Drie flexibele technologieën om pieken in online ordervolumes op te vangen

De gebeurtenissen van de laatste tijd hebben nog eens onderstreept hoe ingewikkeld het is om aan de vraag en de verwachtingen van de consument te voldoen. Online verkoopkanalen hebben een 'superpiek' beleefd doordat veel traditionele winkels (buiten de supermarkten en apotheken) gesloten bleven. Niet alleen staan de processen onder hoge druk, maar er zijn ook veel meer kleine orders. Nog nooit werd de noodzaak voor een 'elastisch' logistiekmodel op basis van een effectieve mens/machine-interface zó duidelijk. Des te meer wanneer er minder mensen inzetbaar zijn om de ongekende vraag te kunnen beantwoorden.

Om aan al deze eisen te kunnen voldoen, moeten supply chains veel sneller, gedetailleerder en nauwkeuriger gaan opereren. Gelukkig staat een nieuwe generatie softwareoplossingen en technologieën klaar om efficiënter te werken, betrouwbaarder te leveren en het hele leveringsproces in real-time transparant te maken, van de first tot de last mile.

"Er staat een nieuwe generatie softwareoplossingen en technologieën klaar om efficiënter te werken, betrouwbaarder te leveren en het hele leveringsproces in real-time transparant te maken, van de first tot de last mile."

We bespreken drie technologieën in het bijzonder, die de efficiëntie, de betrouwbaarheid en de zichtbaarheid sterk kunnen verbeteren: vision-based technologie, multimodale spraakherkenning en de nieuwe generatie ePOD-oplossingen (electronic Proof of Delivery). Wij zijn ervan overtuigd dat deze drie technologieën de controle, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van de supply chain kunnen optimaliseren, zodat elk product in één keer correct wordt afgeleverd.

In de eerste fase van de orderafhandeling kunnen medewerkers hun strakke deadlines halen met behulp van vision-based technologieën zoals Visual Sort Assist (VSA) en Image ID, die gebruikmaken van camera's met intelligente software. Met VSA kunnen pakketten in het magazijn halfautomatisch worden gesorteerd. Een camerasysteem leest de barcodes en projecteert nummers en kleurcodes op de pakketten, zodat medewerkers sneller kunnen werken en minder fouten maken. Eventuele vergissingen worden snel herkend, nog vóór de verzending. Zonder deze technologie is het risico van fouten en opstoppingen te groot, vooral tijdens piekperioden. Elk tijdverlies kan verderop in de keten leiden tot grote vertragingen, met vervelende gevolgen zoals ontevreden klanten, boetes voor te late levering of extra kosten voor spoedverzending.

Multimodal voice solution
 

Het voordeel van ImageID is dat honderden barcodes tegelijkertijd worden gescand om te controleren of de juiste producten op de juiste pallets en in de juiste voertuigen zijn geladen. Als een product ontbreekt of verkeerd is gesorteerd, wordt de medewerker onmiddellijk gewaarschuwd met een visueel signaal. Met handscanners of RFID-technologie is dit niet mogelijk. Doordat Image ID werkt met de toch al aanwezige barcodes, zijn extra voorzieningen overbodig (zoals RFID-tags). Hierdoor biedt Image ID een praktische en schaalbare manier om hoge werklasten te kunnen verwerken. Deze nieuwe technologie maakt 100% betrouwbaarheid van de verzend- en laadprocessen mogelijk, zelfs bij extreem hoge volumes, zonder dat hiervoor extra mensen of apparaten hoeven te worden ingezet. De technologie legt bovendien alle relevante gegevens vast (data capture), zodat alle leveringen volledig aantoonbaar en traceerbaar zijn. Dit is belangrijk voor de compliance en om eventuele boetes voor te late levering te voorkomen.

VSA en Image ID zijn robuust en schaalbaar en kunnen vrijwel zonder training worden aangeleerd. Hierdoor zijn beide cameratechnologieën ideaal voor industriële toepassingen waar een deel van het personeel bestaat uit seizoenswerkers of mensen met een andere taalachtergrond.

Multimodale spraakherkenning is een methode waarbij de nieuwste voice-technologie wordt gecombineerd met andere methoden voor data capture, zoals scanners en RFID. Deze draagbare technologie begeleidt de medewerkers bij hun werk. Hierdoor kunnen ze veilig, handsfree en snel werken en maken ze minder fouten. Maar in tegenstelling tot traditionele voice picking-systemen hoeven de systemen van de nieuwste generatie amper getraind te worden. De medewerker logt in, spreekt een paar trefwoorden in en kan direct aan de slag. Doordat het systeem niet uitgebreid getraind en geconfigureerd hoeft te worden, is het zeer aantrekkelijk voor bedrijven die in korte tijd een groot aantal tijdelijke krachten willen inzetten. Een ander groot voordeel is dat bij deze technologie hetzelfde apparaat ook voor andere processen kan worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het ontvangen, wegzetten, picken en klaarzetten van goederen. Deze veelzijdige inzetbaarheid betekent dat de investeringen een spectaculair rendement opleveren. En ten slotte werken de handige tools heel motiverend voor het personeel. Kortom: innovatieve multimodale technologie is onmisbaar voor de digitale supply chain.

De nieuwste generatie ePOD-oplossingen geven zicht op elke fase van het leveringsproces, van het inspecteren en laden van voertuigen tot en met het overdragen, afrekenen en ophalen van goederen. De nieuwe systemen brengen tekortkomingen en inefficiënties in de processen aan het licht, zodat bedrijven hun leveringsprestaties kunnen verbeteren en hun producten foutloos kunnen afleveren. De real-time interfaces met uiteenlopende hostsystemen (TMS, WMS en ERP) bieden een snelle ROI en extra flexibiliteit, zonder dat ingrijpende systeemveranderingen nodig zijn. Net als met vision-based en multimodale technologieën is het gebruik van deze ePOD-systemen heel intuïtief. Hierdoor kunnen ook seizoenskrachten en mensen met een andere taalachtergrond snel en productief worden ingezet en daalt het foutpercentage. Als de ePOD-oplossing bovendien geschikt is voor BYOD (Bring Your Own Device), kunnen in drukke tijden zo nodig innovatieve leveringsmodellen worden ingezet, zoals crowdsourcing van de bezorging.

Proof of delivery solution
 

Een ander voordeel van moderne ePOD-oplossingen is dat ze een uniform inzicht bieden in de leveringsgegevens van alle vervoerders, ook als die zelf een ander systeem gebruiken. Dankzij deze aanpak kunnen leveranciers en vervoerders in real-time data uitwisselen om de transporten inzichtelijk te maken en voorspellende informatie te genereren.

Veel bedrijven zijn nog sterk afhankelijk van menselijke arbeid. Het opschalen van de productiviteit tijdens piekperioden wordt bemoeilijkt doordat tijdelijk personeel opgeleid moet worden, er te veel menselijke fouten worden gemaakt en er geen goed zicht is op de leveringsprocessen. Om goed te kunnen concurreren en de productiviteit snel te kunnen vergroten, hebben bedrijven flexibele en schaalbare technologie nodig.

Piekperioden hebben een enorme impact op de leveringsprestaties, de klantentrouw en uiteindelijk op de winstgevendheid. Dankzij deze drie moderne technologieën verandert het piekseizoen van een moeilijke periode in een buitenkans.

Download ons nieuwste e-boek en ontdek hoe u alle zendingen in één keer goed kunt afleveren