Volketswil (Schweiz), 6 juni 2023 – Den internationellt verksamma sytrådstillverkaren A&E Gütermann digitaliserar inventeringsprocesserna i sitt färdigvarulager vid företagets huvudkontor i Gutach im Breisgau med ZetesMedea warehouse execution system (WES). Personalkostnaderna för att utföra inventeringen halverades, med högre kvalitet och hastighet. Det finns också planer på att digitalisera de återstående processerna inom färdigvarulagret med ZetesMedea.

A&E Gütermann är en mycket traditionell och internationellt verksam tillverkare av sytrådar. Företaget, som grundades 1864 av Max Gütermann, var en gång världens största sidentrådsfabrik. Företaget ingår nu i den amerikanska koncernen Elevate Textiles, Inc. Med cirka 380 anställda nådde företaget en årsomsättning på 74 miljoner euro 2021.

Projektet slutfördes inom bara fyra månader

Med sin yta på 12 500 kvadratmeter rymmer färdigvarulagret 91 000 lagerplatser för 70 000 olika produkter. Ett 60-tal lageranställda sköter produktförflyttningar och använder fortfarande huvudsakligen pappersdokument. År 2022 gavs klartecken för en stegvis digitalisering med ZetesMedea, som hos A&E Gütermann kommunicerar med ERP-systemet SAP R3 via ett gränssnitt. Ständiga inventeringar, som tidigare utfördes av team på två personer, var den lämpligaste kandidaten för det första digitaliseringssteget. ”Projektet med att konvertera inventeringen slutfördes inom bara fyra månader och vi förväntar oss att det kommer att betala sig självt under det kommande året”, säger projektchefen Oliver Maier på A&E Gütermann.

”Projektet med att konvertera inventeringen slutfördes inom bara fyra månader och vi förväntar oss att det kommer att betala sig självt under det kommande året” Oliver Maier Projektchef på A&E Gütermann.

Nu skickas de lagersaldorapporter som genereras i SAP digitalt till ZetesMedea. Hos A&E Gütermann körs Warehouse execution-systemet inte bara i molnet, utan också som en app på de handhållna datorerna Honeywell CT45XP. Datafångst underlättas av en integrerad 2D-bildkamera. Inventeringsprocessen kan aktiveras direkt från startskärmen. Nu kan detta göras mycket snabbt av en enda anställd eftersom papperslistorna inte längre behövs. Detta sparar inte bara cirka 30 000 pappersark per år, utan halverar också den personalstyrka som behövs för inventering, vilket gör att andra operatörer kan fortsätta med plockprocessen.

Betydligt bättre kvalitet på inventeringen

På en stor 5-tumsskärm kan den anställde se vilken lagerplats han/hon ska gå till. Efter att artiklarna har räknats registreras antalet på CT45XP och kontrolleras. Eventuella avvikelser från det bokförda lagersaldot i SAP går att se direkt och visas omedelbart för den anställde. Om detta händer måste man kontrollera antalet igen. Sammantaget har detta lett till en betydande förbättring av kvaliteten på inventeringen.

Automatisk arkivering är en annan positiv effekt av den digitala inventeringsprocessen med ZetesMedea. Tidigare behövde dokumenten läggas i en mapp och förvaras i 10 år, nu görs detta tillförlitligt i molnet. Sist men inte minst kan nyanställda nu komma igång snabbare eftersom instruktionerna från ZetesMedea är tydliga och lätta att förstå. Med sin molnbaserade webb-portal ger ZetesMedea dessutom en översikt i realtid över alla aktuella beställningar och deras status, samt möjligheten att tilldela och prioritera beställningar.

Under tiden har Gütermann också digitaliserat processen för inlagring av cirka 1 400 lagerartiklar per dag. Där förväntar sig företaget liknande positiva effekter och framför allt felfri drift.

Läs hela vår case study