Gütermann GmbH
 

Úkol:


  • Digitalizace manuálních procesů ve skladu hotových výrobků ve firmě, která existuje již téměř 160 let
  • Vysoké nároky na přesné informace o zásobách

Řešení:


  • ZetesMedea, řešení pro Logistics Execution

Výsledky:


  • 50% snížení pracovní náročnosti při inventarizaci
  • Výrazná úspora času
  • Spolehlivé a přesné procesy díky automatickému ověřování dat
  • Větší spokojenost zaměstnanců
  • Škálovatelnost s možností další digitalizace

A&E Gütermann, firma s dlouholetou tradicí, využívá řešení ZetesMedea a zavádí postupnou digitalizaci klíčových procesů ve svém skladu hotových výrobků. Po převodu inventur a skladové evidence do digitální podoby se plánuje, že budou následovat další oblasti.

V rozšířených skladech firmy A&E Gütermann v jejím domovském městě v Gutach-Breisgau je na každém kroku cítit téměř 160letá historie předního světového výrobce šicích nití. Interiérům historických budov dominují dlouhé řady ručně obsluhovaných regálů. Sklad hotových výrobků má rozlohu 12 500 metrů čtverečních a nachází se v něm 91 000 skladových pozic pro 70 000 různých výrobků. Přesuny zboží ve skladu zajišťuje přibližně 60 zaměstnanců, kteří stále používají především papírové doklady a každý den provedou 10 - 15 000 přístupů na skladová místa.

Inventory counting
 

Velký potenciál pro řešení ZetesMedea

Stejně jako jinde se i ve firmě A&E Gütermann postupně digitalizují všechny procesy. Proto začali v roce 2021 hledat vhodného IT partnera. „Přes LinkedIn jsem se dozvěděl o společnosti Zetes, která nabízí bezplatné vyhodnocení skladu,“ vzpomíná projektový manažer Oliver Maier, který je zároveň zástupcem vedoucího skladu A&E Gütermann. Na první schůzce v listopadu byl prezentován potenciál různých optimalizačních kroků pomocí řešení ZetesMedea Warehouse Execution.

„Nebyla to prodejní schůzka, ale konzultace zaměřená na hledání řešení,“ říká Oliver Maier. „Hned jsme zaznamenali, že jsme se společností Zetes na stejné vlně a že spolu diskutujeme jako rovný s rovným,“ říká vedoucí oddělení Frank Krause. Dobrý dojem udělalo i řešení ZetesMedea. „Řešení ZetesMedea nám umožňuje digitalizovat procesy v několika krocích bez velkých rizik,“ potvrzuje Christoph Kern, který zajišťuje IT podporu projektu. Christoph Kern je zodpovědný za rozhraní mezi systémem ZetesMedea a SAP R3 firmy A&E Gütermann.

Digitalizace skladových zásob

Ze všech procesů mezi příjmem, vychystáváním a expedicí zboží byl proces průběžné inventury nejvhodnějším kandidátem na to, aby zpočátku skeptickému týmu logistiky ukázal výhody digitalizace. Všechny skladové položky musí projít inventurou alespoň jednou ročně. Za tím účelem je třeba denně zkontrolovat v průměru 360 inventárních položek. V některých dnech je ale kontrolováno až 4 000 položek.

Dříve to dělaly dvoučlenné týmy, které v době mimo špičku zaznamenávaly stavy zásob na jednotlivých pozicích pomocí tužky a papíru. „Jeden pracovník počítal a druhý zapisoval čísla a kontroloval je,“ říká Michael Reichenbach, který ve firmě A&E Gütermann odpovídá za definování skladových pozic pro jednotlivé skladové položky. Dbá hlavně na to, aby inventarizační činnosti nenarušovaly zpracování příjmů a vydávání zásob. K vytváření inventárních seznamů používá systém SAP.

Zjednodušení každodenní práce

ZetesMedea device

Dříve se seznamy tiskly a rozdávaly pracovníkům. Nyní jsou zasílány digitálně do systému ZetesMedea. Ve firmě Gütermann funguje ZetesMedea nejen jako cloudové řešení, ale také jako aplikace na 15 nových mobilních počítačích Honeywell CT45XP. Používají operační systém Android 11 s garancí aktualizací až do verze 13 od společností Honeywell. Integrovaná 2D skenovací jednotka umožňuje přímé snímání dat; firma A&E Gütermann si pro tento účel zvolila variantu FlexRange. „Skener FlexRange umožňuje pracovníkům snímat čárové kódy nejen zblízka, ale dokonce i na vzdálenost až 10 metrů, což jim usnadňuje každodenní práci,“ říká Oliver Maier.

 

Před zahájením inventury se pracovníci musí nejprve přihlásit do mobilního počítače CT45XP tím, že naskenují svůj osobní čárový kód. Pak lze funkci inventury vybrat přímo na úvodní obrazovce a zahájit proces. Inventuru nyní může rychle provést jeden zaměstnanec, protože časově náročné papírové seznamy již nejsou nutné. „To nám umožňuje snížit spotřebu papíru přibližně o 30 000 listů ročně a zároveň snížit nároky na zaměstnance při provádění inventury na polovinu,“ komentuje vedoucí skladu Krause.

Přímá kontrola položek

Na velkém 5 palcovém displeji pracovník vidí, na které skladové místo má jít a o jakou jednotku se jedná. V závislosti na výrobku počítá firma A&E Gütermann v metrech, rolích, kusech, kartonech, baleních nebo kilogramech. Na skladové pozici pracovník naskenuje čárový kód příslušné lokace a řešení ZetesMedea zkontroluje, zda je umístění správné. Po spočítání položek se množství zadá do aplikace ZetesMedea na CT45XP a znovu se zkontroluje.

„Jakékoli odchylky od stavu zásob zapsaných v systému SAP jsou ihned vidět a pracovníkovi se okamžitě zobrazí jako upozornění na obrazovce,“ vysvětluje IT expert Christoph Kern. Pokud k tomu dojde, je třeba výsledek znovu zkontrolovat. „Celkově to vedlo k výrazně přesnějším údajům o zásobách, což nám potvrdili i naši auditoři,“ uvádí Reichenbach, který v prvním roce po nasazení řešení ZetesMedea dokáže dokončit inventuru mnohem dříve než dříve.

Rychlé zaškolení a cloudový systém

Automatická archivace je dalším pozitivním efektem procesu digitální inventarizace v systému ZetesMedea. Dříve se záznamy musely ukládat do složky a uchovávat po dobu 10 let, nyní to probíhá spolehlivě a nenápadně v cloudu. To mimo jiné umožňuje novým pracovníkům rychleji se zapracovat, protože pokyny řešení ZetesMedea na displejích mobilních počítačů jsou jasné a srozumitelné.

Díky webovému portálu založenému na cloudu poskytuje řešení ZetesMedea firmě A&E Gütermann přehled v reálném čase o všech aktuálních zakázkách a jejich stavu, a navíc možnost přiřazovat zakázky a určovat jejich priority.

Vedle mnoha výhod digitalizace pomocí řešením ZetesMedea si firma A&E Gütermann pochvaluje také hladkou realizaci projektu. „Projekt změny inventarizace zásob byl hotový během pouhých čtyř měsíců a očekáváme, že se nám vynaložené investice do roka vrátí,“ shrnuje Oliver Maier.

Okamžitá zpětná vazba

Není divu, že firma A&E Gütermann již převedla na systém ZetesMedea další proces: zadávání přibližně 1 400 skladových položek o celkové hmotnosti v průměru 13 tun denně. Zde firma očekává podobné přínosy, a především bezchybný provoz. „Díky řešení ZetesMedea a okamžité zpětné vazbě pro pracovníky na displeji se úplně vyhneme chybám při sledování zásob,“ očekává Oliver Maier a již nyní uvažuje o digitalizaci dalších oblastí.

„Díky ZetesMedea a okamžité zpětné vazbě pro pracovníky se vyhneme chybám při zadávání stavu zásob.“ Oliver Maier z firmy Gütermann GmbH

O firmě Gütermann GmbH

Firma Gütermann GmbH (A&E Gütermann) se sídlem v Gutach-Breisgau v jižním Bádensku je předním výrobcem šicích nití s celosvětovou působností a dlouhou tradicí. Firmu založil v roce 1864 Max Gütermann a ve své době byla největší továrnou na hedvábné nitě na světě. Firma je nyní součástí amerického koncernu Elevate Textiles, Inc.

Provozní činnost je rozdělena do následujících sektorů: Consumer, Industry a Automotive. V sektoru Consumer se firma A&E Gütermann zaměřuje na koncové uživatele se svými šicími nitěmi a souvisejícími výrobky, jako jsou korálky a flitry, látky a různé šicí doplňky. V sektoru Industry vyvíjí firma A&E Gütermann ve spolupráci s firemními zákazníky oděvní i neoděvní řešení na míru. S přibližně 380 zaměstnanci dosáhla firma v roce 2021 ročního obratu 74 milionů EUR (zdroj: Wikipedia).

Další informace najdete na webu www.guetermann.de.

 

Zjistěte více o řešení ZetesMedea