Paříž (Francie), 14. 11. 2023 - Firma Phyteurop, jeden z předních francouzských specialistů na přípravu a balení přípravků na ochranu rostlin, oznamuje nasazení řešení ZetesAtlas pro průmyslovou identifikaci ve svém závodě v Montreuil-Bellay. Spolu se systémem značení MD4000 nyní firma Phyteurop dává svým fytofarmaceutickým výrobkům pro konvenční a ekologické zemědělství sériová čísla, a tím plní požadavky právních předpisů v různých zemích. Cílem je zajistit soulad s platnými normami a zároveň zaručit úplnou dohledatelnost pro zákazníky.

Zajištění požadavků zákazníků na serializaci a boj proti padělání.

Jako spolehlivý partner mnoha výrobců je firma Phyteurop flexibilní a umí rychle reagovat na měnící se potřeby trhu. Vzhledem k neustále se měnícím nárokům na dohledatelnost se firma Phyteurop rozhodla spolupracovat se společností Zetes, uznávaným specialistou na dohledatelnost v zemědělsko-chemickém odvětví, a zavést serializaci svých fytofarmaceutických výrobků v souladu s normou CRISTAL (Communicating Reliable Information & Standards to Agricultural Logistics) proti padělání.

Florence LEGEAY, manažerka optimalizace procesů ve firmě Phyteurop, sděluje své zkušenosti: „V říjnu 2021 jsme na žádost jednoho z našich zákazníků vybavili první linku řešením ZetesAtlas. Vše bylo zprovozněné do týdne, bez jakéhokoli narušení naší činnosti. Byli jsme spokojeni nejen s řešením, ale i se spoluprací s týmy společnosti Zetes a dosaženými výsledky. Od té doby jsme toto řešení rozšířili na další dvě linky.“

Zajištění pravosti prodávaných výrobků při zachování flexibility

Phyteurop

Řešení ZetesAtlas zaručuje individuální identifikaci produktů vytvořených a zabalených firmou Phyteurop a zajišťuje úplnou dohledatelnost v celém dodavatelském řetězci. Toto řešení využívá automatické značení MD4000 (od společnosti Zetes), které každému výrobku přidělí jedinečný sériový kód Datamatrix v souladu s normami CRISTAL. Účelem tohoto opatření je chránit výrobky před podvody, jako je padělání a šedá ekonomika, a zároveň podporovat obchodní výměnu.

Pokud jde o IT, díky nasazení řešení Zetes může firma Phyteurop dávat svým zákazníkům seznamy referenčních sériových čísel pro každý výrobek, čímž zaručuje pravost prodávaných výrobků a snižuje riziko padělání. Nyní jsou všechny výrobky vyráběné na linkách vybavených řešením ZetesAtlas schopny splňovat identifikační standardy CRISTAL, a to jak současné (serializace), tak budoucí (agregace), aniž by se změnily provozní procesy nebo ovlivnily dodací lhůty. Díky tomu je firma Phyteurop flexibilnější a efektivnější. Phyteurop uzavírá: „Společnost Zetes prokázala, že umí naslouchat, byla flexibilní během celého projektu a poskytuje nám takový poprodejní servis, jaký jsme očekávali.“

 

„Společnost Zetes byla flexibilní během celého projektu a poskytuje nám poprodejní servis, jaký jsme očekávali.“ Florence LEGEAY, manažerka optimalizace procesů ve firmě Phyteurop

- KONEC -

O firmě Phyteurop

Firma Phyteurop je součástí skupiny společností Bioline (InVivo). Působí ve své továrně v Montreuil-Bellay a na francouzském trhu ochrany rostlin je uznávána pro své průmyslové zkušenosti v oblasti výroby a receptur. Firma Phyteurop využívá tyto odborné znalosti ve prospěch zavedených výrobců i začínajících ekologických podniků a dodává je do více než 80 zemí světa. https://www.phyteurop-industry.com/en/

Více informací o řešení ZetesAtlas