Bruksela (Belgia), Sneek (Holandia), 20.11.2018 r. – Poiesz Supermarkten w Sneek (Holandia) od dziesięciu lat wykorzystuje kompletację głosową zamówień do zaopatrywania swoich 70 sklepów. W centralnym magazynie firmy w Sneek 65 operatorów loguje się w tym samym czasie do systemu kompletacji głosowej i kompletuje tygodniowo nawet 480 tys. zamówień. Aby dodatkowo zwiększyć efektywność proces kompletacji i zminimalizować ryzyko błędów, firma wprowadziła rozwiązanie do kompletacji głosowej nowej generacji, które nie wymaga dodatkowych szkoleń. Wynikiem tego jest wzrost produktywności o 15%, niższe ryzyko błędów i dużo krótszy czas szkolenia nowych pracowników.

Aktualizacja i ulepszenie kompletacji głosowej

Poiesz jest firmą rodzinną , która rozpoczęła działalność 95 lat temu początkowo jako samodzielny, mały sklep spożywczy, który przekształcił się w sieć 70 supermarketów zlokalizowanych w północnej części Holandii. Wszystkie zamówienia z poszczególnych sklepów realizowane są za pomocą kompletacji głosowej w centralnym centrum dystrybucyjnym w Sneek. Dwa lata temu Poiesz wprowadziła innowacyjny, niewymagający dedykowanych szkoleń system kompletacji głosowej zamówień. „Oprócz przyspieszenia kompletacji zamówień i zmniejszenia prawdopodobieństwa błędów chcieliśmy zwiększyć naszą elastyczność i skrócić czas wdrażania pracowników w korzystanie z niewymagającego szkoleń systemu kompletacji głosowej” – mówi Johan op den Dries, kierownik ds. aplikacji w Poiesz.

ZetesMedea Voice optimises order picking processes
 

Pozostałe wymagania funkcjonalne stawiane wobec nowego rozwiązania kompletacyjnego :

  • ustandaryzowane, nie wymagające personalizacji oprogramowanie,
  • dobrą rozpoznawalność komend głosowych niezależnie od dykcji operatora,
  • integracja z dotychczasowym systemem WMS WISE firmy Poiesz,
  • dostępność niezawodnego sprzętu na rynku,
  • krótki czas interakcji między oprogramowaniem a użytkownikiem.

Wygoda i łatwość użytkowania

Na wstępnym etapie selekcji po dokonaniu analizy rynku i na wstępnym etapie selekcji Poiesz ogłosiła krótką listę czterech potencjalnych dostawców. W trakcie następnego etapu selekcji dokonano szczegółowego porównania rozwiązań, w ramach którego odbyto wizyty referencyjne u istniejących klientów wybranych dostawców. „ O wyborze przez nas firmy Zetes zadecydowała wygoda i łatwość użytkowania oferowanego przez tego dostawcę rozwiązania” – komentuje Op den Dries. Wszyscy członkowie zespołu projektowego byli bardzo zainteresowani tym rozwiązaniem. Następnie spotkaliśmy się z Zetes, aby przeanalizować nasz proces kompletacji zamówień pod kątem ewentualnych ulepszeń, w tym przyszłej integracji nowego systemu z naszym WMS oraz przystąpiliśmy do wyboru nowego sprzętu.

Integracja oprogramowania ZetesMedea Voice z systemem WMS firmy

Poiesz Supermarkten has implemented ZetesMedea Voice

W firmie Poiesz wszystkie produkty zamówione dla sklepów są kompletowane metodą półokresową w której wykorzystana jest jedna lub dwie palety. Logika biznesowa w systemie zarządzania magazynem WMS uwzględnia zarówno optymalizację trasy przez centrum dystrybucyjne, jak i budowanie właściwej struktury ładunków paletowych. „Zawsze w pierwszym etapie kompletujemy ciężkie produkty, takie jak skrzynki z napojami, aby umieścić je na spodzie. W ten sposób optymalizujemy obciążenie palety” – wyjaśnia Op den Dries. „Nie chcemy, aby nasze załadowane palety z dostawą były za ciężkie dla naszych kierowców i pracowników magazynu. Następnie kładziemy na nich lżejsze produkty, maksymalizując dzięki temu poziom wypełnienia palet. Aby jak najlepiej wykorzystać logikę biznesową naszego obecnego systemu zarządzania magazynem i skrócić czas reakcji systemu, moduł głosowy oprogramowania ZetesMedea został bezpośrednio zintegrowany z naszym WMS zamiast integracji obu rozwiązań poprzez pośrednią warstwę oprogramowania”.

 

Średnio około 480 tys. paczek tygodniowo kompletowane jest przez 65 jednocześnie pracujących na ZetesMedea voice operatorów. Do kompletacji głosowej korzystamy z terminali Zebra WT41N0 i zestawów słuchawkowych HS2100. „Po wdrożeniu rozwiązania ZetesMedea voice prędkość kompletacji zamówień wzrosła średnio o około 15%” – mówi Op den Dries. „Co więcej, odsetek błędów kompletacyjnych jest obecnie poniżej 0,3%, natomiast odsetek nieprawidłowych odczytów przez oprogramowanie jest mniejszy niż 2%”. Podczas wdrażania okazało się, że wybrany przez nas sprzęt sprawiał szereg problemów związanych z jego nieprawidłowym działaniem w trakcie kompletacji. Jednak firma Poiesz cały czas wierzyła, że Zetes zawsze znajdzie pozytywne rozwiązanie, i ostatecznie tak się stało.

Increases order picking efficiency
 

„Od momentu wdrożenia rozwiązania ZetesMedea Voice tempo kompletacji zamówień w naszej firmie wzrosło o 15%”. Johan op den Dries, kierownik ds. aplikacji w Poiesz

Ciągła optymalizacja procesów

Rynek supermarketów jest bardzo konkurencyjnym środowiskiem, w którym poszczególni gracze ciągle poszukują sposobów optymalizacji procesów wewnętrznych i zewnętrznych . Aby osiągnąć lepsze efekty niż konkurencja Poiesz współpracuje ze wszystkimi swoimi dostawcami. „Nasze wewnętrzne raporty z danymi z systemu WMS i rozwiązania ZetesMedea Voice umożliwiają nam lepszy wgląd w przetwarzanie wszystkich zamówień wewnętrznych, dzięki temu jesteśmy w stanie skuteczniej szkolić naszych pracowników, aby pomóc im zwiększyć ich wydajność pracy” – mówi Op den Dries. „W przyszłości Poiesz będzie w dalszym ciągu monitorował proces kompletacji zamówień aby w razie potrzeby dalej go optymalizować”.

Modular Content

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań w dziedzinie logistics execution