Technologie Internet věcí: prostředek k zajištění viditelnosti Supply Chain

Technologie Internet věcí dokáže propojit lidi, procesy, data a zboží pomocí chytrých zařízení a snímačů. Všem účastníkům poskytne plnou sledovatelnost procesů a událostí v rámci Vašeho dodavatelského řetězce. To vede ke zlepšení ukazatelů OTIF (on-time in-full), plnění KPI Vašich služeb a dodání produktů v požadovaných parametrech.

Data kdekoli a kdykoli

Díky chytrým snímačům, které dokážou sledovat a přenášet data, můžete mít přesný přehled o podmínkách, poloze a prostředí, ve kterém se nachází zboží během přepravy. Datový přístup typu ‘Anytime, Anywhere’ vám umožní činit informovaná a kvalifikovaná rozhodnutí a zajistit nápravné akce, takže váš dodavatelský řetězec bude spolehlivější a efektivnější.

Zetes solutions

 

Získejte viditelnost a monitorování stavu při přepravě v reálném čase

  • Odstraňte manuální procesy závislé na telefonátech a e-mailové komunikaci.
  • Odstraňte slepé oblasti a sledujte stav zboží a vratných obalů i během přepravy.
  • Zajistěte sledovatelnost podmínek během přepravy – teplotní výkyvy či velké nárazy, které mohou ovlivnit kvalitu produktů.
  • Získejte přehled o tom, kde jsou umístěny zásoby, a vylepšete řízení dodavatelů, předcházejte sporům a zvyšte efektivitu.

Využití Internetu věcí pro dodavatelský řetězec

Díky našim jedinečným zkušenostem při propojení procesů, technologií a hardware do jednoho celku pomocí cloudových služeb Vám společnost Zetes umožní využívat výhod sledování informací v reálném čase a vylepšit efektivitu Vašeho dodavatelského řetězce. Naše portfolio řešení Vám poskytne modulární, celopodnikové funkce pro zajištění dokonalé viditelnosti a dohledatelnosti.

Poradíme Vám v těchto oblastech:

  • Vylepšení procesů
  • Snímače a hardware
  • Integrace
  • Síťová Infrastruktura
  • Viditelnost a včasné výstrahy

Promluvme si o tom, jak využít funkce IoT pro Váš dodavatelský řetězec

Kontaktujte nás