Gütermann GmbH
 

Utmaning:


  • Digitalisering av manuella processer i ett företag som funnits i nästan 160 år inom färdigvarulagret
  • Höga krav på korrekta lagersaldon

Lösning:


  • ZetesMedeas lösning för logistikprocesser

Resultat:


  • Personalinsatsen för inventering minskade med 50 %
  • Betydande tidsbesparing
  • Pålitliga processer tack vare automatisk dataverifiering
  • Ökad medarbetarnöjdhet
  • Skalbarhet för ytterligare digitalisering
 

A&E Gütermann, ett företag med gamla anor, använder ZetesMedea för att steg för steg digitalisera viktiga processer i sitt färdigvarulager. Efter konvertering av inventering och lagertransaktioner står andra områden på tur.

I de långsträckta lagerlokalerna hos A&E Gütermann vid företagets huvudkontor i Gutach-Breisgau märks den nästan 160-åriga historien om världens ledande tillverkare av sytråd vid varje steg. Inredningen i byggnaderna med sågtandstak domineras av långa rader av manuellt betjänade hyllställ. Färdigvarulagret har en yta på 12 500 kvadratmeter och rymmer 91 000 lagerplatser för 70 000 olika produkter. Ett 60-tal anställda hanterar produktförflyttningar i lagret och de använder fortfarande huvudsakligen pappersdokument, och de rör sig till och från lagerplatser 10 till 15 000 gånger varje dag.

Inventory counting
 

Stor potential med ZetesMedea

Precis som på andra håll digitaliseras nu processerna hos A&E Gütermann en efter en. För att få hjälp med detta började de leta efter en passande IT-partner under 2021. Projektledaren Oliver Maier, som också är biträdande lagerchef på A&E Gütermann, säger att ”Via LinkedIn fick jag höra talas om Zetes, som erbjuder en kostnadsfri konsultation av lagret”. Under det första mötet i november demonstrerades potentialen i olika optimeringssteg med ZetesMedea Warehouse Execution System.

”Det var ingen säljpresentation utan istället ett väldigt lösningsorienterat konsultationsmöte”, säger Maier. ”Vi märkte genast att vi var på samma våglängd som Zetes och diskuterade saker som jämlikar”, rapporterar avdelningschef Frank Krause. Lösningen ZetesMedea gjorde också ett gott intryck. ”Med ZetesMedea kan vi digitalisera våra processer i flera steg utan att ta några större risker”, bekräftar Christoph Kern, som tillhandahåller IT-support för projektet. Kern är ansvarig för gränssnittet mellan ZetesMedea och det SAP R3 ERP-system som A&E Gütermann använder.

Digitalisera inventeringen

Av alla processer mellan godsmottagning, orderplock och leverans var den kontinuerliga inventeringsprocessen den lämpligaste för att illustrera fördelarna med digitalisering för det till en början skeptiska logistikteamet. Alla lagerartiklar måste räknas minst en gång om året. För att uppnå detta mål måste i genomsnitt 360 artiklar per dag räknas för inventeringen. Vissa dagar räknas upp till 4 000 artiklar.

Detta utfördes tidigare av tvåmannalag som använde papper och penna för att skriva upp lagersaldot på olika hyllor under lågsäsong. ”En person räknade och den andra skrev ner antalet och kontrollerade det”, säger Michael Reichenbach, ansvarig för att definiera lagerplatserna för enskilda inventeringsomgångar vid A&E Gütermann. För detta ägnar han särskild uppmärksamhet åt att inventeringsaktiviteter inte ska påverka löpande lagertransaktioner i lagret. Han använder SAP för att generera lagersaldorapporter.

Förenkla det dagliga arbetet

ZetesMedea device

Tidigare skrevs rapporterna ut och delades ut till de anställda. Nu skickas de digitalt till ZetesMedea. Hos Gütermann körs ZetesMedea inte bara i molnet, utan också som en app på de 15 nya Honeywell CT45XP handhållna datorerna. De körs i operativsystemet Android 11 och Honeywell garanterar uppdateringar upp till version 13. En integrerad 2D-bildkamera möjliggör direkt datafångst. För detta ändamål valde A&E Gütermann alternativet FlexRange. ”Med FlexRange-skannern kan våra anställda fånga streckkoder inte bara på nära håll utan även på avstånd upp till 10 meter, vilket gör deras vardagliga arbete så mycket enklare”, säger Maier.

 

För att börja inventera måste den anställde först logga in i CT45XP och för att göra det skannar han/hon sin personliga streckkod. Sedan kan inventeringsfunktionen väljas direkt från startskärmen för att starta processen. Nu kan detta göras snabbt av en enda anställd eftersom de tidskrävande papperslistorna inte längre behövs. ”Detta gör att vi kan minska vår pappersförbrukning med cirka 30 000 ark per år samtidigt som vi halverar den personalstyrka som behövs för att sköta inventeringen”, kommenterar lagerchefen Krause.

Direkt inmatningskontroll

På en stor 5-tumsskärm kan den anställde se vilken lagerplats han/hon ska gå till och vilken enhet det handlar om. Beroende på produkten räknar A&E Gütermann i meter, rullar, styck, kartonger, paket eller kilo. På lagerplatsen skannar den anställde streckkoden på respektive hyllplats och sedan kontrollerar ZetesMedea att det är rätt plats. Efter att artiklarna har räknats registreras antalet på CT45XP och kontrolleras igen.

”Eventuella avvikelser från det bokförda lagersaldot i SAP går att se direkt och visas omedelbart för den anställde med ett meddelande på skärmen”, förklarar IT-experten Kern. Om detta händer måste man kontrollera antalet igen. ”Sammantaget har detta resulterat i betydligt bättre lagerkvalitet, vilket våra revisorer har bekräftat för oss”, rapporterar Reichenbach, som kunde slutföra inventeringen mycket tidigare än vanligt det första året med ZetesMedea.

Snabb upplärning och molntjänst

Automatisk arkivering är en annan positiv effekt av den digitala inventeringsprocessen med ZetesMedea. Tidigare behövde dokumenten läggas i en mapp och förvaras i 10 år, nu görs detta tillförlitligt och diskret i molnet. Det gör bland annat att nyanställda kan komma igång snabbare eftersom instruktionerna från ZetesMedea på den handhållna datorns skärm är tydlig och lätt att förstå.

Med sin molnbaserade webb-portal ger ZetesMedea dessutom A&E Gütermann en översikt i realtid över alla aktuella beställningar och deras status, samt möjligheten att tilldela och prioritera beställningar.

Tillsammans med de många fördelarna av att digitalisera med ZetesMedea gynnades A&E Gütermann också av ett smidigt projektgenomförande. ”Projektet med att konvertera inventeringen slutfördes inom bara fyra månader och vi förväntar oss att det kommer att betala sig självt under det kommande året”, summerar Maier.

Omedelbar feedback

Det kommer inte som någon överraskning att A&E Gütermann redan har konverterat nästa process till ZetesMedea: lagertransaktioner för cirka 1 400 lagerposter och en totalvikt på i genomsnitt 13 ton per dag. Där förväntar sig företaget liknande positiva effekter och framför allt felfri drift. ”Tack vare ZetesMedea och omedelbar feedback till anställda på skärmen kommer vi att helt kunna undvika fel vid lagertransaktioner”, förväntar sig Maier, som redan tänker på digitaliseringen av andra områden.

”Tack vare ZetesMedea och omedelbar feedback till anställda på skärmen kan vi helt undvika fel vid lagertransaktioner.” Oliver Maier Projektchef på A&E Gütermann.

Om Gütermann GmbH

Gütermann GmbH (registrerat namn A&E Gütermann), med huvudkontor i Gutach-Breisgau i södra Baden, är en ledande tillverkare av sytråd med global verksamhet och gamla anor. Företaget grundades 1864 av Max Gütermann och var en gång världens största sidentrådsfabrik. Företaget ingår nu i den amerikanska koncernen Elevate Textiles, Inc.
Den operativa verksamheten är indelad i sektorerna: Konsument, Industri och Bilindustri. I Konsumentsektorn fokuserar A&E Gütermann på slutanvändare med dess sytrådar och relaterade produkter, såsom pärlor och paljetter, tyger och en mängd olika sybehör. I Industrisektorn utvecklar A&E Gütermann skräddarsydd konfektion och hushållsartiklar i samarbete med företagskunder. Med cirka 380 anställda nådde företaget en årsomsättning på 74 miljoner euro 2021 (källa: Wikipedia).
För mer information, besök www.guetermann.de.

 

Mer information om ZetesMedea