Madrid (Spanien), 23 juni 2020 - ID Logistics, en europeisk ledare inom tredjepartslogistik, går ett steg längre i digitaliseringen av sina lager genom att integrera Full Pallet Inventory, en teknologi utvecklad av Zetes. Systemet, som är en del av ZetesMedea Logistics Execution, använder smart kamerateknik för att snabbt räkna pallar på lager. En specifikt utformad mobil ImageID-läsare monterad på en gaffeltruck som kör i hastigheter upp till 10 km/tim inventerar hela pallar. Systemet anpassar sig kontinuerligt till gaffeltruckens hastighet och gör det möjligt att minska tidsåtgången för inventering med 50 %.

Processen Full Pallet Inventory kräver att rackhöjder kartläggs i förväg för att minimera streckkodsskanning. De olika höjderna och pallplatserna i lagret konsolideras till grupperade platser för att förenkla inventeringsrutterna. Systemet läser streckkoden och avkodar pallen och platstaggen och översätter det till det språk som Warehouse Management System (WMS) använder.

Mercedes Espárrago, ID Logistics Re-engineering Project Manager, poängterar att ”förmågan att genomföra inventering under förflyttning och minimera antalet skanningar per lagergång, kan översättas till en optimering av tid och resurser och en förbättring av lagerproduktiviteten. Användning av ImageID ger oss mycket högre datakvalitet och pålitlighet. Hittills har inventeringar utförts manuellt med hjälp av RFID-system eller till och med på papper. Systemet som Zetes designat ger oss möjlighet att använda kamerateknik som integrerats med WMS, en klar förbättring för ID Logistics i resan mot automatisering av logistiken. Implementeringen av Full Pallet Inventory har krävt ett nära samarbete mellan ID Logistics olika avdelningar (IT, Drift och Omkonstruktion) och Zetes team.”

 

På Zetes vägnar konstaterar Simón Ben Hamú, Country Manager för Zetes i Spanien: “Den största skillnaden med Full Pallet Inventory, förutom bildfångst under förflyttning och i realtid, är förmågan att översätta data till WMS-språket. Denna processautomation minskar den felmarginal som kan uppstå under dataöverföring, vilket möjliggör en mycket mer omfattande och snabbare analys. Vi är övertygade om att detta innovativa system kommer att göra det möjligt för detaljhandlare att tjäna in mycket tid på sin inventeringsprocess och att det även kommer att bidra till ökad visibilitet.”

”Denna processautomation minskar den felmarginal som kan uppstå under dataöverföring, vilket möjliggör en mycket mer omfattande och snabbare analys.”

Simón Ben Hamú, landschef för Zetes i Spanien

- SLUT -

OM ID LOGISTICS

ID Logistics är en internationell koncern med tredjepartslogistik som hade en omsättning på 1 534 miljarder euro 2019.
ID Logistics har mer än 320 anläggningar i 18 länder och lager på nästan 5,8 miljoner m² spridda över Europa, Amerika, Asien och Afrika, med 21 000 anställda. Med en balanserad portfölj av klienter inom bland annat detaljhandel, industri, sjukvård och e-handel erbjuder ID Logistics tekniska lösningar för hållbar utveckling. ID Logistics är noterat i avdelning B på den Euronext-reglerade marknaden i Paris (ISIN-kod: FR0010929125).

Mer information om våra lagerlösningar