Logistika příjmu


Šetřete čas a omezte chybovost pomocí organizace logistiky příjmu ve skladu

K zajištění přehledného a řízeného toku zboží na příjmu do skladu je nutná přesná kontrola a přehled o vstupech. Pomocí našeho modulu pro logistiku příjmu ZetesMedea budete moci rychleji zpracovávat zboží, okamžitě detekovat chyby a zaručit správnou identifikaci položek a jejich umístění na správná místa. To vám zaručí jistotu při správě skladových procesů a bezproblémovou návaznost dalších kroků při zpracování objednávek.

Zjistěte více Kontaktujte nás

Výhody řešení ZetesMedea

 • Rychlejší zpracování a ověřování přináší časové úspory.
 • Jistota, že přijaté zboží je rychleji umístěno na správné místo..
 • Menší počet chyb, které by byly příčinou budoucích problémů při zpracování objednávek.
 • Lepší viditelnost zásob a přesnost.
 • Důkazní materiály o stavu zboží pro účely řešení sporů s dodavateli.
 • Vyšší produktivita ve skladu a nižší náklady.
Zjistěte více Kontaktujte nás

Příjem zboží

Pracovníci skladu budou moci přijímat zboží na sklad na úrovni položek, kartonů, palet či přepravních klecí. To je možné provést bez ověření nebo s ověřením proti ASN (Advanced Shipping Note), objednávce nebo jiným dodacím údajům externích dodavatelů nebo distribučních center.

S naším modulem pro logistiku příjmu budou pracovníci moci spolehlivě provádět následující úkony:

in-the-shop Rychlejizpracovat a ověřit logistiku příjmu
in-the-shop Při příjmu zboží postupovat podle pokynů vydávaných systémem
icon-delivery Pořizovat důkazní fotografie o stavu přijímaného zboží
icon-printer Tisknout štítky přímo na místě při nahrazování poškozených nebo chybějících štítků

Náš modul pro logistiku příjmu synchronizuje data se systémy back-end a poskytuje aktuální přehled o zásobách, takže nedochází k nedostatku zboží na skladě. Navíc vydává výstrahy v případě selhání dodávky určité položky, takže je možné najít alternativní zdroj. Naše řešení přináší zvýšení produktivity práce a snižuje počet chyb. Pokud by došlo k jakýmkoli sporům či problémům s kvalitou u dodavatelů, budete mít k dispozici dostatek důkazního materiálu.  

Zjistěte více Kontaktujte nás

Zaskladnění

Umístění zboží na správné místo je podmínkou bezproblémového průběhu ostatních skladových procesů. Při použití řešení ZetesMedea bude zboží vždy na správném místě, což umožní maximalizovat spokojenost zákazníků a provozuschopnost. Váš tým obdrží pokyny od systému, kam je třeba zboží umístit a jak se tam lze nejrychleji dostat. Technologie jako skenování čárového kódu, hlasové navádění a Put to Light přinášejí vyšší přesnost. Další výhody pro logistiku příjmu:  

 • Kratší doba cyklu od příjmu po zaskladnění.
 • Lepší viditelnost zásob, dostupnost a přesnost.
 • Jistota, že přijaté zboží je pokaždé umístěno na správné místo.
 • Vyšší produktivita práce pracovníků skladu díky zpracování většího objemu zboží v kratší době.
Zjistěte více Kontaktujte nás

Reverzní logistika

Zrychlete zpracování vratek a získejte okamžitý přehled o zásobách

Řešení ZetesMedea Vám pomůže udržovat přehled o všech operacích a umožní Vám efektivně zpracovávat vrácené zboží od zákazníků, vracet sezónní a nadbytečné zásoby zpět na sklad nebo identifikovat zboží určené k renovaci či likvidaci. Tento systém pomůže rychle řídit vracení zboží a zajistit minimalizaci nákladů, zlepšit dostupnost vráceného zboží pro další prodej, omezit zastarávání skladových zásob a maximalizovat marže.

Některé další výhody řešení ZetesMedea:

 • Rychlé zpracování vraceného zboží a vrácení do oběhu
 • Vytvoření reverzních pick listů pro vracené zboží
 • Vyšší produktivita pracovníků
 • Pořizování důkazního materiálu pro minimalizaci reklamací
 • Capture evidence of condition to minimise dispute

Případové studie

Firma Mediq zvýšila efektivitu plnění objednávek díky řešení ZetesMedea Voice
Firma Mediq zvýšila efektivitu plnění objednávek díky řešení ZetesMedea Voice
Modexpress vylepšuje proces ověřování objednávek pomocí řešení ZetesMedea a technologie RFID
Modexpress vylepšuje proces ověřování objednávek pomocí řešení ZetesMedea a technologie RFID
Tradice vs inovace: Digitalizace díky ZetesMedea
Tradice vs inovace: Digitalizace díky ZetesMedea
Firma Henderson přechází na novou výkonnější hlasovou technologii Zetes
Firma Henderson přechází na novou výkonnější hlasovou technologii Zetes