Oprogramowanie usług terenowych


Oprogramowanie usług terenowych do celów sprawnego wykonywania zadań

Każdego dnia na firmy wywierana jest presja na zwiększenie produktywności, obniżenie kosztów działalności oraz zaspokajanie potrzeb klientów. Dzięki bogatemu doświadczeniu w dziedzinie rozwiązań mobilnych dla usług terenowychfirma Zetes umożliwia Twojej organizacji pełne wykorzystanie całkowicie połączonej siły roboczej w terenie.

Dowiedz się więcej o Kontakt

Korzystaj z oprogramowania usług terenowych w celu łączenia pracowników, zaplecza biurowego i klientów


Nasze oprogramowanie usług terenowych ZetesAres obejmuje wszystkie funkcje od śledzenia czasu spędzonego nad zadaniami aż po gromadzenie istotnych informacji i śledzenie za pomocą GPS. Możesz z łatwością dostarczać klientom aktualne informacje bez konieczności zwracania się o nie do pracowników terenowych. W oprogramowaniu usług terenowych wszystkie informacje są dostępne w jednym miejscu, co umożliwia efektywną i wydajną pracę. Płynne połączenie z systemami zaplecza biurowego zapewnia wgląd w informacje o działaniach, statusie i zapasach, dzięki czemu klienci otrzymują najdokładniejsze informacje.

Skalowalne oprogramowanie usług terenowych, zapewniające wsparcie na przyszłość i elastyczność

Oprócz możliwości integracji z istniejącymi systemami klienta, ZetesAres działa nawet wówczas, gdy pracownik terenowy nie ma dostępu do Internetu. Pozwala to pracownikom na wykonywanie zadań w miejscach o ograniczonej łączności. Nasze oprogramowanie usług terenowych działa na wszystkich najważniejszych urządzeniach. Firma Zetes jest największym partnerem wszystkich czołowych producentów wstrząsoodpornych urządzeń przenośnych w Europie, takich jak Zebra Technologies, Honeywell, Panasonic czy Datalogic. Wsparcie przez Platformę Mobilną MCL™ umożliwia centralne zarządzanie aplikacjami i urządzeniami oraz ich wdrażanie, niezależnie od systemu operacyjnego.

 

Zwiększanie możliwości zespołu usług terenowych

Oprogramowanie usług terenowych ZetesAres umożliwia:

  • Dostęp do historii kluczowych klientów, z każdego miejsca i w każdej chwili.
  • Otrzymywanie krytycznych – takich jak formularze, zdjęcia, notatki czy dane klientów – od pracowników ds. usług terenowych.
  • Realizacja większej liczby zadań podczas jednej zmiany i osiągnięcie odpowiedniego poziomu kluczowych wskaźników efektywności w zakresie usług terenowych.
  • Usprawnienie zadań administracyjnych działów obsługi klienta i zaplecza biurowego.
  • Skrócenie okresów fakturowania i czasu oczekiwania przez klientów.
  • Przydzielanie zadań, śledzenie pracowników terenowych i aktywów zwrotnych.
  • Skrócenie odległości, zmniejszenie zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla.
  • Zacieśnienie relacji z klientem dzięki stałemu wywiązywaniu się z obietnic dotyczących usług.

Who do we help?

“Dzięki oprogramowaniu ZetesAres produktywność naszych pracowników wzrosła o 20%, a czas fakturowania skrócił się o 50%. Ponadto wzrosła nasza wydajność zarządzania w przypadku ponad 75% naszych procesów administracyjnych.”

Ricardo Mascarenhas, CEO, Climex

zapoznaj się ze studium przypadku

Chcesz zoptymalizować swoje operacje w ramach usług terenowych?

Kontakt

 

Resources

Biomnis Ireland ensures pathology sample traceability and proof of delivery with ZetesChronos
Biomnis Ireland ensures pathology sample traceability and proof of delivery with ZetesChronos
Transformacja zarządzania zapasami w oparciu o rozwiązanie ZetesMedea Full Pallet Inventory w Prévoté
Transformacja zarządzania zapasami w oparciu o rozwiązanie ZetesMedea Full Pallet Inventory w Prévoté
Wzrost efektywności kompletacji o 30 procent w sieci Pizza Hut dzięki rozwiązaniu ZetesMedea Voice
Wzrost efektywności kompletacji o 30 procent w sieci Pizza Hut dzięki rozwiązaniu ZetesMedea Voice
Field Force Solution usprawnia zarządzanie klientami.
Field Force Solution usprawnia zarządzanie klientami.