Bruksela (Belgia), 26/05 2020 r. - Z uwagi na poważne zakłócenia w łańcuchach dostaw wywołane niedawnymi wydarzeniami i zamknięcie wielu sklepów stacjonarnych, e-handel jeszcze nigdy nie cieszył się takim zainteresowaniem. Odnotowywany przez ostatnich kilka lat dwucyfrowy wzrost w branży nie słabnie, nie maleją też oczekiwania konsumentów dotyczące wygody, bezpieczeństwa i szybkich dostaw na czas. W wyniku tego sprzedawcy detaliczni i usługodawcy odczuwają niemożliwą do zniesienia presję.

W swoim najnowszym raporcie white paper pt. „Pierwsza i ostatnia mila jako czynnik sukcesu w handlu detalicznym i logistyce”, firma Zetes z branży technologii łańcucha dostaw analizuje wyzwania stojące przed tą branżą, jeśli chodzi o poprawę doświadczeń klientów – na etapach od kompletacji, pakowania i wysyłki zamówienia po fizyczną dostawę do klienta. Zwracając uwagę na możliwość rejestracji wszystkich punktów, przez które przechodzi produkt w całym łańcuchu dostaw, Zetes przedstawia sposoby, dzięki którym organizacje mogą zwiększyć wydajność i efektywność oraz zmniejszyć liczbę błędów popełnianych w całym procesie dostarczenia. Wyjaśnia przy tym, dlaczego właśnie teraz jest odpowiedni czas na podjęcie działań.

Główną przyczyną obniżonej efektywności działania w branży jest nadal ogromna liczba przesyłek, które nie są dostarczane za pierwszym razem. Z badania przeprowadzonego w Japonii, będącej szybko rozwijającym się rynkiem e-handlu, wynika, że prawie 20% dostaw nie trafia do odbiorcy za pierwszym razem, przy czym zdarza się to częściej na obszarach miejskich. Wyraźnie wynika z tego, że realizowanie dodatkowych pętli dostawczych powoduje ogromny wzrost kosztów i zasobów.

Badanie PCA Predict wykazało, że szacowany koszt niezrealizowanych i błędnych dostaw wynosi 15 EUR na dostawę, co jest znaczącym kosztem w kontekście bardzo niskich marż wielu firm. Z uwagi na to, że ostatni etap może odpowiadać za 30% łącznych kosztów realizacji zamówienia – związanych z pracą, transportem i paliwem – obecny poziom nieefektywności dostaw po prostu nie może być utrzymany.

Ensuring the perfect delivery
 

Bardziej inteligentne metody pracy

Choć nie ulega wątpliwości, że przyszłe technologie, takie jak robotyka i autonomiczne pojazdy przyczynią się pozytywnie do wzrostu efektywności i pobudzenia zrównoważonego rozwoju w procesie realizacji zamówień, rozwiązania te są wciąż w powijakach i wiążą się ze znacznymi inwestycjami. Detaliści i firmy logistyczne muszą dziś zacząć wprowadzać zmiany, które szybko zapewnią im elastyczność i skalowalność niezbędną do tego, aby w sposób oszczędny nadążać za popytem i oczekiwaniami. Konieczne jest również stosowanie bardziej inteligentnych metod pracy z wykorzystaniem technologii pozwalających na optymalizację krytycznych procesów z myślą o maksymalizacji elastycznego modelu logistyki, który umożliwia skalowanie operacji w górę lub w dół.

Transformacja na pierwszym etapie dostawy

Na pierwszym etapie realizacji dostawy technologie wizyjne i skanowania obrazów ułatwiają przekształcanie procesów dostarczania i wysyłki, co pozwala wyeliminować błędy. Innowacyjne technologie, takie jak Visual Sort Assist i wielomodalne rozpoznawanie głosu, wymagają minimalnego przeszkolenia, co oznacza, że pracownicy wprowadzani na stanowisko mogą natychmiast stać się produktywni. W celu zapewnienia maksymalnej elastyczności i odpowiednio wysokiej wartości systemy te umożliwiają wykonywanie operacji polegających na przykład na połączeniu technologii głosowej ze skanowaniem kodów kreskowych.

Efektywność na ostatnim etapie dostawy

Wykorzystanie odpowiedniej technologii na ostatnim etapie dostawy może przyczynić się do poprawy doświadczenia kierowców oraz umożliwić im sprawną pracę w całym procesie dostarczenia. Dzięki harmonizacji danych o zdarzeniach i statusie w czasie rzeczywistym, zbieranych w każdym krytycznym punkcie łańcucha dostaw, aż po dostarczenie do klienta końcowego, rozwiązania do obsługi operacji proof of delivery umożliwiają firmom optymalizację procesów i poprawę obsługi klienta. We wspomnianym wcześniej badaniu przeprowadzonym w Japonii zwrócono uwagę również na fakt, że 42% klientów nie wiedziało o tym, iż przesyłka jest już w drodze. Wniosek: dbanie o to, aby klienci byli informowani o dostawach w odpowiednim czasie, może ograniczyć potrzebę kosztownej ponownej realizacji dostaw i przyczynić się zarówno do zmniejszenia kosztów, jak i do ograniczenia oddziaływania na środowisko.

Finansowe i środowiskowe koszty ponownej dostawy są znaczące:

  • Powtórne dostawy stanowią 25% łącznej długości trasy pokonywanej przez pojazdy dostarczające przesyłki.
  • 420 000 ton CO2 generują każdego roku pojazdy dostawcze, tylko w ramach obsługi powtórnych dostaw.
  • Przekłada się to na 90 000 osób pracujących na pełny etat tylko przy obsłudze powtórnych dostaw.

„Dysponując infrastrukturą opartą na elastycznym, skalowalnym i połączonych ze sobą rozwiązaniach technologicznych, detaliści i firmy logistyczne mogą wykorzystywać pełną widoczność w celu proaktywnego zarządzania każdym etapem procesu”. Tiago Conçeicão, ekspert ds. rozwiązań transportowych.

Tiago Conçeicão, ekspert ds. rozwiązań transportowych w Zetes, powiedział: „Nie ulega wątpliwości, że roboty i autonomiczne pojazdy będą w przyszłości odgrywać coraz większą rolę w operacjach magazynowych i związanych z dostawami. Obecnie jednak w tej branży powinno się korzystać z dostępnych innowacyjnych rozwiązań, które umożliwiają szybką realizację zamówień za pierwszym razem oraz lepsze wykorzystanie zasobów. Dysponując infrastrukturą opartą na elastycznym, skalowalnym i połączonym rozwiązaniu technologicznym, detaliści i firmy logistyczne mogą wykorzystywać pełną widoczność, aby aktywnie zarządzać każdym etapem procesu. Tylko tak uda się im zadbać o to, aby właściwy produkt znalazł się we właściwym miejscu o właściwym czasie, w oszczędny i najbardziej przyjazny dla środowiska sposób”.

Raport Zetes pt. „Pierwsza i ostania mila jako czynnik sukcesu handlu detalicznego i logistyki” jest dostępny do pobrania.

Pobierz white paper