logo atlas

Serializace zajistí plnou viditelnost a dohledatelnost produktů

Aby Vaše firma mohla řídit toky produktů, zvládat požadavky trhu a dodržovat předpisy, potřebuje snadno identifikovat zboží, se kterým manipulujete. ZetesAtlas je řešení pro serializaci a identifikaci balení, které Vám pomůže sledovat pohyb a umístění produktů v dodavatelském řetězci pomocí serializace produktů, víceúrovňové agregace a registraci e-pedigree.

Výhody serializace produktů

Plnění předpisů

Splňte současné i budoucí předpisy a legislativní požadavky.

Úplná Sledovatelnost

Zajistěte úplnou kontrolu logistiky na vstupu i výstupu.

Ochrana spotřebitelů

Zajistěte ochranu proti padělkům a efektivní řízení stahovacích akcí.

 

Snížení nákladů

Snižte úrovně skladových zásob, zaručte provozuschopnost a eliminujte šedý trh.

Personalizovaná komunikace

Využijte přizpůsobenou komunikaci a marketing.

 

“Co na nás u společnosti Zetes udělalo velký dojem, byly zkušenosti v oboru dohledatelnosti na úrovni jednotek, technické dovednosti a úsilí jejich týmů technické podpory.”

Charles-Ernest Armand, Administrative and Financial Director ve firmě EPC Group - Přečtěte si, jak firma EPC zajistila dohledatelnost trhavin na úrovni jednotek

 

Bezpečná integrace

Řešení ZetesAtlas spravuje a řídí všechny Vaše procesy serializace a agregace produktů bez omezení efektivity OEE (Operational Equipment Efficiency) ani celkové produktivity vašich balicích linek. Systém lze integrovat s Vašimi systémy ERP, MES, PES a úložištěm Track & Trace. Toto řešení může generovat jedinečná sériová čísla nebo je může přebírat z externího zdroje.

Klíčové funkce našeho systému serializace produktů

 • Vysoká míra efektivity OEE (Operational Equipment Efficiency).
 • Efektivní a centralizované řízení linky.
 • Technologie pracuje nezávisle na ostatních složkách.
 • Vytváří auditní záznamy serializace.
 • Generuje sériová čísla nebo je alokuje z externího zdroje.
 • Zajišťuje ověření a kontrolní procesy.
 • Registruje e-Pedigree.
modular_solutions

Modulární, škálovatelné řešení

Potřeba sledování serializovaných produktů se může pro různé firmy lišit. Proto vždy začínáme pečlivým vyhodnocením vašich stávajících procesů. Ve spolupráci s Vašimi týmy zjistíme Vaše požadavky a shodneme se na vhodné úrovni potřebné serializace, agregace a de-agregace. Můžete začít v malém a později přidávat další funkce.

mark and label

Označování / Etiketování

Použijte potřebné identifikátory: Kódy Datamatrix, čárové kódy, Databar či RFID.

seriallization

Serializace

Přidejte serializaci čitelnou strojově i lidským okem a jedinečně identifikujte své zboží.

aggregation

Agregace

Vytvořte hierarchický vztah nadřízených a podřízených položek při každém balení, rozbalení či přebalení položek.

Inspection

Kontrola

Zajistěte kvalitu použitých identifikátorů, aby bylo zajištěna stoprocentní identifikace i v dalších krocích.

Palletisation

Paletizace

Balte serializované zboží na palety s využitím datové agregace.

print and verification

Shipping verification

Rychle analyzujte a detekujte všechny čárové kódy na paletě, zajistěte kvalitu dat a garantujte přesnost objednávky.

 

Systém pro kódování a označování

Náš software pro serializaci produktů zajišťuje serializaci na každé logistické úrovni včetně úrovně položek, kartonů, krabic a palet. Lze jej použít pro existující balicí linky nebo je provozovat s některým z našich labelling systems and etiketovacích systémů a systémů pro označování. Všechna zařízení jsou vyvíjena a vyráběna interně, abychom mohli zajistit maximální provozuschopnost vaší balicí linky.

industrial_coding_and_marking

Kdo využívá výhody serializace produktů?

Naši specialisté v oblasti serializace spolupracují s řadou firem v různých odvětvích:

 • Automobilový průmysl: Sledování komponent pro zajištění provozuschopnosti a řízení kvality.
 • Luxusní zboží: Sledování a dohledatelnost při výrobě luxusních zavazadel od surovin až po hotové produkty na prodejně. To zajistí ověření původu a kontrolu nad distribučními kanály.
 • Trhaviny: Zajištění plné dohledatelnosti trhavin. Přečtěte si, jak firma EPC zajistila dohledatelnost na úrovni jednotek.
 • Potravinářský průmysl: Sledování destilátů a šumivých vín jako opatření proti paralelní distribuci.
 • Farmaceutický průmysl: Serializace na úrovni jednotek pro plnění standardu FMD - Falsified Medicine Directive.

Dále spolupracujeme s firmami v oboru zemědělského výzkumu, leteckého průmyslu, výroby a chemického průmyslu. Kontaktujte specialisty Zetes, kteří Vám poskytnou další informace o těchto projektech, nebo se podívejte do naší sekce referencí

Základ pro komplexní sledovatelnost v dodavatelském řetězci

Sledování a viditelnost serializovaného zboží v celém rozsahu Vašeho dodavatelského řetězce. Serializace produktů vám umožní vytvoření a udržování vazby mezi nadřazenými a podřízenými položkami (Parent-Child) při pohybu zboží v dodavatelském řetězci. V každé fázi procesu balení jsou shromažďovány informace, přiřazeny nadřazené kódy a zaznamenána data. Díky snímání relevantních dat a jejich sdílení s relevantními účastníky procesu v rámci Vašeho propojeného dodavatelského řetězce budete moci:

 • Snížit rizika díky možnosti okamžité reakce na problémy.
 • Kontrolovat původ produktů od interních i externích dodavatelů.
 • Chránit Váš dodavatelský řetězec od výroby až k prodejnímu místu.
 • Kontrolovat distribuční kanály by a potírat paralelní a šedý trh.
 • Efektivně řídit stahování produktů z trhu.

 

serialization-of-pharmaceutical-products
 
 

Proč spolupracovat se společností Zetes?

 • Máme více než 30 let zkušeností v oblasti identifikačních procesů.
 • Nabízíme výhodu dodavatele vlastního software a hardware, který je vyvinutý na základě důkladného porozumění komplexních procesů globální dohledatelnosti.
 • Jeden dodavatel celého řešení snižuje rizika a složitost.
 • Naše řešení pro serializaci a označování kódem Datamatrix jsou používána vedoucími výrobci jako EPC Group, Bristol Meyers Squibb, Sanofi, atd.
 • Jelikož máme více než 30 poboček, můžeme poskytovat kvalitní služby celém regionu EMEA.
Modular Content

Požádejte o bezplatnou a nezávaznou konzultaci

Kontakt