Rozvoj digitalizace dodavatelských řetězců podle standardu Industry 4.0 začíná zásadně transformovat skladové a výrobní postupy. Změny jsou posilovány také novými požadavky ze strany zákazníků, které vedou k zavádění automatizace, sdílení dat, využití umělé inteligence a robotizaci. Celkem 81 % hlavních firem v oblasti supply chain hlásí, že jejich zákazníci nyní očekávají mnohem specializovanější služby než před třemi lety1.

Následkem toho řada firem zjišťuje, že jejich systémy WMS (Warehouse Management System) již nestačí plnit nové požadavky. Pandemie COVID-19 ještě zvýšila nároky a nejistotu v této oblasti, zhoršila nedostatek pracovních sil a posílila důraz na plnění e-commerce objednávek. Firmy jsou nyní v klíčovém bodu zlomu, kdy musí nasadit nové technologie, investovat do ‚future-ready‘ skladů a optimalizovat svůj digitální dodavatelský řetězec. V následujících pěti letech plánují vedoucí pracovníci upgradovat své systémy tak, aby zlepšili produktivitu, získali kvalitní informace v reálném čase a umožnili rozhodování na základě přesných dat2.

Stále složitější řízení skladů

Průzkum, který sledoval tři největší evropské e-commerce trhy (Francie, Německo a UK), ukázal, že od vypuknutí pandemie COVID-19 vzrostl podíl zákazníků, kteří dělají online víc než polovinu nákupů, z 25 % na 80 %. Šest z deseti zákazníků uvádí, že budou i po návratu do normální situace nadále nakupovat online 3.

Skladové provozy budou muset podporovat širší rozsah různých typů objednávek a požadavků na dodání (dodání ve stejný den nebo vyzvednutí ve stejný den po objednání, click-and-collect atd.), nabízet praktické funkce pro sledování dodávek a snadné vrácení zboží zpět. Širší nabídka služeb není jedinou komplexní záležitostí. Je tu také rozsáhlá síť dodavatelů a potřeba efektivně řídit plynulý přísun všeho zboží. Jeden maloobchod například může mít několik prodejen, kdy všechny jsou obsluhovány z jednoho skladu.

Zetes Fetch Robotics
 

Protože pracovní síly jsou stále integrální součástí dodavatelského řetězce, harmonizace technologií a lidí zajistí maximální efektivitu a nízkou chybovost.

Vedení firem mění své skladové strategie z následujících šesti hlavních důvodů:

  • Využití současných/IT prostředků/technologií
  • Nedostatek pracovníků na trhu
  • Efektivita a produktivita pracovníků
  • Využití kapacity
  • Kvalita dat ze skladových systémů
  • Řízení zásob

Překonání limitů zastaralých systémů

Ruku v ruce se zvyšováním produktivity na základě nových standardů Industry 4.0 budou zastaralé systémy, které nedokážou přejít na nové technologické výhody, postupně stále více přetížené a pomalé.

Mnoho firem při vyhodnocení aktuálního stavu svých provozů zjišťuje, že pracují s izolovanými a těžkopádnými systémy a procesy. Tyto infrastruktury byly projektovány pro odlišný typ konkurenčního prostředí a velká část z nich se již nehodí pro dnešní situaci. Není překvapivé, že 80 % organizací má v plánu posílit svoji konkurenceschopnost pomocí investic do nových technologií4.

Přístup typu ‘vše předělat a vyměnit’ však často znamená příliš vysoké celkové náklady i časové nároky. Prozíravé firmy se snaží jít cestou postupných vylepšení a využití cloudových technologií. Takové technologie mohou posílit produktivitu pracovníků a optimalizovat systémy a procesy v celém rozsahu dodavatelského řetězce. Zlepšují přehled o pracovnících, zásobách, procesech a majetku v reálném čase a umožňují zvyšování výkonu na základě přesných dat.

Řešení: modernizace skladů od příjmu zboží až po doručení objednávek

Přechod na nový způsob práce a rozšíření skladu o další inovativní řešení může položit základy pro vybudování optimálního provozu.

Firmy, které díky digitalizaci dosáhnou větší flexibility, agility a rychlosti skladových operací, budou mít podstatně větší šanci na úspěch. Technologie samy o sobě jsou jen velmi zřídka agilní. Požadovanou flexibilitu do dodavatelského řetězce přináší až správné procesy a systémy řízení. K zajištění rychlého zpracování velkého počtu operací v dodavatelském řetězci a řešení nárazových výkyvů jsou vhodné cloudové technologie, díky kterým může software bezchybně spolupracovat s novějšími technologiemi. Pokud na začátku stojí správná investice a jsou vytvořeny agilní procesy, pak by zavedení nové a inovativní technologie mělo být snadné i bez nutnosti kompletní rekonstrukce systému WMS. To vede k holistickému investování do škálovatelných cloudových systémů namísto volby řešení podle upřednostňované technologie.

Zetes Fetch Robotics
 

Vybavení pracovníků technologickými pomůckami

Přestože pro standardy Industry 4.0 je klíčové nasazení automatizace, 77 % vedoucích pracovníků souhlasí, že vybavení pracovníků technologickými pomůckami je nejlepší způsob, jak postupně zavádět do skladů automatizaci5. Některé firmy již masivně investují do fixních automatizovaných řešení pro manipulaci, vychystávání, balení a třídění zboží. Strategie nasazení mobilních zařízení zahrnují odolné tablety, mobilní tiskárny čárových kódů a přenosné počítače pro pracovníky skladu. Mezi očekávané přínosy přechodu na operační systém Android patří zvýšená efektivita pracovníků, větší schopnost adaptace na složité pracovní postupy a stabilizovaný výkon i při vysoké fluktuaci pracovních sil.

Procesy jsou důležitější než vlastní technologie

Modernizace dodavatelského řetězce a skladu pro zajištění agility a efektivity je klíčový a dlouhodobý proces, který vyžaduje vyváženou optimalizaci procesů pomocí nových technologií. Přestože zavedení nové technologie může být náročný úkol, přináší to větší efektivitu, vyšší přesnost a lepší viditelnost. Klíčem k agilnímu a bezchybnému plnění objednávek je promyšlené zvýšení potenciálu pracovníků pomocí technologií a sběru dat v reálném čase.

Při zvažování investic by ‘procesy’ vždy měly být důležitější než technologie. Na začátku je revize procesů od A do Z od zkušeného technologického partnera, pak následuje doporučení optimální technologie, která zlepší neefektivní oblasti.

1 Přežít a excelovat: Jak hlavní firmy v oblasti supply chain minimalizují rizika a maximalizují obchodní příležitosti
2 Studie Warehousing Vision Study od společnosti Zebra
3 Internetretailing.net/covid-19/surge-in-ecommerce-will-outlive-corona-across-europe
4 Studie společnosti Zebra Technologies
5 Studie společnosti Zebra Technologies

Stáhněte si naši aktuální verzi eBooku pro sklad a objevte cestu k agilnímu a efektivnímu skladu.