Paris (Frankrike), 2023-11-14 - Phyteurop, en av de ledande specialisterna inom formulering och förpackning av växtskyddsmedel i Frankrike, meddelar att de implementerar ZetesAtlas industriella identifikationslösning i sin anläggning i Montreuil-Bellay. Med hjälp av MD4000 märkningssystem tilldelar Phyteurop nu serienummer på sina fytofarmaceutiska produkter för konventionellt och ekologiskt jordbruk, och uppfyller därmed de lagstadgade kraven i olika länder. Syftet med detta initiativ är att uppnå överensstämmelse gällande regulatoriska standarder och samtidigt garantera fullständig spårbarhet för sina kunder.

Uppfyller sina kunders krav på serialisering och bekämpar förfalskning

Phyteurop är en betrodd partner till många externa kunder och är anpassningsbara och flexibla för att svara på marknadens föränderliga behov. Mot bakgrund av ständigt föränderliga spårbarhetsstandarder har Phyteurop valt att samarbeta med Zetes, en erkänd spårbarhetspecialist inom den agrokemiska sektorn, för att implementera serialiseringen av deras fytofarmaceutiska produkter i enlighet med ramverket mot förfalskning med CRISTAL (Communicating Reliable Information & Standards to Agricultural Logistics) antiförfalskningsstandarder.

Florence LEGEAY, Processoptimeringschef på Phyteurop, delar sin erfarenhet: ”På begäran av en av våra kunder utrustade vi, i oktober 2021, en första linje med lösningen ZetesAtlas. Allt var i drift inom en vecka utan att vår verksamhet stördes på något sätt. Vi var helt nöjda, inte bara med lösningen, utan även med vårt samarbete med Zetes team och de resultat vi fick. Sedan dess har vi infört den här lösningen på ytterligare två linjer.”

Säkerställa äktheten hos de sålda produkterna och samtidigt bibehålla flexibiliteten

Phyteurop

ZetesAtlas garanterar individuell identifikation av de produkter som formulerats och förpackats av Phyteurop och ger full spårbarhet genom hela distributionskedjan. Den här lösningen kör MD4000 automatiska märkningslösning (från Zetes), som tilldelar en unik serialiserad datamatrix-kod till varje produkt, i enlighet med CRISTAL-standarderna. Syftet med denna åtgärd är att skydda produkter mot bedrägerier, såsom förfalskning och den gråa ekonomin, samtidigt som handeln främjas.

När det gäller IT gör implementeringen av Zetes-lösningen att Phyteurop kan förse sina kunder med en lista över de serienummer som gäller för varje produkt, vilket garanterar äktheten för de sålda produkterna och minskar risken för förfalskning. Nu kan alla produkter som tillverkas på linjer som är utrustade med lösningen ZetesAtlas uppfylla identifikationsstandarderna från CRISTAL, både nuvarande (serialisering) och framtida (aggregering), utan att ändra de operativa processerna eller påverka leveranstiderna. Det här ger Phyteurop ökad flexibilitet och effektivitet. Phyteurop sammanfattar: ”Zetes visade att de var bra lyssnare och de var flexibla under hela projektet och gav oss den typ av eftermarknadsservice vi förväntade oss.”

 

”Zetes visade att de var bra lyssnare och de var flexibla under hela projektet och gav oss den typ av eftermarknadsservice vi förväntade oss.” Florence LEGEAY, Processoptimeringschef på Phyteurop

- SLUT -

Om Phyteurop

Phyteurop ingår i Bioline-koncernen (InVivo). De verkar från sin fabrik i Montreuil-Bellay och är erkända på den franska växtskyddsmarkanden för sin industriella expertis inom produktion och formulering. Phyteurop tillämpar denna expertis som en tjänst, och betjänar såväl etablerade tillverkare som nystartade företag inom ekologisk kontroll, och levererar till mer än 80 länder över hela världen. https://www.phyteurop-industry.com/en/

Mer information om ZetesAtlas