Současné události ještě zesílily již tak vysoké nároky, které dnešní zákazníci vyžadují a očekávají. Online prodej zažil období ‘super boomu’, protože tradiční obchody kromě prodejen potravin a lékáren zůstaly zavřené. To vedlo ke zvýšení požadavků na služby v kombinaci s mnohem větší granularitou objednávek. Ještě nikdy nebyl obchod tak závislý na ‘elastickém’ logistickém modelu s optimalizovaným rozhraním mezi pracovníky a technologiemi, zvláště když vezmeme v úvahu, že k zajištění zvýšené poptávky byl k dispozici snížený počet pracovních sil.

Ke splnění těchto požadavků musí dodavatelské řetězce zvýšit svoji rychlost, granularitu i přesnost. Naštěstí jsou k dispozici software a technologie nové generace, které umožňují větší míru provozní efektivity, maximalizaci přesnosti plnění objednávek a podporují komplexní viditelnost v reálném čase v celém rozsahu zpracování od první fáze až po poslední míli.

„Nová generace software a technologií umožňuje větší míru provozní efektivity, maximální přesnost a podporuje viditelnost procesů v reálném čase v celém rozsahu zpracování objednávek.“

Podívejme se na tři z těchto technologií, které mohou podstatně ovlivnit provozní efektivitu, přesnost a viditelnost: kamerové technologie Vision, multi-modální rozpoznávání hlasu a řešení ePOD (electronic proof of delivery) nové generace. Všechny pomáhají optimalizovat řízení dodavatelského řetězce, přesnost a efektivitu na základě imperativu ‘Správně hned napoprvé’.

Na počátku celého procesu plnění objednávky jsou kamerové technologie, například Visual Sort Assist (VSA) a ImageID, které pracovníkům pomáhají dodržovat přísné časové plány dodávek. VSA umožňuje poloautomatizované třídění balíků ve skladu, kde kamery načtou čárové kódy a promítnou pracovníkovi na každý balík barvu a číslo, které je přesně navádí na správná místa. To zvyšuje rychlost práce a minimalizuje chyby. Chyby mohou být rychle odhaleny ještě ve fázi před expedicí. Bez této technologie by byl nárůst počtu chyb lidského faktoru v sezónních špičkách obrovský. Ztracené sekundy se postupně sčítají a výsledkem může být značné zpoždění v dalších fázích dodavatelského řetězce, nespokojený zákazník a případné pokuty nebo vyšší náklady na doručení.

Multimodal voice solution
 

Výhodou řešení ImageID je schopnost okamžitě snímat stovky čárových kódů najednou a ověřovat, že jsou správné položky vždy nakládány na správnou paletu a do správného vozidla. Nesprávné nebo chybějící položky jsou okamžitě odhaleny a obsluha dostane vizuální upozornění – to při použití ručních skenerů nebo technologie RFID není možné. Tato technologie čte stávající čárové kódy, takže nevyžaduje dodatečné označení (což je další výhodou proti RFID) a jde o praktické a škálovatelné řešení pro provozy s proměnlivou kapacitou zpracování. ImageID zajišťuje 100% přesnost expedice a nakládky a je spolehlivá i v dobách s výrazným nárůstem objemu zpracování, kdy nevyžaduje přidání dalších pracovníků či technologií. Nabízí také snímání dat pro kompletní dohledatelnost s auditním záznamem - to je klíčové pro plnění předpisů a řešení případných sporů a pokut.

Obě tyto kamerové technologie jsou odolné, škálovatelné a vyžadují jen minimální zaškolení. Proto jsou ideální pro průmyslová prostředí, kde jsou často využívány sezónní a zahraniční pracovní síly.

Technologie multi-modálního rozpoznávání hlasu umožňuje kombinovat nejnovější hlasovou technologii a dalšími způsoby snímání dat, například skenováním a RFID. Tato technologie navádí operátory a ponechává jim volné ruce při práci, což se kladně projeví na rychlosti a přesnosti. Na rozdíl od tradičních hlasových vychystávacích systémů však řešení nové generace vyžaduje jen minimální zaškolení - operátoři se jednoduše přihlásí a mohou okamžitě začít pracovat. Obejde se bez dlouhého zaškolování a konfigurování, takže se výborně hodí pro provozy vyžadující rychlý nástup nových nebo dočasných pracovníků. Další velkou výhodou je, že tato technologie umožňuje na stejném zařízení provádět i další procesy ‘klasickým způsobem‘, například příjem zboží, zaskladnění, inventuru a další. To významně snižuje celkové investice do technologií. Jedno zařízení slouží pro více účelů. Inovativní multi-modální technologie je podmínkou pro vybudování digitálního dodavatelského řetězce a vhodné nástroje příznivě motivují pracovníky.

Poslední generace ePOD řešení poskytuje viditelnost v každé důležité fázi procesu řízení dodávek, od kontroly vozidel, nakládky, transportu produktů, plateb, vyzvednutí a dalších. Pomáhají rychle odhalit případné nedostatky nebo neefektivní postupy a optimalizují služby zákazníkům i bezchybné doručování. Propojení v reálném čase s libovolným hostitelským systémem (TMS, WMS a ERP) je zárukou rychlého ROI a agility bez velkých rekonstrukcí stávající infrastruktury. Kamerové a multi-modální technologie nabízejí intuitivní a příjemné ovládání pro uživatele v různých jazycích, podporují využití sezónních pracovních sil a zajišťují okamžitou produktivitu a přesnost. Řešení ePOD s podporou konceptu BYOD (bring your own device) umožňuje inovativní modely doručování, například „last mile crowdsourcing“.

Proof of delivery solution
 

Další výhodou nejnovějších řešení ePOD je jejich schopnost unifikace dat od různých dopravců využívajících různé systémy. Tento propojený přístup podporuje spolupráci dodavatelů a poskytovatelů služeb se sdílením dat v reálném čase a umožňuje plnou viditelnost při přepravě a prediktivní plánování.

Protože velká část většiny provozů stále do velké míry závisí na ruční práci, je navyšování produktivity v sezónních a jiných špičkách komplikováno náročným zaškolováním dočasných či nových pracovníků, chybami při zpracování a nedostatkem viditelnosti. Podmínkou pro udržení konkurenceschopnosti jsou agilní a škálovatelné technologie s podporou okamžitého zvýšení produktivity.

Sezónní špičky a výkyvy poptávky mají velký dopad na výkony, věrnost zákazníků a ziskovost. S využitím těchto technologií mohou sezónní špičky a výkyvy poptávky namísto problémů přinést zisky.

Modular Content

Stáhněte si naši nejnovější studii a zjistěte, jak zvládnout doručení správně hned napoprvé.