Köpenhamn (Danmark), 23 maj, 2024 - Mediq, en ledande leverantör av sjukvårdsprodukter i Europa, har implementerat lagerlösningen ZetesMedea med den senaste högpresterande röstplockstekniken. Implementeringen har gjort det möjligt för Mediq att avsevärt optimera sina plockprocesser och samtidigt uppnå effektivare hantering av kundorder och snabbare introduktion av nya medarbetare.

Mediq levererar medicinsk utrustning till den danska sjukvårdssektorn. Deras stora lager innehåller 20 000 unika produkter och de hanterar dagligen upp till 1 500 beställningar. Olika faktorer kan periodvis påverka antalet beställningar, vilket innebär ett enormt tryck på verksamheten som måste kunna leverera stora volymer på kort tid. Snabba och kompletta leveranser är avgörande för att upprätthålla en hög servicenivå och behålla kundernas förtroende.

Hantera äldre system och processer

Mediq stod inför att deras servicekontrakt skulle löpa ut och ville komma till rätta med begränsningarna i deras gamla plocklösning. Den kommande indragningen av support ledde till att de sökte en ny framtidssäker lösning som bättre kunde möta deras nuvarande och framtida behov. Mediq vände sig till Zetes för att få råd och stöd och valde den senaste generationen ZetesMedea Voice.

En ny och effektiviserad plockprocess

I och med övergången till ZetesMedea Voice från ett äldre orderplocksystem och gamla enheter kan lagerpersonalen nu enkelt få plockinstruktioner i realtid via ett headset, vilket gör att de kan arbeta effektivt och handsfree. Systemet ger tydliga röstinstruktioner steg-för-steg, vilket säkerställer att beställningar plockas och behandlas snabbt och korrekt.

Eftersom lösningen inte kräver någon utbildning går det också snabbt att introducera nya medarbetare, så att de kan vara igång inom några minuter. ZetesMedea gör det enkelt att konsolidera orderplockningsuppgifter, vilket gör att Mediq kan optimera hur personalresurserna används och minimera den tid det tar att förflytta sig mellan olika plockplatser.

Lagerlösning

”Med ZetesMedea har vår önskan om högre tillgänglighet och snabbare användarintroduktion och support uppfyllts.” Ulf Ståhl, IT-chef på Mediq A/S.

Genom att optimera plockrutter och minska restiden mellan hyllorna har ZetesMedea Voice förbättrat produktiviteten och lett till snabbare orderhanteringstider. En annan viktig fördel med ZetesMedea Voice är att andra lagerprocesser kan utföras med samma enhet, t.ex. godsmottagning, plockning, utlastning osv. Detta reducerar dramatiskt den totala teknikinvesteringen per användare.

– SLUT –

Om Mediq

Varje dag förlitar sig miljontals patienter, och den engagerade personalen som tar hand om dem, på att Mediq tillhandahåller medicinteknisk utrustning och lösningar för hälso- och sjukvård. Som en pålitlig partner för patienter, vårdpersonal och sjukförsäkringsbolag fokuserar Mediq på att förbättra vårdresultat och att vård ska kunna ges till en rimlig kostnad. Mediq grundades 1899, har ledande marknadspositioner i 13 europeiska länder och är baserat i Utrecht, Nederländerna. Mer information finns på www.mediq.com.

Mer information om ZetesMedea