Paryż (Francja), 14.11.2023 r. – Firma Phyteurop, jeden z czołowych francuskich specjalistów w dziedzinie formulacji i pakowania środków ochrony roślin, ogłasza wdrożenie rozwiązania z zakresu identyfikacji przemysłowej ZetesAtlas w swoim zakładzie w Montreuil-Bellay. Dzięki połączeniu z systemem znakowania MD4000 Phyteurop może teraz przypisywać numery seryjne swoim produktom fitofarmaceutycznym przeznaczonym zarówno dla rolnictwa konwencjonalnego, jak i ekologicznego, i tym samym spełniać wymogi regulacyjne obowiązujące w różnych krajach. Celem inicjatywy jest zatem zapewnienie zgodności z obowiązującymi normami regulacyjnymi, a jednocześnie zagwarantowanie klientom pełnej identyfikowalności produktów.

Spełnienie wymagań klientów w zakresie serializacji i przeciwdziałanie podrabianiu produktów

Jako zaufany partner klientów zewnętrznych Phyteurop wykazuje się elastycznością i odpowiednio reaguje na zmieniające się potrzeby rynku. W obliczu stale zmieniających się standardów identyfikowalności Phyteurop zdecydował się na współpracę z Zetes, uznanym specjalistą w dziedzinie identyfikowalności w sektorze agrochemicznym, w celu wdrożenia procesu serializacji swoich produktów fitofarmaceutycznych zgodnie z antypodróbkowymi standardami CRISTAL (Communicating Reliable Information & Standards to Agricultural Logistics).

Florence LEGEAY, kierowniczka ds. optymalizacji procesów w Phyteurop, opowiada o swoim doświadczeniu: „W październiku 2021 r. na prośbę jednego z naszych klientów po raz pierwszy wyposażyliśmy linię w rozwiązanie ZetesAtlas. Wszystko uruchomiono w ciągu tygodnia, bez jakichkolwiek zakłóceń w naszej działalności. Jesteśmy w pełni zadowoleni, nie tylko z samego rozwiązania, lecz także ze współpracy z zespołami Zetes i uzyskanych rezultatów. Z czasem wdrożyliśmy rozwiązanie również na dwóch kolejnych liniach”.

Zapewnienie autentyczności produktów dzięki elastycznemu podejściu

Phyteurop

ZetesAtlas umożliwia identyfikację poszczególnych produktów przygotowanych do postaci użytkowej (proces formulacji) i zapakowanych przez Phyteurop, a tym samym zapewnia ich pełną identyfikowalność w całym łańcuchu dostaw. Rozwiązanie steruje automatycznym systemem znakowania MD4000 (firmy Zetes), który przydziela każdemu produktowi unikalny zserializowany kod matrycy danych zgodnie ze standardami CRISTAL. Ma to na celu ochronę produktów przed oszustwami, takimi jak podrabianie i obrót w szarej strefie, a jednocześnie promowanie wymiany handlowej.

Z informatycznego punktu widzenia dzięki rozwiązaniu Zetes Phyteurop może udostępniać klientom listy numerów seryjnych dla każdego produktu, co gwarantuje autentyczność sprzedawanych produktów i zmniejsza ryzyko ich fałszowania. Teraz wszystkie produkty wytwarzane na liniach wyposażonych w rozwiązanie ZetesAtlas mogą spełniać standardy identyfikacji CRISTAL, zarówno obecne (serializacja), jak i przyszłe (agregacja), bez konieczności zmiany procesów operacyjnych lub wydłużenia czasu dostawy. Zapewnia to firmie Phyteurop większą elastyczność i efektywność. Przedstawiciel Phyteurop podsumował to następująco: „W trakcie realizacji tego projektu Zetes wykazał się umiejętnością słuchania i elastycznością oraz zapewnił nam taką obsługę posprzedażową, jakiej oczekiwaliśmy”.

 

„W projekcie Zetes pokazał elastyczność i doskonałą obsługę posprzedażową”. Florence LEGEAY, kierowniczka ds. optymalizacji procesów w Phyteurop

- KONIEC -

Informacje o firmie Phyteurop

Phyteurop jest jedną ze spółek należących do grupy Bioline (InVivo). Prowadzi działalność w zakładzie w Montreuil-Bellay i dzięki specjalistycznej wiedzy przemysłowej w dziedzinie produkcji i formulacji wyrobów cieszy się uznaniem na francuskim rynku środków ochrony roślin. Phyteurop wykorzystuje tę wiedzę jako usługę, z korzyścią zarówno dla uznanych producentów, jak i początkujących firm zajmujących się kontrolą organiczną, oraz wysyła produkty do ponad 80 krajów na całym świecie. https://www.phyteurop-industry.com/fr/

Więcej informacji na temat ZetesAtlas