Bryssel (Belgien), 26/05/2020 - Eftersom den senaste tidens händelser har orsakat stora störningar i distributionskedjan då många fysiska butiker har stängts, har e-handeln hamnat i rampljuset som aldrig förr. Den tvåsiffriga tillväxt som branschen har sett under de senaste åren verkar fortsätta, medan konsumenterna har allt större förväntningar på bekvämlighet såväl som snabbhet, noggrannhet och punktlighet i leveranserna. Som ett resultat upplever detaljhandlare och logistikföretag ett nästan outhärdligt tryck.

I sitt senaste white paper, ”First och last mile som en framgångsfaktor inom handel och logistik”, utforskar teknikspecialisten Zetes de utmaningar branschen möter när det gäller att förbättra kundupplevelsen – från plockning, packning och sändning av en beställning, till den fysiska leveransen till kunden. Genom att fånga varje punkt en produkt passerar på sin väg genom distributionskedjan beskriver Zetes hur organisationer kan öka produktiviteten och effektiviteten samt reducera antalet fel under hela leveransprocessen – och varför det nu är dags för åtgärder.

Fram till idag har en stor bidragande orsak till ineffektivitet inom branschen varit det enorma antal paket som inte levereras vid första försöket. Forskning från Japan, en snabbt växande e-handelsmarknad, avslöjar att nästan 20 % av leveranserna misslyckas vid första leveransförsök – och andelen är ännu större i stadsmiljöer. Det är uppenbart att ytterligare leveransförsök har stor inverkan på kostnader och resurser.

En studie utförd av PCA Predict uppskattar kostnaden för missade och misslyckade leveranser till 15 euro per leverans, en verkligt signifikant siffra när så många företag arbetar med små marginaler. När last mile kan stå för 30 % av de totala leveranskostnaderna – för arbetskraft, transport och bränsle – kan den nuvarande ineffektiviteten helt enkelt inte fortsätta.

Ensuring the perfect delivery
 

Arbeta smartare

Även om det är uppenbart att framtida teknologier som robotar och autonoma fordon kommer att bidra till att förbättra både effektivitet och hållbarhet inom leveransprocessen, så är dessa lösningar fortfarande i sin linda och innebär en betydande investering. Idag måste återförsäljare och logistikföretag börja göra förändringar som snabbt levererar den flexibilitet och skalbarhet som gör det möjligt för företag att kostnadseffektivt hålla jämna steg med efterfrågan och förväntningar. De måste även arbeta smartare genom att dra nytta av teknik som optimerar kritiska processer för att säkerställa en flexibel logistikmodell som kan skalas upp och ner efter behov.

Transformation av first mile

Inom first mile bidrar kamerabaserad teknik för datafångst till att förändra leverans- och logistikprocesser samt att eliminera fel. Innovativ teknologi som Visual Sort Assist och Multi-modal Voice Recognition kräver minimal utbildning, vilket gör att arbetsstyrkan omedelbart kan bli produktiv. För maximal flexibilitet och värdeskapande tillåter dessa system företag att använda en kombination av olika sorters tekniker, till exempel att kombinera röst med streckkodsskanning.

Effektivitet under last mile

Under last mile kan teknologier användas för att förbättra förarnas upplevelse och säkerställa att de kan arbeta effektivt under hela leveransprocessen. Genom att harmonisera realtidshändelser och statusdata som samlas in vid varje kritisk punkt i distributionskedjan ända fram till slutkunden, kan lösningar för Proof of Delivery göra det möjligt för företag att optimera processer och förbättra kundupplevelsen. Den japanska studien lyfte också fram att 42 % av kunderna inte visste att en missad leverans var på väg, men genom att säkerställa att kunder informeras om leveranser i tid kan antalet dyra omleveranser reduceras, vilket minskar både kostnader och miljöpåverkan.

De ekonomiska och miljömässiga kostnaderna för omleveranser är mycket stora:

  • Upprepade leveransförsök står för 25 % av det totala avståndet som körts av budbilar.
  • 420 000 ton CO2 genereras varje år av budbilar, enbart för att hantera omleveranser.
  • Detta motsvarar 90 000 personer som arbetar heltid, bara för att hantera leveranser.

”Genom att ha en infrastruktur som stöds av en flexibel, skalbar och uppkopplad tekniklösning kan detaljhandlare och logistikföretag dra nytta av fullständig visibilitet för att proaktivt hantera varje steg i processen.” Tiago Conçeicão, expert på transportlösningar.

Tiago Conçeicão, expert på transportlösningar hos Zetes kommenterar: ”Det råder inget tvivel om att robotar och autonoma fordon kommer att spela en allt större roll inom lager- och leveransprocesser i framtiden. Branschen måste dock dra nytta av de innovativa alternativ som finns tillgängliga redan nu för att uppnå snabba leveranser som blir rätt vid första försöket och att effektivt utnyttja resurser. Genom att ha en infrastruktur som stöds av en flexibel, skalbar och uppkopplad tekniklösning kan detaljhandlare och logistikföretag dra nytta av fullständig visibilitet för att proaktivt hantera varje steg i processen. Först då kommer de att kunna garantera att rätt produkt kommer till rätt plats i rätt tid på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.”

Zetes white paper ”First och last mile som en framgångsfaktor inom handel och logistik” kan laddas ner här.

Ladda ner white paper