Uporaj się z dużą ilością w zamówieniach online dzięki trzem elastycznym technologiom

Na skutek ostatnich wydarzeń wymagania i oczekiwania konsumentów stały się jeszcze trudniejsze. Sprzedaż internetowa przeżywa okres „superszczytu”, bowiem konsumenci ograniczyli robienie zakupów w tradycyjnych sklepach detalicznych, innych niż sklepy spożywcze i apteki. Spowodowało to wzrost oczekiwań dotyczących usług oraz zwiększenie ilości zamówień. Nigdy wcześniej nie polegano tak bardzo na "elastycznym" modelu logistycznym, który jest możliwy dzięki zoptymalizowanemu połączeniu człowieka z technologią. Zwłaszcza w obliczu dodatkowego wyzwania, jakim jest redukcja siły roboczej próbującej sprostać temu zapotrzebowaniu.

Aby sprostać tym wymaganiom, łańcuchy dostaw musi stać się znacznie szybszy i dużo bardziej precyzyjny. Na szczęście, dzięki oprogramowaniu i technologii nowej generacji można zwiększyć efektywność działania, zmaksymalizować dokładność realizacji zamówień oraz uzyskać pełną przejrzystość w czasie rzeczywistym w ramach całego procesu od pierwszego po ostatni etap.

„Dzięki oprogramowaniu i technologii nowej generacji można zwiększyć efektywność działania, zmaksymalizować dokładność realizacji zamówień oraz uzyskać pełną przejrzystość w czasie rzeczywistym, w ramach całego procesu od pierwszego po ostatni etap”.

Zwróćmy szczególną uwagę na trzy rozwiązania, które mogą mieć znaczący wpływ na efektywność operacyjną, dokładność i widoczność. Należą do nich: technologia wizualna, multimodalne rozpoznawanie głosu oraz rozwiązania nowej generacji ePOD (elektroniczny dowód dostawy). Służą do optymalizacji przebiegu procesu w łańcuchu dostaw. Dzięki temu całe zdarzenie jest dokładniejsze i efektywniejsze, co pozwala na spełnienie wymogu „bezbłędnej realizacji dostawy za pierwszym razem”.

Na początku procesu realizacji zamówienia technologie wizualne (lub wykorzystujące kamerę) takie jak Visual Sort Assist (VSA) i Bank Obrazów umożliwiają pracownikom dotrzymanie harmonogramów dostaw. VSA umożliwia półautomatyczne sortowanie przesyłek w magazynie, w którym kamery odczytują kod kreskowy i umieszczają numer oraz kolor na każdej przesyłce. Pozwala to na szybkie prowadzenie pracowników i zminimalizowanie błędów ludzkich. W ten sposób można szybko wykryć błędy jeszcze na etapie poprzedzającym wysyłkę. Polegając na manualnej pracy bez użycia technologii, zwiększa się ryzyko wystąpienia błędów, zwłaszcza w szczytowych momentach. Każda stracona sekunda przekłada się na znaczne opóźnienia w dalszej części łańcucha dostaw, co powoduje rozczarowanie klientów i może prowadzić do nałożenia kar lub wzrostu cen dostaw.

Multimodal voice solution
 

Zaletą ImageID jest możliwość do natychmiastowego zapisania setek kodów kreskowych jednocześnie w celu zweryfikowania, czy właściwe pozycje znajdują się na właściwej palecie i we właściwym pojeździe. Rozwiązanie pozwala na błyskawiczną identyfikację niewłaściwych lub brakujących pozycji oraz wizualne powiadomienie o tym operatora, co nie jest możliwe w przypadku skanerów ręcznych lub technologii RFID. Dzięki funkcji odczytywania kodów kreskowych technologia ta nie wymaga dodatkowych elementów, takich jak tagi (kolejna przewaga nad RFID), jest więc sprawdzoną i skalowalną opcją pozwalającą sprostać wyznaczonym zadaniom. ImageID gwarantuje 100% dokładności wysyłek i załadunków. Technologia ta jest odporna nawet na gwałtowne wzrosty liczby zamówień, co pozwala wyeliminować konieczność zatrudniania dodatkowych osób lub zastosowania dodatkowych technologii. Umożliwia również odczyt danych w celu zapewnienia pełnej identyfikowalności opartej na dowodach, co ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia zgodności i uniknięcia kar związanych z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem wysyłki.

Obie te technologie oparte na wykorzystaniu kamery są solidne, skalowalne i wymagają przeszkolenia jedynie w minimalnym zakresie. Są one zatem doskonałym rozwiązaniem dla środowisk przemysłowych, w których pracownicy są często zatrudniani sezonowo i posługują się wieloma językami.

Technologia multimodalnego rozpoznawania głosu pozwala na łączenie najnowszych technologii głosowych z innymi formami odczytu danych, takimi jak skanowanie czy RFID. Dzięki możliwości prowadzenia operatorów przez rutynowe procesy ta przeznaczona do noszenia na sobie technologia zapewnia korzyści w postaci możliwości pracy z wolnymi rękami, co przekłada się na bezpieczeństwo, szybkość i dokładność. Jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych systemów wybierania głosowego systemy nowej generacji wymagają jedynie minimalnego przeszkolenia – operatorzy po prostu się logują, powtarzają kilka słów kluczowych i mogą natychmiast rozpocząć pracę. Ogromną zaletą jest brak konieczności prowadzenia długotrwałych szkoleń i konfiguracji, w szczególności dla działu operacyjnego, który musi szybko rozbudowywać zmieniające się, tymczasowe zespoły. Inną ważną zaletą jest, że technologia umożliwia wykonywanie innych procesów, za pomocą tego samego urządzenia np.: przyjęcie, składowanie, przenoszenie, kompletacja towaru – Zmniejsza to znacznie ogólny poziom inwestycji technologicznych związanych z użytkownikiem, bowiem jedno urządzenie może służyć do wielu zastosowań. Innowacyjna technologia multimodalna jest niezbędna dla funkcjonowania cyfrowego łańcucha dostaw, bowiem innowacyjne narzędzia stanowią zachętę do pracy dla pracowników.

Najnowsza generacja rozwiązania ePOD zapewnia widoczność na każdym z kluczowych etapów procesu zarządzania dostawami, począwszy od kontroli i załadunku pojazdów, poprzez przekazywanie produktów, aż po płatności, odbiór itd. Pomaga szybko zidentyfikować wszelkie niedociągnięcia lub braki skuteczności w całym procesie, aby zoptymalizować efektywność świadczonych usług i ułatwić bezbłędną realizację dostawy. Łączenie w czasie rzeczywistym z dowolnym systemem nadrzędnym (TMS, WMS i ERP) zapewnia szybki zwrot z poniesionych inwestycji oraz elastyczność bez konieczności gruntownej modernizacji systemu. Podobnie jak w przypadku technologii opartych na obrazie i technologii multimodalnych, obsługa oprogramowania jest intuicyjna – dzięki temu pracownicy sezonowi i tymczasowi mogą szybko rozpocząć wydajną i wolną od błędów pracę. Rozwiązanie w zakresie ePOD z funkcją BYOD (ang. bring your own device – korzystaj z własnego urządzenia) ułatwia stosowanie innowacyjnych modeli dostaw w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie, polegające np.: na wykorzystaniu crowdsourcingu na ostatnim etapie dostawy.

Proof of delivery solution
 

Kolejną zaletą najnowszych rozwiązań w zakresie ePOD jest ich zdolność do ujednolicania danych dotyczących dostaw z wielu różnych nośników przy użyciu różnych systemów. To współpracujące podejście umożliwia dostawcom i usługodawcom udostępnianie danych w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia pełnej widoczności transportu i opracowywania prognoz.

W sytuacji, gdy wiele działów operacyjnych nadal w dużym stopniu opiera działalność na zasobach ludzkich, wzrost wydajności w szczytowych okresach zamówień hamowany jest przez konieczność szkolenia pracowników tymczasowych, błędy ludzkie i brak wglądu w informacje. Sprawna i skalowalna technologia jest atutem niezbędnym do utrzymania przewagi konkurencyjnej.

Szczytowe okresy zamówień mają ogromny wpływ na wydajność usług, lojalność klientów i rentowność działalności. Dział operacyjny mający dostęp do tych technologii może przekształcić sezon szczytowy w okazję, zamiast traktować go jako zagrożenie.

Pobierz nasz najnowszy raport i dowiedz się, jak zrealizować wszystkie dostawy za pierwszym razem