Oficjalnie 20 maja 2019 r wchodzi w życie Dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych. Dotyczy ona wszystkich podmiotów prowadzących sprzedaż produktów tytoniowych. Aby uniknąć kar finansowych i strat ekonomicznych, wszystkie podmioty prowadzące podmioty zajmujące się obrotem wyrobami tytoniowymi muszą dostosować swoje działania operacyjne do przepisów wykonawczych nowej dyrektywy tytoniowej.

Wszystkie podmioty gospodarcze działające w łańcuchu dostaw wyrobów tytoniowych muszą do tego czasu dostosować się do zaleceń wykonawczych dyrektywy– wdrożyć rozwiązanie umożliwiające śledzenie przepływu i weryfikacji pochodzenia wyrobów tytoniowych „Track & Trace” w całym łańcuchu dostaw od producenta wyrobów tytoniowych aż po detalicznego sprzedawcę.

Przepisy wykonawcze Dyrektywy dotyczą:

 
 • Dystrybutorów
 • Hurtowników
 • Zewnętrznych dostawców usług logistycznych
 • Sprzedawców detalicznych
 • Vansellerów (bezpośrednia dostawa do sklepu)
 • Handlowców (automaty do sprzedaży)

Dzięki unikalnemu w branży IT połączeniu naszego oprogramowania do realizacji zamówień, wielofunkcyjnej platformy w chmurze zapewniającej widzialność produktów oraz technologii gromadzenia danych jesteśmy w stanie dostarczyć wszystkim podmiotom gospodarczym rozwiązanie umożliwiające sprawną weryfikację autentyczności produktów i opakowań, rejestrację wszelkich zdarzeń związanych z obsługą i wprowadzanie danych do odpowiednich repozytoriów danych.

 

Poznaj nasze optymalne pod względem kosztów rozwiązanie track & trace do śledzenia przepływu i weryfikacji pochodzenia wyrobów tytoniowych. Jesteśmy w stanie zintegrować je z twoimi dotychczasowymi systemami i procesami operacyjnymi.
 TBC_web_graph

 

 

Wpływ wdrożenia dyrektywy w sprawie śledzenia przepływu i weryfikacji pochodzenia wyrobów tytoniowych (TPD) na procesy operacyjne hurtowni, dystrybutorów i sprzedawców detalicznych

Kompleksowe rozwiązanie zapewniające zgodność z Dyrektywą tytoniową TPD

 

Jesteśmy ekspertami w integracji procesów i technologii łańcucha dostaw. Oferujemy rozwiązanie, które pozwalw, aby każda operacja związana z obrotem wyrobami tytoniowymi w całym łańcuchu dostaw była zeskanowania i zarejestrowana – od momentu produkcji, przez ich dystrybucję, aż po sprzedaż w punkcie detalicznym. Zapewniamy zgodność procesów z dyrektywą na każdym etapie cyklu realizacji zamówienia – zarówno vansellerom, dostarczającym produkty tytoniowe bezpośrednio do sklepów lub automatów sprzedaży, jak i producentom dostarczającym swoje produkty do punktów sprzedaży detalicznej.

Nasze w pełni zintegrowane skalowalne rozwiązanie pakietowe dla wszystkich ogniw łańcucha dostaw wyrobów tytoniowych obsługuje następujące zdarzenia:

 

Dystrybucja tytoniu
 • Odczyt danych przychodzących dotyczących produktów z różnych źródeł
 • Raportowanie z zapisem czasu zdarzenia krytycznych danych, takich jak podmiot gospodarczy, zakład, unikalny numer id. użytkownika
 • Agregacja danych podstawowych i ich dezagregacja podczas rozpakowywania, dekompletacji  i ponownej kompletacji palet
 • Rejestrowanie zdarzeń przeładunku produktów
Sprzedaż hurtowa i „cash and carry”
 • Śledzenie numerów id. pojedynczych opakowań od otrzymania zamówienia, kompletacji towaru, aż po dostawę
 • Raportowanie z zapisem czasu zdarzenia krytycznych danych, takich jak podmiot gospodarczy, zakład, unikalny numer id. użytkownika
 • Śledzenie i raportowanie zdarzeń w odwrotnym łańcuchu dostaw
 • Stosowanie unikalnych numerów id. użytkownika
 • Raportowanie danych i zdarzeń dotyczących wysyłanych produktów
Sprzedaż i promowanie produktów w mobilnych punktach sprzedaży
 • Rejestrowanie każdego opakowania w punkcie sprzedaży
 • Kompletacja zamówień i agregacja / dezagregacja głównych danych
 • Przetwarzanie zwrotów
 

 

 

Wielofunkcyjne aplikacje mobilne i platforma w chmurze obliczeniowej umożliwiająca śledzenie i rejestrację zdarzeń

Dzięki temu, że w kompleksowy sposób podchodzimy do rozwiązywania problemów zyskasz spokój ducha. Nasze rozwiązanie zbudowane jest z następujących elementów:

 
icon TBC
Aplikacja mobilna działająca zgodnie z dyrektywą TPD
Umożliwia szybkie i bezbłędne skanowanie kodów kreskowych oraz nośników kodów 2D za pomocą ręcznych lub stacjonarnych terminali do odczytu danych oraz rejestrację wszystkich zdarzeń uwzględnionych w Dyrektywie tytoniowej .
icon TBC
Terminale do szybkiego skanowania
Zapewniają możliwie największą wydajność podczas procesów odczytu i agregacji.
icon TBC
Wielofunkcyjna platforma do śledzenia zdarzeń
Gromadzi dane na temat zgodności, umożliwia śledzenie wydarzeń związanych z TPD , zapewnia bezpośrednią łączność z europejskim repozytorium (Router).
icon TBC
Perfekcyjna integracja systemów IT w przedsiębiorstwie
Dzięki naszemu ponad trzydziestoletniemu doświadczeniu w integracji systemów komputerowych w podmiotach działających w całym łańcuchu dostaw gwarantujemy pełną integrację naszego rozwiązania z dotychczasowymi systemami IT klienta.

 

 

W pełni wykorzystaj swoją inwestycję

 

Nasze skalowalne podejście daje możliwość spełnienia wymogów dyrektywy tytoniowej TPD po jak najniższych kosztach przy dochowaniu terminu w którym wejdą w życie rozporządzenia wykonawcze. Inwestując w nasze zgodne z Dyrektywą tytoniową rozwiązanie Track & Trace możesz jednocześnie poprawić efektywność operacyjną swojego przedsiębiorstwa niezależnie od tego czy jest to zakład produkcyjny czy też punkt sprzedaży detalicznej.

Nasze zgodne z dyrektywą tytoniową rozwiązanie Track & Trace TPD w pełni integruje się z oprogramowaniem magazynowym ZetesMedea logistics execution, a tym samym zwiększa elastyczność i efektywność operacji magazynowych. Nasza aplikacja do obsługi mobilnych dowodów dostawy ZetesChronos proof of delivery i oprogramowanie do van selliningu ZetesAres gwarantuje terminowość i bezbłędność dostaw, a tym samym umożliwia widzialność i identyfikowalność dostaw w czasie rzeczywistym. ZetesOlympus, nasza platforma w chmurze umożlwiająca widzialność produktów w całym łańcuchu dostaw, służy jednodzenie do raportowania do odpowiednich repozytoriów.

Modular Content

WIELKIMI KROKAMI ZBLIŻA SIĘ 19 MAJ 2019 ROKU – NIE SŁABNIE PRESJA NA ZAPEWNIENIE PRZEZ FIRMU ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ T TPD!

JESTEŚMY W STANIE CI W TYM POMÓC.