Framväxten av digitaliserade supply chains som kännetecknas av Industry 4.0 börjar förändra lager- och tillverkningsverksamheter. Kundkraven driver på förändring och så gör även introduktionen av automatisering, datadelning, artificiell intelligens (AI) och robotar. Faktum är att 81 % av ledande distributionskedjor rapporterar att deras kunder förväntar sig fler skräddarsydda produkter än de gjorde för tre år sedan1.

Det här har resulterat i att en del företag märker att deras nuvarande lagerhanteringssystem (WMS) har svårt att räcka till. Utbrottet av COVID-19 har medfört ökad belastning och osäkerhet, lett till ännu större personalbrist och påskyndat övergången från fysiska butiker till e-handel. Det är nu viktigt för organisationer att anamma ny teknik, investera i det framtidssäkra lagret och optimera sin digitala distributionskedja. Under de kommande fem åren kommer beslutsfattare att uppgradera sina system för att förbättra produktivitet, generera värdefull realtidsdata och möjliggöra datadrivna beslut2.

En alltmer komplex lagerverksamhet

En studie som omfattade Europas tre största e-handelsmarknader (Frankrike, Tyskland och Storbritannien) visade att andelen konsumenter som gör mer än hälften av sina totala inköp online har ökat med mellan 25 % och 80 % sedan utbrottet av COVID-19. Sex av tio konsumenter säger att de kommer att fortsätta handla online lika mycket som de gör idag när pandemin är över3.

Det kommer att krävas av lagerverksamheter kan hantera en större variation av beställningar och leveranstyper (nästa dag, samma dag, click-and-collect osv.) och erbjuda mer praktiska spårningsalternativ och enkla returer. En större variation av beställningar är inte det enda som är komplext. Det är också det stora utbudet av leverantörer och behovet av att hantera det inkommande flödet smidigt och effektivt. En enda återförsäljare kan ha åtskilliga butiker som alla använder samma lager.

Zetes Fetch Robotics
 

Även om arbetstagare förblir en viktig del av distributionskedjan så säkerställer harmonisering av teknik och människor optimal effektivitet och lägsta felfrekvens.

Det är främst följande sex utmaningar som får ledare att utveckla nya strategier:

  • Nuvarande användning av IT/teknik
  • Rekrytering av personal
  • Personalens effektivitet eller produktivitet
  • Resursanvändning
  • Kvaliteten på data från lagerhanteringssystem
  • Inventeringskontroll

Att övervinna begränsningarna i äldre system

Allt eftersom Industry 4.0 accelererar produktiviteten blir lager med äldre system, som inte kan anpassa sig till tekniska framsteg, överbelastade och hamnar på efterkälken. Många företag som granskar sin nuvarande operativa verklighet rapporterar att de arbetar i silos och med robusta men föråldrade system och processer. Dessa infrastrukturer utformades för en annan typ av konkurrens på marknaden och många passar inte längre för dagens verksamhet. Det kommer inte som någon överraskning att 80 % av företagen planerar att investera i ny teknik för att behålla sin konkurrenskraft4.

Emellertid är konsekvenserna av att ersätta befintliga system dock ofta en lång och dyr process. Framåtblickande företag letar efter operativa vinster genom att integrera molnbaserad teknik. Sådan teknologi ökar personalens kapacitet och optimerar system samt processer genom hela distributionskedjan. Den ökar visibilitet i realtid av personal, inventering, processer och tillgångar för äkta datadriven produktivitet.

Lösningen: modernisering av lager från inleverans till utleverans

För att anamma det här nya sättet att arbeta och få mer innovation till lagret kommer tillägget av en lösning för lagerexekvering att skapa den grunden som behövs för en effektivare och flexiblare verksamhet.

De företag som sannolikt kommer att lyckas är de som använder digitalisering för att verkligen införa större flexibilitet, smidighet och snabbhet i sin lagerverksamhet. Enbart ny teknik hjälper sällan. Det är processerna och systemen inom verksamheten som möjliggör den nödvändiga flexibiliteten. Molnteknik är nödvändig för att hålla jämna steg med förändringstakten och fluktuerande distributionskedjor, samt säkerställer att programvara kan fungera sömlöst tillsammans med nyare teknik. Om rätt investering görs från början bör anpassning till ny och kommande teknik vara problemfri och utan större ingrepp i ert befintliga WMS. I slutänden handlar det om en helhetsinvestering i skalbara molnbaserade system istället för att välja en lösning baserad på befintlig teknik.

Zetes Fetch Robotics
 

Att utrusta personalen med teknologi

Även om automatisering är en integrerad del av Industry 4.0 så håller 77 % av beslutsfattare med om att det bästa sättet att automatisera lagret är att utrusta personalen med teknik5. Några gör redan avsevärda investeringar i fasta automatiserade lösningar för hantering, plockning, packning, sortering och transport av varor. I deras strategier för mobila enheter ingår robusta surfplattor, mobila streckkodsskrivare och bärbara datorer för lagerpersonal. Fördelarna med att migrera till operativsystemet Android inkluderar förbättrad personaleffektivitet, ökad förmåga att anpassa sig till nya komplexa arbetsflöden och stabiliserad produktivitet även om personalstyrkan varierar.

Process framför teknik

Modernisering av distributionskedjan och lagret för att uppnå flexibilitet och effektivitet är en viktig och långsiktig process som kräver noggrann balansering av processoptimering med ny teknik. Även om införandet av ny teknologi kan medföra utmaningar så erhålls nya nivåer av effektivitet, precision och visibilitet. Att utrusta personal med smart teknik och datafångst i realtid är nyckeln till en hållbar och felfri orderhantering.

När man överväger investeringar bör ”processer” alltid vara viktigare än teknik. Det börjar med en komplett processanalys utförd av en kunnig teknikpartner, följt av en rekommendation som kan förbättra ineffektiva områden.

1 Överleva och blomstra: Hur ledande distributionskedjor minimerar risk och maximerar möjligheter
2 Warehousing Vision Study från Zebra
3 Internetretailing.net/covid-19/surge-in-ecommerce-will-outlive-corona-across-europe
4 Zebra Technologies study
5 Zebra Technologies study

Ladda ned vår e-bok och upptäck de fem stegen till ett flexibelt och effektivt lager.