie śledzenia podzespołów na potrzeby sprawdzania ciągłości funkcjonowania oraz kontroli jakości.

 • Dóbr luksusowych:

  Tw zakresie śledzenia i identyfikowania luksusowych torebek na wszystkich etapach od dostarczenia surowców aż po gotowe wyroby w sklepach. Zapewnia to uwierzytelnianie oraz kontrolę nad kanałem dystrybucji.

 • Materiałów wybuchowych:

  w zakresie zapewnienia kompletnej identyfikowalności materiałów wybuchowych na poziomie pojedynczych towarów. Dowiedz się, w jaki sposób EPC dba o identyfikowalność na poziomie pojedynczych towarów.

 • Farmaceutycznej:

  w zakresie serializacji na poziomie pojedynczych towarów w ramach zgodności z Dyrektywą dotyczącą zapobiegania fałszowaniu leków.

Współpracujemy także z przedsiębiorstwami z branż badań rolnych, lotniczej, inżynieryjnej i chemicznej. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych projektów, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami lub zapoznania się z naszymi referencjami.

Podstawa pełnej widoczności łańcucha dostaw

Śledzenie i identyfikowanie zserializowanych towarów w całym łańcuchu dostaw

Serializacja produktów pozwala na uwzględnienie hierarchicznych relacji między towarami w obrębie łańcucha dostaw. Na każdym etapie pakowania odbywa się gromadzenie informacji, przydzielanie kodów towarów nadrzędnych oraz rejestrowanie danych. Zapisywanie odnośnych danych i udostępnianie ich odpowiednim interesariuszom w obrębie powiązanego łańcucha dostaw pozwala także na:

 • Ograniczenie ryzyka w związku z możliwością podjęcia natychmiastowej reakcji.
 • Sprawowanie kontroli nad pochodzeniem produktów od wewnętrznych i zewnętrznych dostawców.
 • Ochronę łańcucha dostaw na wszystkich etapach od produkcji po sprzedaż.
 • Kontrolę nad kanałami dystrybucji poprzez zwalczanie szarej strefy.
 • Wydajne zarządzanie zwrotami produktów..

Komu pomagamy?

“Dzięki ZetesAtlas mamy teraz pełny przegląd wszystkich działań logistycznych w naszym łańcuchu dostaw tytoniu.”

Cédric Santelé, CEO, CTS

Przeczytaj case study.
Dlaczego warto nawiązać współpracę z Zetes?
 • Mamy za sobą ponad 30 lat doświadczenia w dostarczaniu rozwiązań do identyfikacji opakowań.
 • Klient uzyskuje dostęp do jednego dostawcy oferującego własne oprogramowanie i rozwiązania sprzętowe, które są wynikiem doskonałego zrozumienia złożonych globalnych procesów identyfikowalności.
 • Pojedynczy punkt kontaktu pozwala ograniczyć ryzyko i komplikacje.
 • Nasze rozwiązania w dziedzinie znakowania kodem Datamatrix i serializacji są wykorzystywane przez czołowych producentów, w tym  EPC Group, Bristol Meyers Squibb, Sanofi itd.
 • Dysponując ponad 30 biurami w wielu krajach, jesteśmy w stanie zapewnić szybką obsługę.

References

Identyfikowalność: Phyteurop wybiera ZetesAtlas
Identyfikowalność: Phyteurop wybiera ZetesAtlas
Norbord automatyzuje etykietowanie 700 palet dziennie dzięki ZetesAtlas
Norbord automatyzuje etykietowanie 700 palet dziennie dzięki ZetesAtlas
Dzięki Zetes Lehning Laboratories dostosowała się do dyrektywy o zapobieganiu fałszowania leków
Dzięki Zetes Lehning Laboratories dostosowała się do dyrektywy o zapobieganiu fałszowania leków
CTS przygotowana do przestrzegania unijnej dyrektywy TPD dzięki wsparciu Zetes
CTS przygotowana do przestrzegania unijnej dyrektywy TPD dzięki wsparciu Zetes

Request a free, non-binding consultancy meeting

Contact Us